Dokumenty školy

Základní škola:

1. Školní řád a pravidla pro hodnocení žáků

2. Přílohy ke školnímu řádu:
Kritéria pro hodnocení chování žáků
Distanční výuka

3. Školní vzdělávací program pro ZŠ – ŠVP ZV Bez hranic (od 9/2023)
Školní vzdělávací program pro ZŠ 

4. Výroční zprávy:
Výroční zpráva 2022/2023
Výroční zpráva 2021/2022
Výroční zpráva 2020/2021
Výroční zpráva 2019/2020
Výroční zpráva 2018/2019
Výroční zpráva 2017/2018
Výroční zpráva 2016/2017
Výroční zpráva 2015/2016

5.
Koncepce rozvoje školy 2022-2028
Koncepce rozvoje školy 2018-2022

6. Plány práce:
Plán práce 2023/2024
Plán práce 2022/2023
Plán práce 2021/2022
Plán práce 2020/2021
Plán práce 2019/2020
Plán práce 2018/2019
Plán práce 2017/2018
Plán práce 2016/2017

7. Organizační řád školy

8.
Strategie systémového řešení primární prevence rizikového chování ve škole 2023/2024
Strategie systémového řešení primární prevence rizikového chování ve škole 2022/2023
Strategie systémového řešení primární prevence rizikového chování ve škole 2021/2022
Strategie systémového řešení primární prevence rizikového chování ve škole 2020/2021
Strategie systémového řešení primární prevence rizikového chování ve škole 2019/2020
Strategie systémového řešení primární prevence rizikového chování ve škole 2018/2019
Strategie systémového řešení primární prevence rizikového chování ve škole 2017/2018

Školní družina:

1. Směrnice pro stanovení úplaty za vzdělávání ve ŠD
– Dodatek č. 1 – stanovení úplaty od školního roku 2015/2016
– Dodatek č. 2 – stanovení úplaty od školního roku 2016/2017
– Dodatek č. 3 – stanovení úplaty od školního roku 2017/2018
– Dodatek č. 4 – stanovení úplaty od školního roku 2022/2023
2. Vnitřní řád ŠD
3. Školní vzdělávací program pro ŠD – pracoviště Tuřany
4. Přihláška do ŠD

Mateřská škola

1.Směrnice pro stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ
– Dodatek č. 1 – stanovení úplaty za předškolní vzdělávání od šk. rok 2015/2016
– Dodatek č. 2 – stanovení úplaty za předškolní vzdělávání od šk. rok 2016/2017
Dodatek č. 3 – stanovení úplaty za předškolní vzdělávání od šk. roku 2022/2023

2. Školní vzdělávací program PV:
ŠVP PV – Barevný svět

3. Školní řád MŠ

Školní jídelna:

1. Vnitřní řád školní jídelny – ZŠ Tuřany
2. Vnitřní řád školní jídelny – MŠ Tuřany
3. Přihláška ke stravování ve ŠJ
4. Směrnice pro stanovení úplaty za školní stravování

– Dodatek č. 1 – stanovení úplaty od školního roku 2015/2016

– Dodatek č. 2 – stanovení úplaty od školního roku 2016/2017

– Dodatek č. 3 – stanovení úplaty od školního roku 2017/2018

– Dodatek č. 4  – ke stanovení úplaty od školního roku 2018/2019
„vracení přeplatků“ na stravném

Dodatek č. 5 – stanovení úplaty od školního roku 2020/2021
Dodatek č. 6 – stanovení úplaty od školního roku 2022/2023
Dodatek č. 7 – stanovení aktuální výše úplaty za stravování (od 1. 1. 2023)

Skip to content