Dokumenty školy

DOKUMENTY k otevření ZŠ Tuřany od 25.5.2020

Ochrana zdraví ZŠ 1.st. info pro rodiče Tuřany

cestne-prohlaseni-

Přihláška ŠD MO Tuřany

 

Základní škola:

1. Školní řád a pravidla pro hodnocení žáků

2. Příloha ke školnímu řádu – Kritéria pro hodnocení chování žáků

3. Školní vzdělávací program pro ZŠ

4. Výroční zprávy:
Výroční zpráva 2018/2019
Výroční zpráva 2017/2018
Výroční zpráva 2016/2017
Výroční zpráva 2015/2016

5. Koncepce rozvoje školy 2018-2022

6. Plány práce:
Plán práce 2019/2020
Plán práce 2018/2019
Plán práce 2017/2018
Plán práce 2016/2017

7. Organizační řád školy

8. Strategie systémového řešení primární prevence rizikového chování ve škole
Strategie systémového řešení PP ve škole 2019/2020
Strategie systémového řešení PP ve škole 2018/2019
Strategie systémového řešení PP ve škole 2017/2018

 

Školní družina:

1. Směrnice pro stanovení úplaty za vzdělávání ve školní družině

– Dodatek č. 1– stanovení úplaty pro školní rok 2015/2016

Dodatek č. 2– stanovení úplaty pro školní rok 2016/2017

 

Mateřská škola

1. Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání:
Dodatek č. 1 – stanovení úplaty za předškolní vzdělávání pro šk. rok 2015/2016
Dodatek č. 2 – stanovení úplaty za předškolní vzdělávání pro šk. rok 2016/2017

2. Školní vzdělávací program PV:
ŠVP PV – Barevný svět

3. Školní řád MŠ

 

Školní jídelna:

1. Směrnice pro stanovení úplaty za školní stravování (MŠ / ZŠ)

– Dodatek č. 1 – stanovení úplaty pro školní rok 2015/2016

– Dodatek č. 2 – stanovení úplaty pro školní rok 2016/2017

– Dodatek č. 3 – stanovení úplaty pro školní rok 2017/2018

Dodatek č. 4 – stanovení úplaty za školní stravování