Dokumenty školy

Základní škola:

1. Školní řád a pravidla pro hodnocení žáků

2. Přílohy ke školnímu řádu:
Kritéria pro hodnocení chování žáků
Distanční výuka

3. Školní vzdělávací program pro ZŠ

4. Výroční zprávy:
Výroční zpráva 2020/2021
Výroční zpráva 2019/2020
Výroční zpráva 2018/2019
Výroční zpráva 2017/2018
Výroční zpráva 2016/2017
Výroční zpráva 2015/2016

5. Koncepce rozvoje školy 2018-2022

6. Plány práce:
Plán práce 2021/2022
Plán práce 2020/2021
Plán práce 2019/2020
Plán práce 2018/2019
Plán práce 2017/2018
Plán práce 2016/2017

7. Organizační řád školy

8.
Strategie systémového řešení primární prevence rizikového chování ve škole 2021/2022
Strategie systémového řešení primární prevence rizikového chování ve škole 2020/2021
Strategie systémového řešení primární prevence rizikového chování ve škole 2019/2020
Strategie systémového řešení primární prevence rizikového chování ve škole 2018/2019
Strategie systémového řešení primární prevence rizikového chování ve škole 2017/2018

 

Školní družina:

1. Směrnice pro stanovení úplaty za vzdělávání ve ŠD
2. Vnitřní řád ŠD
3. Školní vzdělávací program pro ŠD – pracoviště Tuřany
4. Přihláška do ŠD 20/21

 

Mateřská škola

1. Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání:
Dodatek č. 1 – stanovení úplaty za předškolní vzdělávání pro šk. rok 2015/2016
Dodatek č. 2 – stanovení úplaty za předškolní vzdělávání pro šk. rok 2016/2017

2. Školní vzdělávací program PV:
ŠVP PV – Barevný svět

3. Školní řád MŠ

 

Školní jídelna:

1. Vnitřní řád školní jídelny – ZŠ Tuřany
2. Vnitřní řád školní jídelny – MŠ Tuřany
3. Směrnice pro stanovení úplaty za školní stravování

– Dodatek č. 1 – stanovení úplaty od školního roku 2015/2016

– Dodatek č. 2 – stanovení úplaty od školního roku 2016/2017

– Dodatek č. 3 – stanovení úplaty od školního roku 2017/2018

– Dodatek č. 4  – ke stanovení úplaty od školního roku 2018/2019
„vracení přeplatků“ na stravném

Dodatek č. 5 – stanovení úplaty od školního roku 2020/2021

Skip to content