MŠ „Dráček“ Tuřany

Zákonní zástupci KAŽDÉHO DÍTĚTE musí PŘED 1. VSTUPEM DO ŠKOLKY odevzdat vyplněné a podepsané Čestné prohlášení – Formulář je možné stáhnout ZDE nebo je na vyžádání v MŠ.

Toto prohlášení jsou povinni donést do školky zákonní zástupci také v průběhu školního roku, vždy po návratu ze zahraničí.

Pokud jste v posledních 14 dnech před 1. vstupem do školky byli v zahraničí, sledujte schéma postupu po návratu a barevné zařazení země, ze které jste se vrátili:
https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/nova_pravidla_navratu_do_cr_od_9_7_2021a.html

Je nutno odevzdat vyplněnou PŘIHLÁŠKU KE STRAVOVÁNÍ pro nový školní rok 2021/2022 – ke stažení ZDE.

Školné v době letních prázdnin – červenec – 100Kč, srpen – 100Kč.
Pokud vaše dítě nebude navštěvovat MŠ v měsíci červenec ani srpen, bude jim školné automaticky odpuštěno

Výše školného v MŠ Bez hranic:  370,- / měsíc (září-červen)

U příležitosti Mezinárodního dne sester – 12. 5. 2021- předali paní učitelky MŠ Tuřany na gynekologicko-porodnickém oddělení a oddělení ARO nemocnice ve Slaném srdíčka od dětí z MŠ a sladkou odměnu jako poděkování za jejich obětavou péči. Foto ZDE

__________________________________________________________________________

  • vedoucí odloučeného pracoviště: Bc. Jitka Svobodová – tel. kontakt: 607 948 419
  • telefon:  311 240 525 , 604 532 969
  • odhlašování stravy: do 7.00 hod, 311 240 531 (školní jídelna)

 

MŠ Tuřany – Dráček

 tel. kontakt: 604 532 969, 311 240 525

 

 Co nás čeká ?

6.10. hudebně zábavné vystoupení – Podzimní víla

           V MŠ

Cena : 70Kč    budeme vybírat od 29. 9. – 5.10

25.10. – 5.11. PODZIMNÍČCI

PROSÍME, RODIČE SPOLEČNĚ S DĚTMI VYROBTE PODZIMNÍČKA A VYZDOBÍME SI OKOLÍ MŠ

25.10. vyšetření zraku

 27.10. ukázka živého ptactva na zahradě

Cena 70Kč  vybíráme od 18.10. -22.10

  

1.11. nebo 2.11. divadlo Slaný – upřesníme

 

23.11. přednáška o školní zralosti od 16.30h.

              Pro všechny rodiče co mají zájem

Právě v MŠ zjišťujeme zájem o 29.10.2021

 

 

Co děti potřebují mít ve školce:   bačkory, náhradní oblečení, pyžamo, kapesníky,  balík papírů A4

ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ DO 7.00h.

INFORMACE:

  1. Jídelníčky a měsíční vyúčtování stravného najdete v sekci  „školní jídelna
  2. Dokumenty týkající se MŠ najdete v sekci informace – dokumenty školy
  3. Aktuální informace a fotky z dění ve školce najdete na FB školky
  4. PLATBY (na účet školy s VS dítětem, do poznámky prosíme uvést účel platby):
Skip to content