Sponzoři naší školy

Školní zahrada – klik

Vážení rodiče a přátelé naší školy, pokud máte možnost a chcete podpořit činnost naší školy nebo přímo konkrétní třídy, budeme moc rádi za finanční i věcné dary nebo službu škole od jakéhokoliv řemesla. Kontaktujte nás, prosím, na e-mailu trappova@skolabezhranic.cz nebo tel. čísle 605 171 052.
Velmi si vážíme, každé pomoci, kterou nám poskytujete.
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
 Inspiromat

Níže uvádíme některé příklady, v čem by Vaše pomoc mohla spočívat nebo co bychom rádi pořídili.

 • sponzorství nebo nalezení sponzora,
 • rostliny na záhony,
 • laminovací folie A4, A3,
 • zapaspartování výtvarných prací žáků, obrázky poslouží jako výzdoba školních chodeb,
 • výtvarné a pracovní potřeby, látky, pedig, keramická hmota, vlna…,
 • didaktické pomůcky,
 • sportovní náčiní, koza na přeskok, odrazový můstek, míče, terčíky, mety, stopky, kriketové míčky,
 • odměny pro žáky, kteří se účastní nejrůznějších soutěží, pomáhají zajišťovat akce školy apod. (drobnosti: tužky, pastelky, fixy, reklamní předměty apod.),
 • materiál pro zajišťování výzdoby školy (krep.papíry, barevné papíry, barevné lepící papíry, balící papíry, zbytky těchto materiálů),
 • zateplení a fasáda budovy školy.

Jak formálně ošetřit dary?

 • Na finanční dar vystavíme darovací smlouvu. S penězi pak naložíme zodpovědně v souladu s našimi cíli a posláním. V minulém období jsme z finančních darů pořídili např. hračky do ŠD a pomůcky na Tv chvilky.
 • Chcete-li se podílet na pořízení konkrétní věci, existují dvě možnosti. Věcný dar můžete pořídit sami a předat škole na základě darovací smlouvy, nebo po dohodě s Vámi zakoupíme Vámi vybranou věc sami (vyúčtování proběhne formou darovací smlouvy na příslušnou finanční částku potřebnou k pořízení dohodnuté věci).
 • Pokud budete chtít škole pomoci formou služby, můžeme na provedené práce (nebo jejich část) vystavit potvrzení a příslušnou částku si budete moci odečíst z daní.
Skip to content