EVVO

Výroba ptačích budek ve ŠD

Hmyzí hotel

Hmyzí hotel vlastní výroby

Plán EVVO 2021-22

Co sbíráme ve školním roce

2021-22

              Ukliďme svět, ukliďme Česko.

_________________________________________________________________

Školní EKOzpravodaj

___________________________________________________________________
 Cíle programu EVVO:

Práce na květinovém záhonu

 • Osvěta žáků v oblasti ochrany životního prostředí
 • Ochrana zdraví žáků a zdraví ostatních
 • Zapojení všech ročníků do třídění odpadu ve škole
 • Uspořádání sběrových aktivit napříč všemi ročníky
 • Účast na aktuálně vyhlášených akcích věnovaných EVVO
 • Projektové dny věnované EVVO
 • Přírodovědné exkurze
 • Vzdělávací akce v rámci EVVO

  Bylinkový záhon

  ______________________________________________________________________________

 

              

 •  vybudování herní části s prolézačkami
 • vytvoření dopadové plochy
 • založení záhonů na pěstování zeleniny a okrasných rostlin
 • založení koutku živé přírody

_________________________________________________________________________________

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lístek s názvem položky (víčka, cartridge, papír), jméno žáka a počet jednotlivých kusů předejte ve škole.

Na konci roku budou nejlepší „sběrači“ třídy odměněni.

Děkujeme, že nám pomáháte vést děti k třídění odpadu 🙂

Interaktivní mapa dalších sběrných míst

__________________________________________________________________

Baterkožrout – jeden z úkolů v Recyklohraní

Baterkožrout

Reklama na sběr a recyklacy baterií – foto

Ukliďme svět, ukliďme Česko

 

 

Vysazování stromků a keřů v jedlém parku v Libovici

 

 

Práce na školní zahrada

Složení baterií

Zkoumání baterii


 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________

Ekozábava:

Samosebou

Tonda Obal

Škoda hrou

Odpady útočí

Kvíz – znáš bioodpad?

Žofka to ví a co ty?

Více o

Skip to content