EVVO

Výroba ptačích budek ve ŠD

Od 1.2. 2023 opět sbíráme baterie.

Ve školním roce 2022-23 sbíráme

Plán EVVO 2022-23

 

Hmyzí hotel

Hmyzí hotel vlastní výroby

  Ukliďme svět, ukliďme Česko.

 

 

Školní EKOzpravodaj

 

 Cíle programu EVVO:

Práce na květinovém záhonu

 • Osvěta žáků v oblasti ochrany životního prostředí
 • Ochrana zdraví žáků a zdraví ostatních
 • Zapojení všech ročníků do třídění odpadu ve škole
 • Uspořádání sběrových aktivit napříč všemi ročníky
 • Účast na aktuálně vyhlášených akcích věnovaných EVVO
 • Projektové dny věnované EVVO
 • Přírodovědné exkurze
 • Vzdělávací akce v rámci EVVO

  Bylinkový záhon

   

  ______________________________________________________________________________

              

 •  vybudování herní části s prolézačkami
 • vytvoření dopadové plochy
 • založení záhonů na pěstování zeleniny a okrasných rostlin
 • založení koutku živé přírody

_________________________________________________________________________________

 

Ve školním roce 2022-23.docx

Lístek s názvem položky (víčka, cartridge, papír), jméno žáka a počet jednotlivých kusů předejte ve škole.

Na konci roku budou nejlepší „sběrači“ třídy odměněni.

Děkujeme, že nám pomáháte vést děti k třídění odpadu 🙂

Interaktivní mapa dalších sběrných míst

__________________________________________________________________

 

Baterkožrout – jeden z úkolů v Recyklohraní

 

Baterkožrout

Reklama na sběr a recyklacy baterií – foto

Ukliďme svět, ukliďme Česko

 

Vysazování stromků a keřů v jedlém parku v Libovici

 
 

Práce na školní zahrada

Složení baterií

Zkoumání baterii


____________________________________________________________________

Ekozábava:

Samosebou

Tonda Obal

Škoda hrou

Odpady útočí

Kvíz – znáš bioodpad?

Žofka to ví a co ty?

Více o

Skip to content