EVVO

Školní EKOzpravodaj

 
 
 
 
 
Cíle programu EVVO:

Práce na květinovém záhonu

 • Osvěta žáků v oblasti ochrany životního prostředí
 • Ochrana zdraví žáků a zdraví ostatních
 • Zapojení všech ročníků do třídění odpadu ve škole
 • Uspořádání sběrových aktivit napříč všemi ročníky
 • Účast na aktuálně vyhlášených akcích věnovaných EVVO
 • Projektové dny věnované EVVO
 • Přírodovědné exkurze
 • Vzdělávací akce v rámci EVVO

  Bylinkový záhon

  ___________________________________________________________________________

              

 •  vybudování herní části s prolézačkami
 • vytvoření dopadové plochy
 • založení záhonů na pěstování zeleniny a okrasných rostlin
 • založení koutku živé přírody

________________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________

 

Baterkožrout – jeden z úkolů v Recyklohraní


Baterkožrout

Reklama na sběr a recyklacy baterií – foto

Ukliďme svět, ukliďme Česko

 

Vysazování stromků a keřů v jedlém parku v Libovici

 
 

Práce na školní zahradaSložení bateriíZkoumání baterii


____________________________________________________________________

Ekozábava:

Samosebou

Tonda Obal

Škoda hrou

Odpady útočí

Kvíz – znáš bioodpad?

Žofka to ví a co ty?

Více o

Skip to content