EVVO

Výroba ptačích budek ve ŠD

Hmyzí hotel

Hmyzí hotel vlastní výroby

Školní EKOzpravodaj

 

 

 

Cíle programu EVVO:

Práce na květinovém záhonu

 • Osvěta žáků v oblasti ochrany životního prostředí
 • Ochrana zdraví žáků a zdraví ostatních
 • Zapojení všech ročníků do třídění odpadu ve škole
 • Uspořádání sběrových aktivit napříč všemi ročníky
 • Účast na aktuálně vyhlášených akcích věnovaných EVVO
 • Projektové dny věnované EVVO
 • Přírodovědné exkurze
 • Vzdělávací akce v rámci EVVO

  Bylinkový záhon

   

  Plán EVVO 2019-20-1

  ______________________________________________________________________________

 •  vybudování herní části s prolézačkami
 • vytvoření dopadové plochy
 • založení záhonů na pěstování zeleniny a okrasných rostlin

 

_________________________________________________________________________________

Ve školním roce 2019/20 sbíráme:

 • plastová víčka /na charitativní účely/
 • baterie /tužkové, knoflíkové, monočlánky i akumulátory/
 • cartridge – zásobníky do tiskáren
 • drobný elektroodpad /mobily, rádia, mp3, telefony, drobné kuchyňské spotřebiče/
 • papír /skladujte doma, aktuální termín sběru bude upřesněn/
 • kaštany

  Zkoumání  baterií

Složení baterií

Lístek s názvem položky (víčka, cartridge, papír), jméno žáka a počet jednotlivých kusů předejte ve škole.

Na konci roku budou nejlepší „sběrači“ třídy odměněni.

Děkujeme, že nám pomáháte vést děti k třídění odpadu 🙂

Interaktivní mapa dalších sběrných míst

 


RECYKLOHRANÍ

Baterkožrout – jeden z úkolů v Recyklohraní

Naše škola je zapojená do projektu Recyklohraní. Jedná se o školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, který zábavnou formou ukazuje žákům i studentům, že vysloužilé baterie, elektrospotřebiče nebo tonery a cartridge nepatří do obyčejné popelnice, a že recyklací lze ušetřit významné množství nerostných surovin. Projekt spočívá v plnění netradičních úkolů zaměřených na recyklaci a ve sběru vysloužilých drobných spotřebičů, použitých baterií a prázdných tonerů a cartridgí. Pro školy, které se projektu účastní, je zdarma připraven servis zajišťující dodání sběrných nádob a po jejich naplnění i následný odvoz. Školy za jednotlivé aktivity sbírají body, které pak mohou směnit v katalogu za zajímavé odměny.

Baterkožrout

Za každé nefunkční elektrozařízení, baterie, cartridge, získávají děti body, které škola smění za drobné dárky a pomůcky, které pomáhají zlepšit výuku ve škole.

Reklama na sběr a recyklacy baterií – foto

Ukliďme svět, ukliďme Česko

 

 

Vysazování stromků a keřů v jedlém parku v Libovici

 

 

Práce na školní zahradě


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ekozábava:

Samosebou

Tonda Obal

Škoda hrou

Odpady útočí

Kvíz – znáš bioodpad?

Žofka to ví a co ty?

Více o