Moje bezpečí

Pokud máš problém, začni ho řešit. Tady najdeš možnosti, komu se můžeš svěřit:

1. učiteli, kterému důvěřuješ
2. schranka.duvery@skolabezhranic.cz 
3. Školní poště
Naše škola je zapojena do systému Nenech to být. Jedná se o systém k odhalování šikany přes tzv. mlčící většinu třídy. Systém funguje jednoduše: student přes formulář na webových stránkách anonymně popíše šikanu nebo jiné problémy, které se u něj ve třídě dějí. Na konkrétního agresora „nežalují“, pouze oznamují, že se ve třídě někdo „necítí dobře“. Zprávu potom v e-mailu dostane pověřená osoba příslušné školy, která se bude snažit ve spolupráci s ostatními pedagogy, problém řešit.
Skip to content