Školní poradenské pracoviště

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ
– poskytuje poradenské služby:  žákům, rodičům a učitelům školy.

– členy školního poradenského pracoviště jsou: výchovný poradce (VP) , školní metodik prevence (ŠMP) a školní speciální pedagog (ŠSpPg)

1. VÝCHOVNÝ PORADCE (činnost)

     Mgr. Hana Kvapilová (kvapilova@skolabezhranic.cz ; tel.: 730 157 876)

  • konzultační hodiny Mšec:  středa 15.00h – 16.00h
  • konzultační hodiny Tuřany: úterý 13.30h – 14.30h
    případně kdykoli jindy na základě předchozí telefonické domluvy

Jednotná přijímací zkouška 2020 :
https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani

Gymnázium Zikmunda Wintra v Rakovníku:
http://gzw.cz/clanky/1423888643  (vzorové přijímací testy)

Gymnázium Václava Beneše Třebízského ve Slaném:
https://gymnaziumslany.cz/index.php/sekceblogmenu/35-prijimackykategorie/194-ukazkove-testy-pro-prijimaci-rizeni  (ukázkové testy pro přijímací řízení)

 2. ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE (činnost

     Mgr. Hana Sklenářová (sklenarova@skolabezhranic.cz ;  tel. 604 719 245)

  • konzultační hodiny kdykoli na základě předchozí telefonické domluvy

Škola má vypracovanou Strategii systémového řešení primární prevence rizikového chování, jejíž součástí je Preventivní program, Hodnocení PP, Krizový plán, Školní vzdělávací program, Školní řád a Sankční řád.

Potřebuješ poradit?

Nevhodnost energetických nápojů  – Dopis rodičům – šikana  – Šikana nebo škádlení  –  Když je moje dítě šikanováno  –  Adiktologická ambulance Kladno  –  Linka bezpečí

Společenství proti šikaně  –  E-Nebezpeci pro učitele   –  Národní centrum bezpečnějšího internetu  –  Poradna webu Minimalizace šikany

Internet poradna  –  Centrum, které přijímá hlášení, týkající se nezákonného a nevhodného obsahu internetu  –  Poradna E-Bezpeci

Žákům je k dispozici elektronická schránka důvěry:   schranka.duvery@skolabezhranic.cz 

Naše škola je zapojena do systému Nenech to být. Jedná se o systém k odhalování šikany přes tzv. mlčící většinu třídy. Systém funguje jednoduše: student přes formulář na webových stránkách anonymně popíše šikanu nebo jiné problémy, které se u něj ve třídě dějí. Na konkrétního agresora „nežalují“, pouze oznamují, že se ve třídě někdo „necítí dobře“. Zprávu potom v e-mailu dostane pověřená osoba příslušné školy, která se bude snažit ve spolupráci s ostatními pedagogy, problém řešit.
Každým rokem v naší škole probíhají certifikované programy všeobecné primární prevence- např.: Etické dílny – ty nabízejí propojení školního vzdělávacího programu Osobnostní a sociální výchova s celostním pohledem na vývoj mladého člověka i s jeho možnými riziky. Etické dílny® mají v dětech a dospívajících rozvíjet pozitivní vlastnosti a sociální dovednosti.
Další programy: Protidrogový vlak, Bubnováním proti šikaně, programy Divadla Ve Tři apod.

 

3. ŠKOLNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOG (činnost

     Mgr. Pavlína Skleničková  (sklenickova@skolabezhranic.cz; tel.: 777666255)

  • konzultační hodiny kdykoli na základě předchozí telefonické domluvy
 _________________________________________________________________________

 Školní poradenské pracoviště doporučuje 

Užitečné internetové odkazy k procvičování: