Jídelna

Odhlašování stravy do 7.00 hodin – 604 531 882  

JÍDELNÍČEK

Týden:  18. 9. – 22. 9. 2023
Školka        Škola       Ostatní 

JÍDELNÍČEK

Týden:  25. 9. -29. 9. 2023
Školka        Škola       Ostatní   

PLATBY:
– V HOTOVOSTI VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ (vchod pro „cizí strávníky“ u MŠ) ‚
na říjen  2023 – pátek  29. 9. 2023
  7:00 – 8:00
– BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY ZA STRAVNÉ – ÚHRADOU NA BANKOVNÍ ÚČET
  30015–3529951379/0800 – do 25. dne předcházejícího měsíce  (např.: PLATBU NA ŘÍJEN NEJPOZDĚJI UHRADIT DO 25. ZÁŘÍ); nutné uvést VARIABILNÍ SYMBOL PŘIDĚLENÝ VAŠEMU DÍTĚTI – Prosím o dodržení tohoto požadavku kvůli identifikaci platby.
POKUD NEBUDE STRAVNÉ V ZŠ UHRAZENO VČAS A NA CELÝ MĚSÍC, OBĚD NEBUDE ÚČTOVÁN ANI VYDÁN!!!

CENÍK STRAVNÉHO OD 1. 1. 2023

VYÚČTOVÁNÍ STRAVNÉHO (dotazy k vyúčtování směřujte na Hanu Armstarkovou):
            k 30.06.2023 /
            zaměstnanci 06/2023
           
Skip to content