Jídelna

Odhlašování stravy do 7.00 hodin 

        604 531 882  

CENÍK STRAVNÉHO OD 1. 1. 2023

PLATBY V HOTOVOSTI VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ (vchod pro „cizí strávníky“ u MŠ)

PLATBY V HOTOVOSTI NA BŘEZEN 2023 

VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ (vchod pro „cizí strávníky“ u MŠ)

27. 2. 2023  7:00 – 8:00

 BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY ZA STRAVNÉ

UHRAĎTE NA ÚČET

30015–3529951379/0800 

do 25. dne předcházejícího měsíce

(např.: PLATBU NA ŘÍJEN NEJPOZDĚJI UHRADIT DO 25. ZÁŘÍ)

NUTNÉ UVÉST VARIABILNÍ SYMBOL PŘIDĚLENÝ VAŠEMU DÍTĚTI!

Prosím o dodržení tohoto požadavku kvůli identifikaci platby.

POKUD NEBUDE STRAVNÉ V ZŠ UHRAZENO VČAS

A NA CELÝ MĚSÍC, OBĚD NEBUDE ÚČTOVÁN ANI VYDÁN!!!

 JÍDELNÍČEK

Týden:  6. 2.  –  10. 2. 2023

Školka        Škola

Ostatní     Zaměstnanci

                                                            Týden: 30. 1. – 3. 2. 2023  

ŠKOLKA                 ŠKOLA

          ZAMĚSTNANCI                         OSTATNÍ     

VYÚČTOVÁNÍ STRAVNÉHO:  dotazy k vyúčtování směřujte na Martinu Kernerovou:
            k 31.12.2022 /
            zaměstnanci 12/2022
            k 30.11.2022 /
            zaměstnanci 11/2022
            k 31.10.2022 /
            zaměstnanci 10/2022
            k 30.09.2022 /
            zaměstnanci 09/2022
            k 31.08.2022 /
            zaměstnanci 08/2022
            k 31.07.2022 /
            zaměstnanci 07/2022
            k 30.06.2022 /
            zaměstnanci 06/2022
            k 31.05.2022 /
            zaměstnanci 05/2022
            k 30.04.2022 /
            zaměstnanci 04/2022
            k 31.03.2022 /
            zaměstnanci 03/2022
            k 28.02.2022 /
            zaměstnanci 02/2022
            k 31.01.2022 /
            zaměstnanci 01/2022
            k 31.12.2021 /
            zaměstnanci 12/2021
            k 30.11.2021 /
            zaměstnanci 11/2021
            k 31.10.2021 /
            zaměstnanci 10/2021
            k 30.09.2021 /
            zaměstnanci 09/2021
            k 31.08.2021 /
            zaměstnanci 08/2021
            k 31.07.2021 /
            zaměstnanci 07/2021
            k 30.06.2021 /
            zaměstnanci 06/2021
            k 31.05.2021 /
            zaměstnanci 05/2021
            k 30.04.2021 /
            zaměstnanci 04/2021
            k 31.03.2021 /
            zaměstnanci 03/2021
            k 28.02.2021 /
            zaměstnanci 02/2021
            k 31.01.2021 /
            zaměstnanci 01/2021
            k 31.12.2020 /
            zaměstnanci 12/2020
            k 30.11.2020 /
            zaměstnanci 11/2020
            k 31.10.2020 /
            zaměstnanci 10/2020
            k 30.09.2020 /
            zaměstnanci 09/2020
            k 31.08.2020 /
            zaměstnanci 08/2020
            k 31.07.2020  /
            zaměstnanci  07/2020
            k 30.06.2020  /
            zaměstnanci 06/2020
            k 31.05.2020  /
            zaměstnanci 05/2020
            k 30.04.2020  /
            zaměstnanci 04/2020
            k 31.03.2020  /
             zaměstnanci  03/2020
Skip to content