Jídelna

                   Odhlašování obědů do 7.00 hod na tel. čísle 604 531 882  

PLATBY V HOTOVOSTI VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ (vchod pro „cizí strávníky“ u MŠ)

PLATBY V HOTOVOSTI NA ŘÍJEN 2021 

VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ (vchod pro „cizí strávníky“ u MŠ)

29. 9. 2021  7:00 – 8:00

 BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY ZA STRAVNÉ

UHRAĎTE NA ÚČET

30015–3529951379/0800 

do 25. dne předcházejícího měsíce

(např.: PLATBU NA ŘÍJEN NEJPOZDĚJI UHRADIT DO 25. ZÁŘÍ)

NUTNÉ UVÉST VARIABILNÍ SYMBOL PŘIDĚLENÝ VAŠEMU DÍTĚTI!

Prosím o dodržení tohoto požadavku kvůli identifikaci platby.

POKUD NEBUDE STRAVNÉ UHRAZENO VČAS

A NA CELÝ MĚSÍC, OBĚD NEBUDE ÚČTOVÁN ANI VYDÁN!!!

 JÍDELNÍČEK

Týden:  20. 9.  – 24. 9. 2021

Škola        Školka

Ostatní     Zaměstnanci

                                                                                Týden: 27. 9. – 1. 10. 2021 

ŠKOLKA                 ŠKOLA

          ZAMĚSTNANCI                         OSTATNÍ     

 

VYÚČTOVÁNÍ STRAVNÉHO:  dotazy k vyúčtování směřujte na Martinu Kernerovou:
            k 31.08.2021 /
            zaměstnanci 08/2021
            k 31.07.2021 /
            zaměstnanci 07/2021
            k 30.06.2021 /
            zaměstnanci 06/2021
            k 31.05.2021 /
            zaměstnanci 05/2021
            k 30.04.2021 /
            zaměstnanci 04/2021
            k 31.03.2021 /
            zaměstnanci 03/2021
            k 28.02.2021 /
            zaměstnanci 02/2021
            k 31.01.2021 /
            zaměstnanci 01/2021
            k 31.12.2020 /
            zaměstnanci 12/2020
            k 30.11.2020 /
            zaměstnanci 11/2020
            k 31.10.2020 /
            zaměstnanci 10/2020
            k 30.09.2020 /
            zaměstnanci 09/2020
            k 31.08.2020 /
            zaměstnanci 08/2020
            k 31.07.2020  /
            zaměstnanci  07/2020
            k 30.06.2020  /
            zaměstnanci 06/2020
            k 31.05.2020  /
            zaměstnanci 05/2020
            k 30.04.2020  /
            zaměstnanci 04/2020
            k 31.03.2020  /
             zaměstnanci  03/2020
Skip to content