Jídelna

Odhlašování stravy do 7.00 hodin – 604 531 882  

JÍDELNÍČEK

Týden: 24. 6. 2024 – 28. 6. 2024
Školka        Škola       Ostatní 

JÍDELNÍČEK

Týden: 17. 6. 2024 – 21. 6. 2024
Školka        Škola       Ostatní   

PLATBY:
– V HOTOVOSTI VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ (vchod pro „cizí strávníky“ u MŠ) ‚
na červen 2024 –  31. 5. 2024
  7:00 – 8:00
– BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY ZA STRAVNÉ – ÚHRADOU NA BANKOVNÍ ÚČET
  30015–3529951379/0800 – do 25. dne předcházejícího měsíce  (např.: PLATBU NA ŘÍJEN NEJPOZDĚJI UHRADIT DO 25. ZÁŘÍ); nutné uvést VARIABILNÍ SYMBOL PŘIDĚLENÝ VAŠEMU DÍTĚTI – Prosím o dodržení tohoto požadavku kvůli identifikaci platby.
POKUD NEBUDE STRAVNÉ V ZŠ UHRAZENO VČAS A NA CELÝ MĚSÍC, OBĚD NEBUDE ÚČTOVÁN ANI VYDÁN!!!

CENÍK STRAVNÉHO OD 1. 1. 2023

VYÚČTOVÁNÍ STRAVNÉHO (dotazy k vyúčtování směřujte na Hanu Armstarkovou):
 k 30. 6. 2024             /
            zaměstnanci 06/2024
            zaměstnanci 05/2024
            k 30. 4. 2024  /
            zaměstnanci 04/2024
           
Skip to content