Formuláře

Základní škola

  1. Omluvný list (ZŠ) – omlouvat děti můžete také prostřednictvím elektronické žákovské knížky (Ostatní – Zprávy – Omluvenka)
  2. Vstup do elektronické žákovské knížky ZDE
  3. Žádost o přijetí k povinné školní docházce, Žádost o odklad povinné školní docházky
  4. Žádost o uvolnění z tělesné výchovy
  5. Žádost o povolení individuálního vzdělávání (+ informace) – tzv. domácí vzdělávání
  6. Žádost o uvolnění z důvodu rekreace
  7. Žádost o uvolnění z výuky
  8. Žádost o navrácení přeplatku stravného ZŠ – žádosti doručujte do školy k 30. 6. (daného roku)
  9. Potvrzení o zdravotní způsobilosti

Mateřská škola

Skip to content