2. třída

2. ročník

školní rok 2022/2023

Třídní učitelka Mgr. Pavla KOLÁŘOVÁ

Asistent pedagoga Stanislava TRAPPOVÁ

Sběrové aktivity – ve školním roce 2022-23

Od 1.2. 2023 opět sbíráme baterie.

2. ročník
Po ČJ 2 kol ČJ 2 kol MAT 2 kol PRV 2 kol TV 2 kol
Út ČJ 2 kol ČJ 2 kol MAT 2 kol VV 2 kol PV 2 kol
St ČJ 2 kol ČJ 2 kol MAT 2 kol PRV 2 kol  
Čt ČJ 2 kol ČJ 2 kol MAT 2 kol TV 2 kol  
ČJ 2 kol ČJ 2 kol MAT 2 kol HV 2 kol  

Co nás čeká:

ČJ:

Věta jednoduchá, souvětí:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/stavba-vety/veta-jednoducha-souveti/cviceni1.htm

Slovní druhy

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=2&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=03.+Slovn%C3%AD+druhy#selid

Měkké a tvrdé souhlásky

Psaní U,Ú,Ů

VLASTNÍ JMÉNA OSOB, ZVÍŘAT A VĚCÍ

ABECEDA- ŘAZENÍ SLOV

DRUHY VĚT PODLE POSTOJE MLUVČÍHO:

MA:

Zaokrouhlování na desítky:

Procvičování sčítání a odčítání do 100:

Skip to content