0 . třída

0.T – Přípravka

ŠKOLNÍ ROK: 2023/2024

 Třídní učitelka: Mgr. Tereza Sachlová

paní učitelka Alenka Hašková

asistentka pedagoga Petra Kuchařová

ROZVRH HODIN přípravné třídy – PT
7.45 – 8.308.45 – 9.259.50 – 10.3510.45 – 11.30
PoPT sachPT sachPT sachPT haš
ÚtPT sachPT sachPT sachPT sach
StPT sachPT sachPT sachPT haš
ČtPT sachPT hašPT sachPT sach
PT sachPT sachPT sachPT haš

Týdenní plány

Týdenní plán od 25.9. do 27.9. a 2.10. – 6.10. – téma STROMY

26.9. – KINO Slaný – nezapomeňte na batůžek se sváčou a vhodné oblečení dle počasí

28.9. – státní svátek

29.9. – ředitelské volno

Psychomotorické cvičení: pohyb v rytmu, nápodoba pohybu, cvičení na říkadla a písně

Řeč, myšlení, paměť: zapamatování si obrázků – Kimova hra

Sluchové vnímání: rytmizování/vytleskávání slov, počet slabik, náslovná hláska, poslední hláska ve slově, vymýšlení slov na určenou hlásku

Zrakové vnímání: vnímání detailu a odlišnosti obrázku, dokreslování obrázku

Prostorové vnímání: řazení od nejmenšího po největší, umístění předmětu dle pokynu – vlevo, vpravo/ nahoře, dole

Grafomotorika: uvolňovací cviky, správný úchop tužky

Týdenní plán od 18.9. do 22.9. – téma AFRIKA

V pondělí 18.9. třídní schůzka v 15.30. Prosím o donesení dotazníku.

Děkuji. T.S.

Sociální dovednosti: spolupráce ve skupině (řazení obrázkových karet dle děje příběhu, sdílení výsledků práce)

Psychomotorické cvičení: pohyb v rytmu, nápodoba pohybu, cvičení na říkadla a písně

Řeč, myšlení, paměť: spontánní vypravování, popis obrázku, co na obrázku chybí, píseň Afrika

Sluchové vnímání: rytmizování/vytleskávání slov, počet slabik, náslovná hláska

Zrakové vnímání: vnímání detailu a odlišnosti obrázku, základní barvy

Prostorové vnímání: řádek/sloupec, vlevo/pravo, nahoře/dole, uprostřed

Grafomotorika: uvolňovací cviky, správný úchop tužky, cviky: horní oblouk (let letadla/šipky)

Týdenní plán od 11.9. do 15.9. – téma MOTÝL

Tento týden budeme pracovat s knihou Motýlek, motýl, Petr Horáček, Portál, ISBN 978-80-262-2052-7

Sociální dovednosti: spolupráce ve skupině (řazení obrázkových karet dle děje příběhu, sdílení výsledků práce)

Psychomotorické cvičení: nácvik správného dýchání, křížové pohyby, pohyb v rytmu

Řeč, myšlení, paměť: spontánní vypravování, vypravování podle obrázků, dějová posloupnost příběhu,

Sluchové vnímání: rytmizování/vytleskávání slov, říkadel, náslovná hláska, probudí mě hláska

Zrakové vnímání: vyznač odlišnosti v obrázku

Prostorové vnímání: řádek/sloupec, vlevo/pravo, nahoře/dole, přidáme těsně za/těsně před, kolik zvířatek je za/ kolik zvířátek je před, první/poslední

Grafomotorika: uvolňovací cviky, správný úchop tužky, cviky: volný pohyb tužky po papíře – nápodoba letu motýla, stříhání, vybarvování, malba temperou

Týdenní plán od 4.9. do 8.9. – téma ŽABKA

Psychomotorické cvičení: nácvik správného dýchání, křížové pohyby, pohyb v rytmu

Sluchové vnímání: rytmizování/vytleskávání slov, říkadel, náslovná hláska, probudí mě hláska

Zrakové vnímání: najdi rozdíly v obrázku

Prostorové vnímání: řádek/sloupec, vlevo/vpravo, nahoře/dole

Rozvoj jemné motoriky: práce s keramickou hlínou – výroba korálků

Grafomotorika: uvolňovací cviky, správný úchop tužky, cviky: kroužení, tečky, stříhání, kresba, malba štětcem (válení násadkou po papíře)

Důležité termíny

18.9. – třídní schůzka přípravného ročníku od 15.30 hodin

29.9. – ředitelské volno – v provozu není ŠJ ani ŠD

Skip to content