0 . třída

0.T – Přípravka

ŠKOLNÍ ROK: 2023/2024

 Třídní učitelka: Mgr. Tereza Sachlová

paní učitelka Alenka Hašková

asistentka pedagoga Petra Kuchařová

ROZVRH HODIN přípravné třídy – PT
7.45 – 8.308.45 – 9.259.50 – 10.3510.45 – 11.30
PoPT sachPT sachPT sachPT haš
ÚtPT sachPT sachPT sachPT sach
StPT sachPT sachPT sachPT haš
ČtPT sachPT hašPT sachPT sach
PT sachPT sachPT sachPT haš

Týdenní plány

TÉMATA:

Barvy – určování, míchání, barvy ročních období,

Roční období, kalendář, měsíce v roce

11.4. zápis do 1. ročníku pro šk. r. 2024/2025, od 14 h do 18 h

29., 30. dubna – ředitelské volno

Grafomotorika: uvolňovací cviky, psaní do široké liniatury, kresba, malba temperou – míchání barev, stříhání, lepení,

Znalosti: názvy ročních období, měsíců v roce, míchání barev dle uvědomění barevného trojúhelníku

Řeč, myšlení, paměť: oromotorika, vyprávění – rozvoj vyjadřovacích schopností, rozvoj fantazie a tvořivosti, hry na rozvoj slovní zásoby

Sluchové vnímání: určení délky slabik ve slově a grafický záznam, záznam počtu slabik, náslovná hláska, poslední hláska ve slově, hlásková syntéza a analýzy (již čtyřhláskových slov)

Zrakové vnímání: spojování počtu teček dle předlohy, hry na

rozvoj zrakové paměti, hledání shodného obrazu

Předmatematické dovednosti: vyjádření počtu souhrnem/odečtem, o kolik je více/méně prvků, logické a barevné řady, sudoku, dopočítání

Prostorové vnímání: popis kde se nachází geometrický tvar v mřížce – spojení dvou pokynů vlevo dole, druhý řádek/sloupec vpravo/vlevo, labyrinty…

Spontánní hra, pohybové chvilky, zpěv, dramatizace

Skip to content