ZŠ a MŠ Tuřany - AKTUÁLNĚ

0

Způsob hodnocení výsledků vzdělávání za II.pololetí 2019/2020

  ZPŮSOB HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZA II. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 podle vyhlášky MŠMT č. 211/2020 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020 vychází: z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák měl povinnost řádně docházet do školy (tj. do 10. 3. 2020) podpůrně z podkladů...

0

Konec školního roku 2019/2020

Ředitel ZŠ a MŠ Bez hranic vyhlašuje z technických důvodu (malování, stavební úpravy) ŘEDITELSKÉ VOLNO ve dnech 29. a 30. 6. 2020 (ke stažení zde). Z tohoto důvodu bude upravena organizace posledního týdne ve škole následovně: 22. – 24. 6. 2020 – ODEVZDÁNÍ UČEBNIC (dle pokynů třídních učitelů) a odnesení...

0

Vrácení přeplatků

Dobrý den, prosíme všechny rodiče, kteří mají na účtu školy jakýkoli přeplatek, aby vytiskly, vyplnili a doručili do školy – ŽÁDOST O VRÁCENÍ PŘEPLATKŮ. Vyplněný a podepsaný formulář doneste (osobně hl.účetní školy – paní V. Hotové), vhoďte do schránky na budově školy nebo zašlete naskenovaný emailem (hotova@skolabezhranic.cz). Pro každé dítě vyplňte formulář zvlášť!!!...

0

Otevření základní školy od 25. 5. 2020

V Tuřanech 11.5.1020 Vážení rodiče, v následujících dokumentech naleznete veškeré informace k otevření naší základní školy od 25. 5. 2020. Prosím, abyste se velmi podrobně seznámili s dokumentem Ochrana zdraví na ZŠ 1.st. info pro rodiče Tuřany během výchovně vzdělávacích aktivit. Ochrana zdraví ZŠ 1.st. info pro rodiče Tuřany Přihláška...

0

OTEVŘENÍ MŠ Bez hranic od 25. 5. 2020

Ve Mšeci dne 5. 5. 2020 Vážení rodiče, v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 zajišťujeme od 25.5.2020 do 30.6.2020 provoz všech mateřských škol – pokyny pro rodiče – čestné prohlášení. Zákonní zástupci obdrží bližší informace ve ŠOL a na jejich emailových adresách. Mgr. Milan Dvořák, ředitel ZŠ...

0

Zápis k předškolnímu vzdělávání

Zápis k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Mšec, Mateřské školy Tuřany a Mateřské školy Srbeč proběhne od 2.5.2020 do 16.5.2020 pouze v elektronické podobě ŠkolaOnLine kliknutím na odkaz  ZDE Postup elektronického zápisu Elektronická přihláška nám zatím stačí. V týdnu od 18.5.2020 do 22.5.2020 proběhne jednání o přijatých a nepřijatých dětech (dle Kritérií...