4. třída

4. ročník

školní rok 2022/2023 

Třídní učitel Daniel ZMÁTLO

Od 1.2. 2023 opět sbíráme baterie.

Užitečné odkazy:

Webové stránky k trénování:

_______________________________________________________________________________

DOMÁCÍ ÚKOLY

AJ pro chybějící: Unit 8 – strana 38: What’s on TV? Do sešitu AJ školní si zapište novou slovní zásobu – TV programmes – televizní pořady, film, science fiction film,  cooking show, music programme, sports programme, animal programme, news, cartoon, fairy tale, quiz show, a comedy (two comedies)  + přídavná jména: great, scary, boring, fantastic.

Procvičujte zde: https://www.liveworksheets.com/mv1853638hb 

Další procvičování lekce č. 8: str. 39 – https://www.liveworksheets.com/ih1898544an

str. 40 – https://www.liveworksheets.com/rx1898728jf

Geo – geometrická tělesa

 • pro chybějící na GEO prostudujte toto video o geometrických tělesech (zopakujte pojmy – podstava, stěna, hrana, vrchol, vlastnosti uvedených těles)

 • ve čtvrtek 25.4. test – osově souměrné útvary, zobrazení vámi konstruovaného trojúhelníku dle osové souměrnosti

________________________________________________________________________________

Plán učiva na měsíc ČERVEN:

 • ČJ – pravopis: opakování pravopisu, slovní druhy
 • ČJ –literatura:
 • M – aritmetika: opakování
 • M – geometrie:
 • PŘÍ: Voda – nedostatek pitné vody ve světě, výroba pitné vody
 • VLA: Boje o moc mezi knížaty v raném středověku , Ústecký kraj

Plán učiva na měsíc KVĚTEN:

 • ČJ – pravopis: shoda přísudku s podmětem, vlastní jména
 • ČJ –literatura: Dílny čtení, čtení s porozuměním, Metody kritického myšlení
 • M – aritmetika: Násobení dvojciferným činitelem, římská čísla, zaokrouhlování do 1 000 000 
 • M – geometrie: osová souměrnost, síť krychle a povrch krychle
 • PŘÍ: Voda – rozložení, povodně a opatření proti nim, „chytrá krajina“ 
 • VLA: Přemyslovci a budování státu , Jihočeský kraj
 • AJ: zájmena přivlastňovací, přivlastňovací pád, Chit Chat 2 – Unit 8 – What’s on TV

 

_______________________________________________________________________________

 
 

Sběrové aktivity – ve školním roce 2022-23

Baterie letos nesbíráme z důvodu pozastavení svozů ze škol!

Rozvrh pro školní rok 2022/2023

Skip to content