Družina

PŘIHLÁŠKA ŠD 2024/25

________________________________________________________________________________

I. oddělení

Eliška Dvořáková

telefon: 731 244 404

mail:

edvorakova@skolabezhranic.cz

II. oddělení

Stanislava Trappová

telefon: 605 171 052

mail:

trappova@skolabezhranic.cz

III. oddělení

Alena Hašková

telefon: 773 130 280

mail:

haskova@skolabezhranic.cz

__________________________________________________________________________________________________

Provoz ŠD:

Ranní družina:  6:30 – 7:30

Odpolední provoz: 11:30 – 16:30

Vyzvedávání žáků ze ŠD:

 • po ukončení vyučování
 • 12:30 – 13:15
 • 14:30 – 16:30
 
 
Ukázka skladby dne dětí navštěvující ŠD :
 (Činnosti a časy jsou orientační, přizpůsobujeme se počasí, reagujeme na chuť a náladu dětí. Protože většina dětí je z okolních vesnic, jsme vázáni na příjezdy a odjezdy autobusů.)
 • 11,30 – 13,15 – Oběd, odpočinková činnost
 • 13,15 – 14,00 – Zájmové činnosti: výtvarná zájmová činnost (VZČ), hudební zájmová činnost (HZČ), sportovní zájmová činnost (SZČ), pracovní zájmová činnost (PZČ), dramatická zájmová činnost (DZČ) a přírodovědná zájmová činnost (PŘZČ)
 • 14,00 – 15,00- Rekreační činnosti: pohybové hry na zahradě, dětském hřišti, fotbalovém hřišti, vycházky do okolí, vycházky k lesu Rokličky
 • 15,00 –15,30- Svačina
 • 15,30 – 16,00 – Příprava na vyučování, možnost vypracování domácích úkolů, didaktické hry
 • 16,00 – 16,30 – Rekreační hry ve ŠD, tělocvičně nebo na školní zahradě, možnost využití počítačové učeny

Dokumenty ŠD

Vnitřní řád ŠD

Plán ŠD I. oddělení

Plán ŠD II. oddělení

Plán ŠD III. oddělení

Přihláška ŠD 2024/25

________________________________________________________________________________

I. oddělení

Eliška Dvořáková

telefon: 731 244 404

mail:

edvorakova@skolabezhranic.cz

II. oddělení

Stanislava Trappová

telefon: 605 171 052

mail:

trappova@skolabezhranic.cz

III. oddělení

Alena Hašková

telefon: 773 130 280

mail:

haskova@skolabezhranic.cz

__________________________________________________________________________________________________

Provoz ŠD:

Ranní družina:  6:30 – 7:30

Odpolední provoz: 11:30 – 16:30

Vyzvedávání žáků ze ŠD:

 • po ukončení vyučování
 • 12:30 – 13:15
 • 14:30 – 16:30
 
 
 
 
Ukázka skladby dne dětí navštěvující ŠD :
 (Činnosti a časy jsou orientační, přizpůsobujeme se počasí, reagujeme na chuť a náladu dětí. Protože většina dětí je z okolních vesnic, jsme vázáni na příjezdy a odjezdy autobusů.)
 • 11,30 – 13,15 – Oběd, odpočinková činnost
 • 13,15 – 14,00 – Zájmové činnosti: výtvarná zájmová činnost (VZČ), hudební zájmová činnost (HZČ), sportovní zájmová činnost (SZČ), pracovní zájmová činnost (PZČ), dramatická zájmová činnost (DZČ) a přírodovědná zájmová činnost (PŘZČ)
 • 14,00 – 15,00- Rekreační činnosti: pohybové hry na zahradě, dětském hřišti, fotbalovém hřišti, vycházky do okolí, vycházky k lesu Rokličky
 • 15,00 –15,30- Svačina
 • 15,30 – 16,00 – Příprava na vyučování, možnost vypracování domácích úkolů, didaktické hry
 • 16,00 – 16,30 – Rekreační hry ve ŠD, tělocvičně nebo na školní zahradě, možnost využití počítačové učeny

Dokumenty ŠD

Vnitřní řád ŠD

Plán ŠD I. oddělení

Plán ŠD II. oddělení

Plán ŠD III. oddělení

Ukončení docházky do ŠD

Školní vzdělávací program pro ŠD

Přihláška ŠD 2023-24 

Co si přineseme do ŠD

Cíl školní družiny

 Naším cílem je  v dětech rozvíjet všestranné schopnosti, zručnost, obratnost i specifická nadání. V době mimo vyučování se děti zapojují do různorodých aktivit. K pohybovým a rekreačním činnostem využíváme především školní zahradu, dětské a fotbalové hřiště a nedaleký lesík Rokličky. Při některých činnostech dochází ke spojování oddělení. Cílem záměru je budování pozitivních mezitřídních vztahů, vzájemná spolupráce, komunikace a respekt, hlubší poznávání spolužáků z jiných tříd, tolerance věkových rozdílů a schopností. Zároveň také zdravé soutěžení, fair play hra, posilování sociálních dovedností a vytváření dobrých vztahů mezi dětmi.

Ukončení docházky do ŠD

Školní vzdělávací program pro ŠD

Přihláška ŠD 2023-24 

Co si přineseme do ŠD

Cíl školní družiny

 Naším cílem je  v dětech rozvíjet všestranné schopnosti, zručnost, obratnost i specifická nadání. V době mimo vyučování se děti zapojují do různorodých aktivit. K pohybovým a rekreačním činnostem využíváme především školní zahradu, dětské a fotbalové hřiště a nedaleký lesík Rokličky. Při některých činnostech dochází ke spojování oddělení. Cílem záměru je budování pozitivních mezitřídních vztahů, vzájemná spolupráce, komunikace a respekt, hlubší poznávání spolužáků z jiných tříd, tolerance věkových rozdílů a schopností. Zároveň také zdravé soutěžení, fair play hra, posilování sociálních dovedností a vytváření dobrých vztahů mezi dětmi.

Skip to content