Družina

 ____________________________________________

I. oddělení

Eliška Dvořáková

telefon: 731 244 404

mail:

edvorakova@skolabezhranic.cz

 

II. oddělení

Stanislava Trappová

telefon: 605 171 052

mail:

trappova@skolabezhranic.cz

III. oddělení

Alena Hašková

telefon: 773 130 280

mail:

haskova@skolabezhranic.cz

__________________________________________________________________________________________________

Provoz ŠD:

Ranní družina:  6:30 – 7:30

Odpolední provoz: 11:30 – 16:30

Vyzvedávání žáků ze ŠD:

  • po ukončení vyučování
  • 12:30 – 13:15
  • 14:30 – 16:30
Ukázka skladby dne dětí navštěvující ŠD :
 (Činnosti a časy jsou orientační, přizpůsobujeme se počasí, reagujeme na chuť a náladu dětí. Protože většina dětí je z okolních vesnic, jsme vázáni na příjezdy a odjezdy autobusů.)
  • 11,30 – 13,15 – Oběd, odpočinková činnost
  • 13,15 – 14,00 – Zájmové činnosti: výtvarná zájmová činnost (VZČ), hudební zájmová činnost (HZČ), sportovní zájmová činnost (SZČ), pracovní zájmová činnost (PZČ), dramatická zájmová činnost (DZČ) a přírodovědná zájmová činnost (PŘZČ)
  • 14,00 – 15,00- Rekreační činnosti: pohybové hry na zahradě, dětském hřišti, fotbalovém hřišti, vycházky do okolí, vycházky k lesu Rokličky
  • 15,00 –15,30- Svačina
  • 15,30 – 16,00 – Příprava na vyučování, možnost vypracování domácích úkolů, didaktické hry
  • 16,00 – 16,30 – Rekreační hry ve ŠD, tělocvičně nebo na školní zahradě, možnost využití počítačové učeny

Dokumenty ŠD

Vnitřní řád ŠD

Školní vzdělávací program pro ŠD

Přihláška ŠD 2020-21

I. oddělení ŠD

II. oddělení ŠD

III. oddělení ŠD

Co si přineseme do ŠD

 

Cíle školní družiny

 Naším cílem je  v dětech rozvíjet všestranné schopnosti, zručnost, obratnost i specifická nadání. V době mimo vyučování se děti zapojují do různorodých aktivit. K pohybovým a rekreačním činnostem využíváme především školní zahradu, dětské a fotbalové hřiště a nedaleký lesík Rokličky. Při některých činnostech dochází ke spojování oddělení. Cílem záměru je budování pozitivních mezitřídních vztahů, vzájemná spolupráce, komunikace a respekt, hlubší poznávání spolužáků z jiných tříd, tolerance věkových rozdílů a schopností. Zároveň také zdravé soutěžení, fair play hra, posilování sociálních dovedností a vytváření dobrých vztahů mezi dětmi.

Skip to content