Projekty

 1. OP JAK – Operační program Jana Ámose Komenského
 2. DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL
 3. Školní projekt EU – OVOCE, ZELENINA A MLÉKO DO ŠKOL   +  info o projektu
 4. Projekt ZŠ Bez hranic 2018-2020
   Personální podpora ZŠ- Společné vzdělávání žáků +  info o projektu
  Název šablony: 2.II/2 Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ
  registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011294
 5. IKAP I. – Implementace Krajského Akčního Plánu
 6. Ukliďme Česko
 7. Noc s Andersenem
Skip to content