Author: Petra Chytrá

Organizace výuky 2.stupeň

Dobrý den, pro potřeby výuky v době uzavření školy byla každé třídě zřízena nová e-mailová adresa. Na tuto adresu budou vyučující průběžně zasílat učivo, úkoly a ostatní informace související s výukou. Prosíme o pravidelnou a důslednou kontrolu e-mailu a vypracovávání zadaných úkolů. Tento systém prozatím částečně nahrazuje výuku. Zároveň prosíme o...

Po stopách písma

Čtvrtek po podzimních prázdninách jsme využili k návštěvě Prahy. Zatímco 7. třída vyrazila do ZOO, 8. třída do Muzea smyslů a na Neviditelnou výstavu, hlavním cílem šesté třídy bylo Pedagogické muzeum Jana Amose Komenského. Autobus jsme opustili jako první na Hradčanské a bez problémů dorazili do Valdštejnské ulice, kde muzeum...

S Pernštejny do pověstí

Třetího října k nám zavítalo znovu studio Pernštejni, tentokrát s vystoupením Staré pověsti České. Během hodiny jsme viděli Praotce Čecha, Libuši a Přemysla, Bivoje, Horymíra i koně Šemíka. S praotcem jsme vylezli na horu Říp, s Libuší jsme hledali manžela Přemysla. S Bivojem jsme hledali a zabili nelítostného divočáka těžkého skoro půl tuny. A s Horymírem...

Den jazyků

Je 27. září a ve škole máme Evropský den jazyků. Všichni jsme se sešli v učebně č. 1, kde nás učitelé rozřadili do šesti skupinek. První úkol, který jsme dostali, byl vymyslet název týmu. Jakmile jsme úkol splnili, vyrazili jsme k lesu. Celá devátá třída se rozdělila do dvojic a...

Adaptačním programem k přátelství a spolupráci

Začátek školního roku započal pro žáky šesté třídy adaptačním programem. Jelikož se proměnil třídní kolektiv, je adaptační program vhodným prostředkem k seznámení s novými spolužáky. Zároveň pomáhá stmelit kolektiv a vylepšit dosavadní vztahy ve třídě. A protože je druhým stupněm bude provázet také nová třídní učitelka, je vhodné i pro...

3. OLYMPIÁDA DĚTÍ A MLÁDEŽE ZŠ A MŠ BEZ HRANIC

Ve dnech 21. – 22. 5. 2019 se uskutečnil 3. ročník Olympiády dětí a mládeže svazkové ZŠ a MŠ  Bez hranic. V ranních hodinách odvezly čtyři smluvní autobusy všechny žáky z Tuřan a žáky prvního stupně ze Mšece na Lány, kde v zapůjčeném sportovním areálu proběhly sportovní boje žáků. Těm předcházel slavnostní...

Den s armádou

Každý, když viděl na ulici vojáka či policistu, si alespoň jednou představil, jaké by to asi bylo, být jedním z nich. A přitom nikdo nevěděl, co to obnáší. A proto nás ve čtvrtek 25. dubna poctili návštěvou vojáci od Čestné stráže. Připravili si pro nás šest stanovišť, na kterých se...

Neviditelná výstava

Ve čtvrtek 4. dubna jsme vyrazili společně s 9. třídou do Prahy na Neviditelnou výstavu a do Muzea smyslů. Rozdělili jsme se do dvou skupin. Já, David a moje kamarádky jsme šli jako první. Přišli jsme ke vchodu a seznámili jsme se s pravidly a s tím, co nás čeká....

Den naruby

Ve středu 27. března jako předzvěst Dne učitelů se žáci deváté třídy společně s vyučujícími jako každoročně rozhodli uspořádat Den naruby. Deváťáci si vybrali třídy a předměty, které by rádi vyučovali a následně oběhli všechny učitele, kteří tyto předměty učí, aby se s nimi domluvili na náplni hodiny. Ráno bylo...

Skip to content