Organizace výuky 2.stupeň

Dobrý den,

pro potřeby výuky v době uzavření školy byla každé třídě zřízena nová e-mailová adresa. Na tuto adresu budou vyučující průběžně zasílat učivo, úkoly a ostatní informace související s výukou. Prosíme o pravidelnou a důslednou kontrolu e-mailu a vypracovávání zadaných úkolů. Tento systém prozatím částečně nahrazuje výuku. Zároveň prosíme o informování žáků mezi sebou a sdílení informací v rámci třídních skupin atp.

6.třída:    sestmedvedu@email.cz
8.třída:    degumsec@seznam.cz
9.třída:    devitkamsec@seznam.cz
přihlašovací hesla byla žákům a rodičům předána prostřednictvím Školy online.

Napsat komentář

Skip to content