Category: Uncategorized

0

ÚČAST ŽÁKŮ 6. – 8. TŘÍDY VE ŠKOLE OD 8. 6. DO 19. 6. 2020

Vážení rodiče, vedení ZŠ a MŠ Bez hranic pochybuje o smysluplnosti zavádění dobrovolné školní docházky pro žáky II.stupně od 8. 6. 2020. Technicky je navíc těžko proveditelné – byly vystěhovány lavice (pro žáky I.stupně), v některých učebnách probíhají stavební úpravy, byl vypracován systém stravování ve školní jídelně, pedagogové vypomáhají u dětí...

0

Informace k přijímacímu řízení na SŠ

Vážení rodiče žáků 9. ročníku a žáků 5. ročníku, kteří budou konat přijímací zkoušky na SŠ nebo víceletá gymnázia, v příloze ZDE najdete veškeré potřebné informace pro letošní „mimořádný“ školní rok.

0

Vrácení přeplatků

Dobrý den, prosíme všechny rodiče, kteří mají na účtu školy jakýkoli přeplatek, aby vytiskly, vyplnili a doručili do školy – ŽÁDOST O VRÁCENÍ PŘEPLATKŮ. Vyplněný a podepsaný formulář doneste (osobně hl.účetní školy – paní V. Hotové), vhoďte do schránky na budově školy nebo zašlete naskenovaný emailem (hotova@skolabezhranic.cz). Pro každé dítě vyplňte formulář zvlášť!!!...

0

OTEVŘENÍ ZŠ a MŠ Bez hranic

Ve Mšeci dne 5. 5. 2020 Vážení rodiče, v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 zajišťuje základní škola od 25. 5. 2020 do 30. 6. 2020 vzdělávací aktivity pro žáky 1. až 5. ročníku + stravování ve ŠJ a školní družinu do 16h. Maximální počet žáků ve skupině je 15,...

0

Zápis k předškolnímu vzdělávání

Zápis k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Mšec, Mateřské školy Tuřany a Mateřské školy Srbeč proběhne od 2.5.2020 do 16.5.2020 pouze v elektronické podobě ŠkolaOnLine kliknutím na odkaz  ZDE (odkaz je aktivní od 2. 5. 2020!!!) Postup elektronického zápisu Elektronická přihláška nám zatím stačí. V týdnu od 18.5.2020 do 22.5.2020 proběhne jednání...

0

Literární soutěž pro žáky 2.stupně

Ředitelství ZŠ a MŠ Bez hranic vypisuje literární soutěž pro žáky 2. stupně základní školy ve Mšeci na téma: PRÁZDNINY, JAKÉ DOSUD NIKDO NEZAŽIL Cílem práce je zachytit život v současné mimořádné době. Žádná z předcházejících generací se v podobné situaci, jakou dnes prožíváme, neocitla. Oficiálně je uznáno, že od...

0

Zápis do 1. ročníku ZŠ

TERMÍN ZÁPISU ŽÁKŮ do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021 (pro děti narozené 1.9.2013 – 31.8.2014 a pro děti s odkladem povinné školní docházky) do ZŠ Tuřany a ZŠ Mšec – od 1.4.2020 do 30.4.2020 Kritéria pro rozhodování o přijetí dítěte do 1. ročníku základního vzdělávání Žádost o přijetí dítěte k základnímu...

0

Informace k platbám (ZŠ, MŠ)

ŠKOLNÉ V MŠ od DUBNA 2020 se do odvolání nehradí školné v MŠ za měsíc BŘEZEN 2020  činí školné v MŠ 150,- OSTATNÍ PLATBY O účtování ostatních plateb  (ŠD, zájmové kroužky…) Vás budeme průběžně informovat.