Monthly Archive: Říjen 2019

S Pernštejny do pověstí

Třetího října k nám zavítalo znovu studio Pernštejni, tentokrát s vystoupením Staré pověsti České. Během hodiny jsme viděli Praotce Čecha, Libuši a Přemysla, Bivoje, Horymíra i koně Šemíka. S praotcem jsme vylezli na horu Říp, s Libuší jsme hledali manžela Přemysla. S Bivojem jsme hledali a zabili nelítostného divočáka těžkého skoro půl tuny. A s Horymírem...

Florbalový turnaj 8. a 9. tříd

Letošní školní rok se naše škola zapojila do celoroční soutěže Slánská tisícovka, ve které spolu v nejrůznějších sportech soutěží školy z okolí Slaného. Žáci naší školy získávají cenné zkušenosti, kdy mohou porovnat své sportovní výkony proti vrstevníkům z jiných škol, a v neposlední řadě jde i o reprezentaci naší školy....

INFORMACE O PLATBÁCH

Věnujte, prosím, pozornost při zadávání plateb na 2 odlišné účty školy: 1. BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY ZA AKCE, KROUŽKY, ŠKOLKOVNÉ …. HRAĎTE NA ÚČET 3529951379/0800 (BEZ předčíslí) _________________________________________________________________ 2. BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY ZA STRAVNÉ HRAĎTE NA ÚČET 30015–3529951379/0800 (POZOR na předčíslí) do 25. dne předcházejícího měsíce  (PLATBA NA LISTOPAD NEJPOZDĚJI UHRADIT DO 25.ŘÍJNA) NUTNÉ UVÉST VARIABILNÍ SYMBOL PŘIDĚLENÝ VAŠEMU DÍTĚTI! Prosím o dodržení tohoto požadavku...

Den jazyků

Je 27. září a ve škole máme Evropský den jazyků. Všichni jsme se sešli v učebně č. 1, kde nás učitelé rozřadili do šesti skupinek. První úkol, který jsme dostali, byl vymyslet název týmu. Jakmile jsme úkol splnili, vyrazili jsme k lesu. Celá devátá třída se rozdělila do dvojic a...

Skip to content