INFORMACE O PLATBÁCH

Věnujte, prosím, pozornost při zadávání plateb na 2 odlišné účty školy:

1. BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY ZA AKCE, KROUŽKY, ŠKOLKOVNÉ .... HRAĎTE NA ÚČET

3529951379/0800 (BEZ předčíslí)

_________________________________________________________________

2. BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY ZA STRAVNÉ HRAĎTE NA ÚČET

300153529951379/0800 (POZOR na předčíslí)

do 25. dne předcházejícího měsíce 
(PLATBA NA LISTOPAD NEJPOZDĚJI UHRADIT DO 25.ŘÍJNA)

NUTNÉ UVÉST VARIABILNÍ SYMBOL PŘIDĚLENÝ VAŠEMU DÍTĚTI! Prosím o dodržení tohoto požadavku kvůli identifikaci platby.

Přesný popis a pravidla plateb si můžete přečíst zde: Dopis rodičům platby

Napsat komentář

Skip to content