Dokumenty školy

Základní škola:

1. Školní řád a pravidla pro hodnocení žáků

2. Přílohy ke školnímu řádu:
Kritéria pro hodnocení chování žáků
Distanční výuka

3. Školní vzdělávací program pro ZŠ 

4. Výroční zprávy školy:
Výroční zpráva 2019/2020
Výroční zpráva 2018/2019
Výroční zpráva 2017/2018
Výroční zpráva 2016/2017
Výroční zpráva 2015/2016

5. Koncepce rozvoje školy 2018-2022

6. Plány práce:
Plán práce 2020/2021
Plán práce 2019/2020
Plán práce 2018/2019
Plán práce 2017/2018
Plán práce 2016/2017

7. Organizační řád školy

8. Strategie systémového řešení primární prevence rizikového chování ve škole 2017/2018

Strategie systémového řešení primární prevence rizikového chování ve škole 2018/2019

Strategie systémového řešení primární prevence rizikového chování ve škole 2019/2020

Strategie systémového řešení primární prevence rizikového chování ve škole 2020/2021

Mateřská škola

Dodatek č. 1 – stanovení úplaty za předškolní vzdělávání od šk. rok 2015/2016

Dodatek č. 2 – stanovení úplaty za předškolní vzdělávání od šk. rok 2016/2017

Školní řád MŠ 

ŠVP PV – Barevný svět

Školní družina:

Směrnice pro stanovení úplaty za vzdělávání ve ŠD
Vnitřní řád ŠD
Školní vzdělávací program pro ŠD – pracoviště Mšec
Přihláška do ŠD 20/21

Školní jídelna:

Vnitřní řád školní jídelny – ZŠ Mšec
Vnitřní řád školní jídelny – MŠ Mšec
Směrnice pro stanovení úplaty za školní stravování

– Dodatek č. 1 – stanovení úplaty od školního roku 2015/2016

– Dodatek č. 2 – stanovení úplaty od školního roku 2016/2017

– Dodatek č. 3 – stanovení úplaty od školního roku 2017/2018

– Dodatek č. 4  – ke stanovení úplaty od školního roku 2018/2019
„vracení přeplatků“ na stravném

Dodatek č. 5 – stanovení úplaty od školního roku 2020/2021

Skip to content