Dokumenty školy

Základní škola:

1. Školní řád a pravidla pro hodnocení žáků

2. Přílohy ke školnímu řádu:
Kritéria pro hodnocení chování žáků
Distanční výuka

3. Školní vzdělávací program pro ZŠ – ŠVP ZV Bez hranic (od 9/2023)
Školní vzdělávací program pro ZŠ 

4. Výroční zprávy školy:
Výroční zpráva 2022/2023
Výroční zpráva 2021/2022
Výroční zpráva 2020/2021
Výroční zpráva 2019/2020
Výroční zpráva 2018/2019
Výroční zpráva 2017/2018
Výroční zpráva 2016/2017
Výroční zpráva 2015/2016

5.
Koncepce rozvoje školy 2022-2028
Koncepce rozvoje školy 2018-2022

6. Plány práce:
Plán práce 2023/2024
Plán práce 2022/2023
Plán práce 2021/2022
Plán práce 2020/2021
Plán práce 2019/2020
Plán práce 2018/2019
Plán práce 2017/2018
Plán práce 2016/2017

7. Organizační řád školy

8. Strategie systémového řešení primární prevence rizikového chování ve škole:
Strategie systémového řešení primární prevence rizikového chování ve škole 2023/2024
Strategie systémového řešení primární prevence rizikového chování ve škole 2022/2023
Strategie systémového řešení primární prevence rizikového chování ve škole 2021/2022
Strategie systémového řešení primární prevence rizikového chování ve škole 2020/2021
Strategie systémového řešení primární prevence rizikového chování ve škole 2019/2020
Strategie systémového řešení primární prevence rizikového chování ve škole 2018/2019
Strategie systémového řešení primární prevence rizikového chování ve škole 2017/2018

Mateřská škola

Směrnice pro stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ
Dodatek č. 1 – stanovení úplaty za předškolní vzdělávání od šk. roku 2015/2016
Dodatek č. 2 – stanovení úplaty za předškolní vzdělávání od šk. roku 2016/2017
Dodatek č. 3 – stanovení úplaty za předškolní vzdělávání od šk. roku 2022/2023

Školní řád MŠ 

ŠVP PV – Barevný svět

Školní družina:

Směrnice pro stanovení úplaty za vzdělávání ve ŠD
Dodatek č. 1 – stanovení úplaty od školního roku 2015/2016
Dodatek č. 2 – stanovení úplaty od školního roku 2016/2017
Dodatek č. 3 – stanovení úplaty od školního roku 2017/2018
Dodatek č. 4 – stanovení úplaty od školního roku 2022/2023
Vnitřní řád ŠD
Školní vzdělávací program pro ŠD – pracoviště Mšec
Přihláška do ŠD

Školní jídelna:

Vnitřní řád školní jídelny – ZŠ Mšec
Vnitřní řád školní jídelny – MŠ Mšec
Přihláška ke stravování ve ŠJ
Směrnice pro stanovení úplaty za školní stravování

– Dodatek č. 1 – stanovení úplaty od školního roku 2015/2016

– Dodatek č. 2 – stanovení úplaty od školního roku 2016/2017

– Dodatek č. 3 – stanovení úplaty od školního roku 2017/2018

– Dodatek č. 4  – ke stanovení úplaty od školního roku 2018/2019
„vracení přeplatků“ na stravném

Dodatek č. 5 – stanovení úplaty od školního roku 2020/2021
Dodatek č. 6 – stanovení úplaty od školního roku 2022/2023
Dodatek č. 7 – stanovení aktuální výše úplaty za stravování (od 1. 1. 2023)

Skip to content