ZŠ a MŠ Mšec - Aktuálně

0

Žádost o ošetřovné

O ošetřovné může zažádat rodič dítěte ve věku do 10 let na dobu devíti dnů (v případě samoživitele 16 dnů), přičemž výše ošetřovného činí 60 % mzdy, respektive denního vyměřovacího základu. Nárok se uplatňuje na tiskopise Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení...

0

Nařízení vlády ČR – uzavření ZŠ

Vážení rodiče, milí žáci. Podle nařízení vlády ČR jsou uzavřeny všechny základní školy od 14. 10. – do 1. 11. 2020 (včetně školních družin). Obědy ve školní jídelně jsou žákům automaticky odhlášeny. Provoz mateřských škol zůstává bez omezení. Žáci základních škol přechází na distanční výuku, která je podle novelizace školského zákona (§184) povinná...

0

Střídavá výuka 2.st ZŠ

Vážení rodiče, vzhledem k nařízení vlády ČR bude od pondělí 12. 10. 2020 probíhat na 2.stupni ZŠ „střídavá výuka tříd po týdnu.“ Prezenčně (osobně ve škole) se budou vyučovat žáci 8. a 9. třídy v týdnu 12.-16.10. 2020, žáci 6. a 7.třídy pracují v tomto týdnu distančně z domova. V příštím týdnu 19....

0

Roušky ve školách

Z důvodu aktuálních mimořádných opatření – od PÁTKU 18. 9. 2020 (zřejmě budou ještě upřesněna) platí tato opatření: Žáci 2. stupně mají v celé ČR povinnost nosit roušky ve všech prostorách škol a školských zařízení nově tedy včetně učeben (s výjimkami uvedenými dále). Ochrana dýchacích cest u žáků, studentů a...

0

Informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků ZŠ Mšec

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, dovoluji si Vás pozvat na informativní schůzku, která se bude konat v úterý 23. června 2020 od 16 hodin v ZŠ Mšec (budova zámku). Na schůzce budete seznámeni se všemi potřebnými informacemi ohledně nástupu do I. třídy. Zároveň Vás chci poprosit, pokud je Vaše dítě v péči Pedagogicko-psychologické...

0

Způsob hodnocení výsledků vzdělávání žáků za II.pololetí 2019/2020

ZPŮSOB HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZA II. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 podle vyhlášky MŠMT č. 211/2020 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020 vychází: z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák měl povinnost řádně docházet do školy (tj. do 10. 3. 2020) podpůrně z podkladů pro...

Skip to content