ZŠ a MŠ Mšec - Aktuálně

0

Informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků ZŠ Mšec

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, dovoluji si Vás pozvat na informativní schůzku, která se bude konat v úterý 23. června 2020 od 16 hodin v ZŠ Mšec (budova zámku). Na schůzce budete seznámeni se všemi potřebnými informacemi ohledně nástupu do I. třídy. Zároveň Vás chci poprosit, pokud je Vaše dítě v péči Pedagogicko-psychologické...

0

Způsob hodnocení výsledků vzdělávání žáků za II.pololetí 2019/2020

ZPŮSOB HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZA II. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 podle vyhlášky MŠMT č. 211/2020 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020 vychází: z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák měl povinnost řádně docházet do školy (tj. do 10. 3. 2020) podpůrně z podkladů pro...

0

Konec školního roku 2019/2020

Ředitel ZŠ a MŠ Bez hranic vyhlašuje z technických důvodu (malování, stavební úpravy) ŘEDITELSKÉ VOLNO ve dnech 29. a 30. 6. 2020 (ke stažení zde). Z tohoto důvodu bude upravena organizace posledního týdne ve škole následovně: 22. – 24. 6. 2020 – ODEVZDÁNÍ UČEBNIC (dle pokynů třídních učitelů) a odnesení...

0

ÚČAST ŽÁKŮ 6. – 8. TŘÍDY VE ŠKOLE OD 8. 6. DO 19. 6. 2020

Vážení rodiče, vedení ZŠ a MŠ Bez hranic pochybuje o smysluplnosti zavádění dobrovolné školní docházky pro žáky II.stupně od 8. 6. 2020. Technicky je navíc těžko proveditelné – byly vystěhovány lavice (pro žáky I.stupně), v některých učebnách probíhají stavební úpravy, byl vypracován systém stravování ve školní jídelně, pedagogové vypomáhají u dětí...

0

Informace k přijímacímu řízení na SŠ

Vážení rodiče žáků 9. ročníku a žáků 5. ročníku, kteří budou konat přijímací zkoušky na SŠ nebo víceletá gymnázia, v příloze ZDE najdete veškeré potřebné informace pro letošní „mimořádný“ školní rok.

0

Vrácení přeplatků

Dobrý den, prosíme všechny rodiče, kteří mají na účtu školy jakýkoli přeplatek, aby vytiskly, vyplnili a doručili do školy – ŽÁDOST O VRÁCENÍ PŘEPLATKŮ. Vyplněný a podepsaný formulář doneste (osobně hl.účetní školy – paní V. Hotové), vhoďte do schránky na budově školy nebo zašlete naskenovaný emailem (hotova@skolabezhranic.cz). Pro každé dítě vyplňte formulář zvlášť!!!...

0

OTEVŘENÍ ZŠ a MŠ Bez hranic

Ve Mšeci dne 5. 5. 2020 Vážení rodiče, v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 zajišťuje základní škola od 25. 5. 2020 do 30. 6. 2020 vzdělávací aktivity pro žáky 1. až 5. ročníku + stravování ve ŠJ a školní družinu do 16h. Maximální počet žáků ve skupině je 15,...