Pedagogický sbor

Kontaktní e-maily: prijmeni@skolabezhranic.cz

 

Ředitel školy:

Mgr. Milan Dvořák

 

Zástupkyně ředitele školy:

Mgr. Hana Kvapilová

 

Vedoucí MŠ Mšec:

Alena Švecová

 

Třídní učitelé:

 1. třída – Mgr. Pavlína Bílková
 2. třída – Mgr. Zdeňka Landová
 3. třída – Mgr. Milena Volfová
 4. třída – Mgr. Jana Zůnová
 5. třída – Mgr. Pavlína Skleničková
 6. třída – Lucie Holečková
 7. třída – Ing. Lucie Hortová, DiS.
 8. třída – Mgr. Hana Sklenářová
 9. třída – RNDr. Jana Šerá

 

Netřídní učitelé:

Mgr. Jana Toušková

Bc. Bohuslava Widemannová, DiS.

Ing. Martin Hrabánek

 

Asistentky pedagoga v ZŠ:

Jiřina Lintymerová

Dagmar Dvořáková, DiS.

Petra Kratochvílová

Lucie Nováková

 

Vychovatelky:

Iveta Zemanová

Jiřina Lintymerová

Lucie Nováková

 

Učitelky MŠ:

 • 1. třída (Sluníčka) – Alena Švecová, Ivana Burleová
 • 2. třída (Žabičky) – Ivana Varmužová, Bc. Vendula Tyčová, DiS.

Asistentka pedagoga v MŠ:

Ilona Rekšáková