Formuláře

Základní škola

 1. Omluvný list (ZŠ) – preferujeme omlouvání prostřednictvím elektronické žákovské knížky
 2. Vstup do elektronické žákovské knížky ZDE
 3. Žádost o přijetí k povinné školní docházce, Žádost o odklad povinné školní docházky, Žádost o zařazení do přípravné třídy ZŠ
 4. Žádost o uvolnění z tělesné výchovy
 5. Žádost o povolení individuálního vzdělávání (+ informace) – tzv. domácí vzdělávání
 6. Žádost o uvolnění z výuky (vícedenní) – např. z důvodu rekreace
 7. Žádost o uvolnění z výuky (jednodenní)
 8. Přihláška ke stravování ve ŠJ
 9. Žádost o navrácení přeplatku stravného ZŠ – žádosti doručujte do školy k 30. 6. (daného roku)
 10. Potvrzení o zdravotní způsobilosti
 11. Souhlas s odchodem žáka domů – dle Manuálu MŠMT ke screeningovému testování žáků na COVID-19
 12. Čestné prohlášení zákonného zástupce o návratu žáka ze zahraničí

Mateřská škola

Skip to content