Formuláře

Základní škola

 1. Omluvný list (ZŠ) – omlouvat děti můžete také prostřednictvím elektronické žákovské knížky (Ostatní – Zprávy – Omluvenka)
 2. Vstup do elektronické žákovské knížky ZDE
 3. Žádost o přijetí k povinné školní docházce, Žádost o odklad povinné školní docházky
 4. Žádost o uvolnění z tělesné výchovy
 5. Žádost o povolení individuálního vzdělávání (+ informace) – tzv. domácí vzdělávání
 6. Žádost o uvolnění z výuky (vícedenní) – např. z důvodu rekreace
 7. Žádost o uvolnění z výuky (jednodenní)
 8. Žádost o navrácení přeplatku stravného ZŠ – žádosti doručujte do školy k 30. 6. (daného roku)
 9. Potvrzení o zdravotní způsobilosti
 10. Souhlas s odchodem žáka domů – dle Manuálu MŠMT ke screeningovému testování žáků na COVID-19
 11. Čestné prohlášení zákonného zástupce o návratu žáka ze zahraničí

Mateřská škola

Skip to content