Jídelna

Odhlašování obědů do 7.00 hod na telefonu 730 157 880 nebo e-mailovou zprávou na jidelna@skolabezhranic.cz

CENÍK STRAVNÉHO OD 1. 1. 2023

PLATBY V HOTOVOSTI V ÚČTÁRNĚ (hlavní budova školy) Mšec

PLATBY V HOTOVOSTI NA ČERVEN 2023

30. 5. 2023 13:00 – 14:30

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY ZA STRAVNÉ

UHRAĎTE NA ÚČET

300153529951379/0800 (POZOR na předčíslí)

do 25. dne předcházejícího měsíce

(např.: PLATBU NA DUBEN NEJPOZDĚJI UHRADIT DO 25. BŘEZNA)

NUTNÉ UVÉST VARIABILNÍ SYMBOL PŘIDĚLENÝ VAŠEMU DÍTĚTI!

Prosím o dodržení tohoto požadavku kvůli identifikaci platby.

POKUD NEBUDE STRAVNÉ V ZŠ UHRAZENO VČAS

A NA CELÝ MĚSÍC V DOSTATEČNÉ VÝŠI, OBĚD NEBUDE ÚČTOVÁN ANI VYDÁN!!!

JÍDELNÍČEK

Týden: 29. 5.  –  2. 6. 2023

ŠKOLKA

ŠKOLA

OSTATNÍ

Týden: 5. 6. – 9. 6. 2023

ŠKOLKA

ŠKOLA

OSTATNÍ

VYÚČTOVÁNÍ STRAVNÉHO:  dotazy k vyúčtování směřujte na Martinu Kernerovou:
k 30. 04. 2023 /
zaměstnanci 04/2023
k 31. 03. 2023 /
k 28. 02. 2023 /
k 31. 01. 2023 /
k 31. 12. 2022 /
k 30. 11. 2022 /
k 31. 10. 2022 /
k 30. 09. 2022 /
k 31. 08. 2022 /
Skip to content