Jídelna

Odhlašování obědů do 7.00 hod na telefonu 730 157 880 nebo e-mailovou zprávou na jidelna@skolabezhranic.cz

JÍDELNÍČEK

Týden: 4. 3.  – 8. 3. 2024

ŠKOLKA        ŠKOLA        OSTATNÍ

JÍDELNÍČEK

Týden: 26. 2. – 1. 3. 2024

ŠKOLKA        ŠKOLA        OSTATNÍ

PLATBY:

HOTOVOSTI na hlavní budově ve Mšeci (v přízemí vlevo) – na březen  2024 – 29. 2. 2024- 13:00 – 14:30
BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY ZA STRAVNÉ – ÚHRADOU NA BANKOVNÍ ÚČET  30015–3529951379/0800 – do 25. dne předcházejícího měsíce  (např.: PLATBU NA ŘÍJEN NEJPOZDĚJI UHRADIT DO 25. ZÁŘÍ); nutné uvést VARIABILNÍ SYMBOL PŘIDĚLENÝ VAŠEMU DÍTĚTI – Prosím o dodržení tohoto požadavku kvůli identifikaci platby.
POKUD NEBUDE STRAVNÉ V ZŠ UHRAZENO VČAS A NA CELÝ MĚSÍC, OBĚD NEBUDE ÚČTOVÁN ANI VYDÁN!!!
VYÚČTOVÁNÍ STRAVNÉHO:  dotazy k vyúčtování směřujte na Hanu Armstarkovou:
k 31. 11. 2024 /
zaměstnanci 01/2024
Skip to content