Jídelna

Odhlašování obědů do 7.00 hod na telefonu 730 157 880 nebo e-mailovou zprávou na jidelna@skolabezhranic.cz

PLATBY V HOTOVOSTI V ÚČTÁRNĚ (hlavní budova školy) Mšec

PLATBY V HOTOVOSTI NA ČERVEN 2022

30. 5. 2022 13:00 – 14:30

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY ZA STRAVNÉ

UHRAĎTE NA ÚČET

300153529951379/0800 (POZOR na předčíslí)

do 25. dne předcházejícího měsíce

(např.: PLATBU NA DUBEN NEJPOZDĚJI UHRADIT DO 25. BŘEZNA)

NUTNÉ UVÉST VARIABILNÍ SYMBOL PŘIDĚLENÝ VAŠEMU DÍTĚTI!

Prosím o dodržení tohoto požadavku kvůli identifikaci platby.

POKUD NEBUDE STRAVNÉ UHRAZENO VČAS

A NA CELÝ MĚSÍC V DOSTATEČNÉ VÝŠI, OBĚD NEBUDE ÚČTOVÁN ANI VYDÁN!!!

JÍDELNÍČEK

Týden: 9. 5.  – 13. 5. 2022

ŠKOLKA

ŠKOLA

OSTATNÍ

Týden: 16. 5. – 20. 5. 2022

ŠKOLKA

ŠKOLA

OSTATNÍ

VYÚČTOVÁNÍ STRAVNÉHO:  dotazy k vyúčtování směřujte na Martinu Kernerovou:
k 30. 04. 2022 /
k 31. 03. 2022 /
k 28. 02. 2022 /
k 31. 01. 2022 /
k 31. 12. 2021  /
k 30. 11. 2021  /
k 31. 10. 2021  /
k 30. 09. 2021  /
k 31. 08. 2021  /
k 31. 07. 2021  /
k 30. 06. 2021  /
k 31. 05. 2021  /
k 30. 04. 2021  /
k 31. 03. 2021  /
k 28. 02. 2021  /
k 31. 01. 2021  /
k 31. 12. 2020  /
k 30. 11. 2020  /
k 31. 10. 2020  /
k 30. 09. 2020  /
k 31. 08. 2020  /
Skip to content