Projekty

 1. OP JAK – Operační program Jana Ámose Komenského
 2. Digitalizujeme školu – REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1
 3. DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL
 4. Školní projekt EU – OVOCE, ZELENINA A MLÉKO DO ŠKOL   +  info o projektu
 5. Projekt ZŠ Bez hranic 2021-2023
  Personální podpora ZŠ – Společné vzdělávání žáků +  info o projektu
  Název šablony: 3.II/2 Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ
  registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018322
 6. IKAP II. – Implementace Krajského Akčního Plánu
 7. Ukliďme Česko
 8. Noc s Andersenem
Skip to content