Projekty

 1. Školní projekt EU – OVOCE, ZELENINA A MLÉKO DO ŠKOL   +  info o projektu
 2. Projekt ZŠ Bez hranic 2018-2020
  Personální podpora ZŠ- Společné vzdělávání žáků +  info o projektu
  Název šablony: 2.II/2 Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ
  registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011294
 3. IKAP I. – Implementace Krajského Akčního Plánu
 4. Dynamická inkluze – info o projektu   a    www.dynamickainkluze.cz 
 5. Ukliďme Česko
 6. Noc s Andersenem
Skip to content