Monthly Archive: Březen 2020

Zápis do 1. ročníku ZŠ

TERMÍN ZÁPISU ŽÁKŮ do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021 (pro děti narozené 1.9.2013 – 31.8.2014 a pro děti s odkladem povinné školní docházky) do ZŠ Tuřany a ZŠ Mšec – od 1.4.2020 do 30.4.2020 Kritéria pro rozhodování o přijetí dítěte do 1. ročníku základního vzdělávání Žádost o přijetí dítěte k základnímu...

Informace k platbám (ZŠ, MŠ)

ŠKOLNÉ V MŠ od DUBNA 2020 se do odvolání nehradí školné v MŠ za měsíc BŘEZEN 2020  činí školné v MŠ 150,- OSTATNÍ PLATBY O účtování ostatních plateb  (ŠD, zájmové kroužky…) Vás budeme průběžně informovat.

Provozní doba kanceláře

Vážení rodiče, potřebujete-li si osobně v kanceláři školy vyzvednout jakékoli potvrzení, zaplatit stravné apod., jsme Vám fyzicky k dispozici pouze na základě předchozí telefonické domluvy s hl.účetní školy – pí. Veronikou Hotovou (734 756 956) – prosíme o dodržení doporučení hyg.ochrany v podobě roušky či jiného krytí úst a nose....

Zájmové kroužky

Po dobu Mimořádného opatření nebudou probíhat KROUŽKY (veškeré školní ani mimoškolní – jako např. Zumba, Duha Maják…). O obnovení činnosti budete informováni na tomto webu. Pro další informace kontaktujte jednotlivé vedoucí daného kroužku.

PŘERUŠENÍ PROVOZU MŠ

Od 16. 3. 2020 bude na základě doporučení Vlády ČR a zřizovatele DSO Bez hranic PŘERUŠEN PROVOZ PRACOVIŠŤ MŠ Mšec, MŠ Tuřany a MŠ Srbeč – a to do odvolání Stravné bude žákům MŠ  automaticky odhlášeno. Doporučujeme sledovat aktuální informace na našem webu. Sledujte, prosím, další zprávy na našem webu a...

Organizace výuky – 1.stupeň

Dobrý den, v době Mimořádného opatření – uzavření ZŠ budou vyučující průběžně zasílat učivo, úkoly a ostatní informace související s výukou. Prosíme o pravidelnou a důslednou kontrolu e-mailu a ŠOL a kontrolu vypracovávání zadaných úkolů. Vypracované úkoly donesou žáci při zahájení pravidelné školní docházky k odevzdání do školy. Tento systém prozatím...

Organizace výuky 2.stupeň

Dobrý den, pro potřeby výuky v době uzavření školy byla každé třídě zřízena nová e-mailová adresa. Na tuto adresu budou vyučující průběžně zasílat učivo, úkoly a ostatní informace související s výukou. Prosíme o pravidelnou a důslednou kontrolu e-mailu a vypracovávání zadaných úkolů. Tento systém prozatím částečně nahrazuje výuku. Zároveň prosíme o...

Mimořádné opatření

S účinností od 11. března 2020 se zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání a na vysokých školách (celé znění Mimořádného opatření). Sledujte, prosím, další zprávy na našem webu a ve ŠOL, kde bude upřesněno zahájení pravidelné školní docházky. Obědy jsou žákům ZŠ i ...

Informace ke koronaviru (návrat z pobytu v zahraničí)

Vážení rodiče a žáci, žádáme vás, abyste se při návratu ze zahraniční dovolené řídili aktuálními pokyny Ministerstva zdravotnictví České republiky.  Apelujeme na rodiče, kteří pobývali s dětmi v Itálii, aby od pondělí 9. března 2020 neposílali své děti do školy. Obraťte se na příslušnou hygienickou stanici, která vydá stanovisko k jejich...

Informace k prevenci před koronavirem

V souvislosti se šířením virového onemocnění způsobeného novým typem koronaviru (Covid – 19) se na Vás obracíme s informacemi, jak snížit možnost přenosu infekčního agens a omezení výskytu onemocnění: základní prevencí této infekční nemoci je dodržování základních hygienických návyků, tedy hygieny rukou, etikety kýchání, nezdržování se v prostorech s velkým počtem osob,...

Skip to content