GDPR

GDPR – informační povinnost, informace o zpracovávání osobních údajů, informace ke cookies

Vážení rodiče,

na tomto místě si Vás Základní škola a Mateřská škola Bez hranic dovoluje informovat o tom, jak zpracovává Vaše osobní údaje, resp. osobní údaje Vašeho dítěte, a to v souvislosti Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) často označovaném zkratkou GDPR (GDPR – General Data Protection Regulation). Na tomto místě Vám také předkládáme informace, jak tyto webové stránky používají soubory cookies. Cookies jsou malé datové soubory, které se ukládají ve vašem zařízení a jsou nutné pro správný chod stránky (tzv. technické cookies), nebo slouží pro účely sledování návštěvnosti, případně pro marketingové účely a podobně.

 

 1. Rozsah zpracovávaných osobních údajů prostřednictvím cookies a další podrobnosti

Tzv. technické cookies – jsou nezbytné pro účely správného fungování naší webové stránky, a proto k jejich používání nepotřebujeme Váš souhlas:

Název Typ cookies Účel použití Jaká data sbírá Kdo cookie používá Jak dlouho zůstává v prohlížeči
cookie_notice_accepted Technická Ukládá informace o souhlasu uživatele s cookies Souhlas uživatele s cookies škola 1 měsíc

 

Zpracováváme Vaše osobní údaje zpravidla proto, že nám to ukládá zákon nebo jiný právní předpis (zejm. zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon). V některých případech zpracováváme Vaše osobní údaje, abychom mohli plnit smlouvy či poskytovat školské služby (např. školní stravování).

 

 1. Správce osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je:

 

ZŠ a MŠ Bez hranic

Malcova 171

270 64 Mšec

 

Kontakty:

tel.: +420 736 472 811
e-mail: dvorak@skolabezhranic.cz
ID datové schránky: vj4ebdu

Kontaktní osoba: Mgr. Milan Dvořák, ředitel

 1. Kontakt na našeho pověřence

Naším pověřencem pro ochranu osobních údajů je:

Holubová advokáti s.r.o.,

IČO: 24686727, Za Poříčskou bránou 365/21, 18600 Praha 8
Fyzická osoba vykonávající činnost pověřence: Štěpán Holub
Tel.: +420 212 242 095
Email: poverenec@holubova.cz
ID datové schránky: eaqq73c

 1. Právní základ zpracovávání

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů prostřednictvím cookies je v případě technických cookies oprávněný zájem školy na tom, aby naše webové stránky správně fungovaly po technické stránce. Proti tomuto zpracování můžete podat námitku.

 1. Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje získané pomocí cookies nejsou předávány třetím stranám.

Vaše osobní údaje předáváme v případě, že nám to ukládá právní předpis nebo podmínky dotačního řízení (např. Krajský úřad, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy). Soukromým subjektům předáváme osobní údaje jen v případě, že je to nutné pro splnění naší povinnosti (např. zajištění výuky na dálku nebo předání osobních údajů Vašeho dítěte ubytovateli za účelem realizace lyžařského výcviku). Dále ukládáme některé údaje žáků na serverech společnosti Škola On Line která pro nás zajišťuje vedení školní matriky.

 1. Předávání údajů do třetích zemí

Osobní údaje nepředáváme do třetích zemí, tzn. do zemí mimo Evropský hospodářský prostor. Níže přehledně uvádíme, které nástroje používáme a komu osobní údaje do třetích zemí předáváme:

Osobní údaje, které zpracováváme Účel zpracování/Právní důvod zpracování Společnost a země předání Využitý prostředek
Údaje o nastavení prohlížeče Analýza návštěvnosti webových stránek – oprávněný zájem správce Google Inc. – USA Google Analytics
Komunikace mezi učitelem a žákem Zajištění výuky na dálku – plnění zákonné povinnosti Facebook Inc. – USA Facebook, Whatsapp, Messenger
Informace o činnosti školy, fotografie, jméno a příjmení Informace o činnosti školy/školní facebook – oprávněný zájem správce či souhlas Facebook Inc. – USA Facebook
Informace o žácích k dálkové výuce Zajištění výuky na dálku – plnění zákonné povinnosti Google Inc. – USA Google Classroom

Tyto údaje jsou předávány do USA na základě standardních smluvních doložek.

 1. Vaše práva

V souvislosti se zpracováním cookies od nás můžete kdykoliv požadovat, abychom:

 1. Vám umožnili přístup k Vašim osobním údajům,
 2. opravili Vaše osobní údaje, které nejsou přesné,
 3. vymazali Vaše osobní údaje, pokud jsou splněny podmínky uvedené v článku 17 GDPR, případně omezili jejich zpracování.

Osobní údaje shromážděné pomocí cookies nejsou používány pro automatizované rozhodování včetně profilování.

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje nezpracováváme správně, můžete se obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů nebo máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 1. V čem právo na přístup k osobním údajům spočívá?

Můžete nás požádat, abychom Vám sdělili, zda zpracováváme Vaše osobní údaje.

Můžete nás požádat o přístup ke zpracovávaným osobním údajům a o informace o zpracování těchto údajů.

Můžete nás požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů.

 1. Dal jsem za své dítě souhlas se zpracováním osobních údajů a chtěl bych ho odvolat

Pokud udělujete souhlas se zpracováním některých Vašich osobních údajů, pak máte právo kdykoli souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. To znamená, že zpracování osobních údajů do odvolání souhlasu je legální.

 1. Je prostor Základní školy a Mateřské školy Bez hranic monitorován kamerovým systémem?

Ano, monitorován kamerovým systémem je prostor Základní školy a Mateřské školy Bez hranic (pracoviště Mšec). Důvodem pro instalaci kamerového systému je oprávněný zájem školy na ochraně svého majetku před poškozením a krádeží, jakož i majetku dětí a zaměstnanců před poškozením a krádeží a bezpečnost a ochrana života a zdraví dětí, zaměstnanců a dalších osob, které se nacházejí v prostorách mateřské školy. Záznam z kamerového systému je v případě těchto kamer uchováván po dobu 14 dnů.

Skip to content