Adaptačním programem k přátelství a spolupráci

Začátek školního roku započal pro žáky šesté třídy adaptačním programem. Jelikož se proměnil třídní kolektiv, je adaptační program vhodným prostředkem k seznámení s novými spolužáky. Zároveň pomáhá stmelit kolektiv a vylepšit dosavadní vztahy ve třídě. A protože je druhým stupněm bude provázet také nová třídní učitelka, je vhodné i pro ni se seznámit s novou třídou. A tak zatímco se ve středu ostatní ročníky učily již podle rozvrhu, šesťáci zamířili s třídní učitelkou Petrou Chytrou do zámeckého parku.

Nabitý program zahájila seznamovací hra na jména, následovalo řazení dle různých informací, honička „Housenka“, vzájemné představování, kreslení obrázků a mnoho dalších seznamovacích a stmelovacích her. Volný čas žáci vyplňovali převážně vybíjenou. Asi největší úspěch sklidil „útěk z vězení“, kdy měla skupina přelézt lano, tedy zeď. Tato aktivita vyžadovala promyšlenou spolupráci a skupině se útěk nakonec podařil, za což se odměnila mohutným potleskem. Dopoledne zakončila kartičková hra s tajenkou.

fotogalerie zde

Napsat komentář