4. třída

 

Týden od 21. 6. do 25. 6.

Vážení rodiče, milé děti,

v průběhu týdne prosím vygumujte učebnice a přilepte uvolněné listy. Učebnice budeme vybírat v pátek 25. 6. a v pondělí 28. 6.

 hodinách českého jazyka  se ještě krátce zaměříme na podmět vyjádřený a nevyjádřený a dotkneme se shody podmětu s přísudkem. 

V hodinách matematiky budeme opakovat učivo 4. ročníku. Geometrie – výpočet obvodu a obsahu čtverce a obdélníku podle vzorců + síť krychle a kvádru

 AJ –  hádanky, písničky, doplňovačky aj. 

    Přeji Vám pěkný týden                                            

                                                      P. Hulcrová

  • Pondělí 28. 6. – třídnický den
  • Úterý 29. 6. – celodenní výlet Naučná stezka Perucko
  • Středa 30. 6. – rozdávání vysvědčení

 

 

Rozvrh distanční výuky: 

  8.30 – 9.10 9.20 – 10.00 10.15 – 10.55
Pondělí ČJ MATEMATIKA PŘÍRODOVĚDA
Úterý   VLA – DĚJINY + VLAST
Středa M  AJ  ČJ
Čtvrtek ČJ M  
Pátek ČJ – čtení/sloh  AJ  PŘ

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________

Skip to content