4. třída

třídní učitelka Mgr. Pavla Hulcrová

V Tuřanech 9. září 2020

Vážení rodiče,
z důvodu aktuálních mimořádných opatření (zřejmě budou ještě upřesněna) budou mít všichni žáci ve škole osobní roušku – a to od zítra – 10. 9. 2020 do odvolání. Toto opatření platí ve společných prostorách (kromě výuky ve třídách a učebnách).
 Vybavte prosím děti dvěma sáčky, jeden na roušky nepoužité, druhý na roušky použité. Vše označte jménem dítěte a popiskem „POUŽITÉ“, „NEPOUŽITÉ“. Roušky by děti měly mít minimálně dvě.

Žádáme Vás také, abyste zvážili své návštěvy v budově školy a realizovali je pouze tehdy, máte-li k tomu nějaký závažný důvod. Upřednostněte, prosím, emailovou nebo telefonickou komunikaci.

Do budovy školy je vstup povolen pouze s rouškou a ideálně po předchozí telefonické – emailové komunikaci.

Mgr. Tereza Sachlová

vedoucí učitelka ZŠ Tuřany

_____________________________

Vážení rodiče, milé děti,

postupně se dostáváme do příjemného pracovního tempa…:-) V hodinách českého jazyka a matematiky zatím stále opakujeme učivo minulého roku. V následujícím týdnu budeme procvičovat pravopis po obojetných souhláskách a zopakujeme si i slova příbuzná, k čemuž děti potřebují rozumět skladbě slova (předpona, kořen, příponová část). V hodinách matematiky dokončíme procvičování malé násobilky a přejdeme k písemnému sčítání a odčítání. V hodinách angličtiny nás čekají čísla do 100 a dále řadové číslovky a s nimi spojený člen určitý – the.

Domácí úkoly: PS (Procvičování pravopisu) – str. 4/2, 3; Ve středu si děti přinesou na PV: 8 šišek, silonovou ponožku naplněnou senem nebo slámou, kaštan a šípkovou větvičku.

V úterý jedeme na toužebně očekávaný výlet na Křivoklát. Doufejme, že nám jej už nic nepřekazí… Odjezd v 8.00 hodin od školy.

 Přeji Vám hezký víkend

P. Hulcrová

______________________________________________________________________________________________

 

Skip to content