3. třída

3. třída

školní rok 2021/2022 

Třídní učitelka Mgr. Tereza Sachlová

Týdenní plán učiva od 20.9. do 24.9.

Distanční výuka  pondělí  20.9. 2021

ČESKÝ JAZYK

– dělení hlásek na samohlásky (krátké, dlouhé, dvojhlásky) a souhlásky (tvrdé, měkké, obojetné)
– doplňovací cvičení na pravopis tvrdých a měkkých souhlásek
– domácí úkol PS str. 6/ cvič. 1 a) b) + přepsat báseň do sešitu PSANÍ
MATEMATIKA
– sčítání a odčítání do 100
– opakování násobilky 1, 1, 2, 3, 4, 10
– PS str. 6, cvič. 1
ANGLIČTINA
– opakování výslovnosti a psaní barev

ČESKÝ JAZYK

 • diktáty a doplňovací cvičení na pravopis VLASTNÍCH JMEN, U/Ú/Ů
 • opakování pravopisu TVRDÝCH a MĚKKÝCH SOUHLÁSEK
 • čtení – hodnocení techniky čtení a porozumění textu. TRÉNUJTE HLASITÉ ČTENÍ !!!

MATEMATIKA

 • desetiminutovky – sčítání a odčítání do 100, písemné sčítání a odčítání do 100
 • opakování násobilky 2, 3, 4
 • geometrie – bod, přímka

ANGLIČTINA

 • diktáty slovíček – představování se, barvy, skládání vět (What colour is it?/ What´s your name …/ My name is …)
 • ve středu 22.9. nové učivo – čísla do 12

Distanční výuka pátek 17.9.2021

Geometrie

– víš a umíš použít:
1. bod značíme křížkem, pojmenujeme velkým tiskacím písmenem bez háčků a čárek
2. body ležící na přímé čáře (přímce, úsečce, …) značíme čárou a velkým tiskacím písmenem
3. bod vzniká protnutím dvou čar nebo v místě lomu čáry 
PS strana 2/ cvičení 1, 2, A, B, C

ČTENÍ

– porozumění textu, informace o chameleonovi
některé děti potřebují ještě docvičovat techniku čtení – je potřeba číst denně hlasitě alespoň 20 minut
Krásný víkend a v pondělí na viděnou.

Rozvrh distanční výuky 3. třída platný od 14.9. do 20.9.
8,00- 8,30 8,45 – 9,30 10,00 – 10,30 10,45 – 11,30
Pondělí ČJ M AJ1.sk AJ 2.sk
Úterý ČJ M
Středa ČJ M AJ 2.sk AJ1.sk
Čtvrtek ČJ M 1. sk M2.sk PRV
Pátek ČTENÍ Geometrie

Rozdělení skupin pošlu dětem do jejich emailů.

 

V Tuřanech 9. 9. 2021

Moji milí třeťáci,

posílám Vám zdravici na Vaše emaily, abychom zkusili, zda Vaše emailové adresy jsou funkční a můžeme začít od úterý 14.9. fungovat výuku přes počítače. Během pondělí bych Vám poslala náš rozvrh na tyto emaily.
Doufám, že Vaše testy dopadnou negativně a budeme všichni dostatečně negativní.
Mnoho věcí mě mrzí. Málo jsem se s Vámi dnes rozloučila, protože jsem byla pořád jen a jen na telefonu, abych všechny rodiče obtelefonovala a vyřídila vše s hygienou. To mi odpusťte, raději bych byla, kdybych ten čas strávila s Vámi, třeba při nějaké hře. A pak že se zase budeme učit přes počítač. Zmírňuje to jen jistota, že to nebude trvat dlouho. To zvládneme. Jste šikovní a teď už třeťáci . Půjde nám to tedy ještě lépe než před tím.
Už se těším na Vaše obličejíky v úterý. Držte si všichni navzájem palce, ať tuhle zkoušku zvládneme. Myslím na Vás, na Vaše rodiče, kterým moc děkuji za dnešní spolupráci a to že se mnou velmi empaticky komunikovali. Děkuji.
Kdybyste cokoli potřebovali, obracejte se na mne přes tento email tsachlova1@gmail.com nebo můžete i volat na tel. 774293958. I Vy, děti, volejte. Je to v pořádku.
Vaše paní učitelka Terka

 

Zajímavý projekt: https://www.spackos.cz/ – pro všechny, kteří chtějí pomoci i malou pastelkou:-)

 

TÝDEN OD 6.9. DO 9.9.

ČESKÝ JAZYK

 • pravidla psaní věty
 • dělení hlásek – samohláska, souhláska, dvojhláska
 • čtení nové knihy na pokračování – Začarovaná třída (Ivona Březinová)

MATEMATIKA

 • číselná řada 0 – 100, orientace na číselné ose, číselné řády – dělení na desítky a jednotky
 • Geometrie – druh čar – přímá, křivá, lomená

ANGLIČTINA

 • představování se – HELLO, I´m …, What is your name?, My name is …
 • slovní zásobu budeme vést ve složkách, ze které se budou děti učit slovní zásobu

Krásný slunečný víkend babího léta.

Vaše paní učitelka Terka

Rozvrh 3. ročník pro školní rok 2021/2022

3. ročník
Po
ČJ sach
ČJ sach
M sach
AJ 1. sk. sach AJ 2. sk. sach
TV 2. sk. haš TV 1. sk. haš
Út M sach ČJ sach ČJ luk PRV luk
St
ČJ sach
ČJ luk
M luk
AJ 2. sk. sach AJ 1. sk. sach
TV 1. sk. haš TV 2. sk. haš
Čt ČJ sach M sach M luk PRV luk HV sach
ČJ sach
AJ 1. sk. sach AJ 2. sk. sach
VV sach
PČ sach
INF 2. sk. luk INF 1. sk. luk

 

Skip to content