3. ročník

V Tuřanech 12.6.2020

Ředitel ZŠ a MŠ Bez hranic vyhlašuje z technických důvodu (malování, stavební úpravy) ŘEDITELSKÉ VOLNO ve dnech 29. a 30. 6. 2020 (ke stažení zde).

Z tohoto důvodu bude upravena organizace posledního týdne ve škole následovně:
22. – 24. 6. 2020 – ODEVZDÁNÍ UČEBNIC (dle pokynů třídních učitelů) a odnesení veškerých školních potřeb domů
26. 6. 2020 – vydání VYSVĚDČENÍ (od 7,50  – dle pokynů třídních učitelů)

—————————————————

Pravidla-pro-děťátka (1)

cestne-prohlaseni-

22. 6. – 26. 6.

Hezkou neděli, čeká nás poslední týden tohoto školního roku. Nebudu už zadávat úkoly, ve škole budou probíhat třídnické práce a dovolí-li počasí, budeme chodit na zahradu. Zbývá však jedna věc, kterou bych chtěla, abyste dotáhli do konce. Jde o komiks My friend is a monster. Poslední dvě části najdete v učebnici na str. 55 a 59. Přečtěte si je a rozlučte se s kamarády, kteří nás doprovázeli po celý rok…:-) A nezapomeňte si v PS na str. 55 zhodnotit 11. lekci. 12. lekce je opakovací a na opakování se plni sil vrhneme hned po prázdninách:-).

Děkuji Vám i rodičům za veškerou snahu, kterou jste po celou dobu věnovali učení a  plnění zadaných úkolů. Vězte, že známky na vysvědčení letos nejsou to nejdůležitější, mnohem cennější je Vaše vůle a snaha poprat se s okolnostmi tím nejlepším způsobem, jakého jste v dané situaci schopni.. Za to Vám všem moc děkuji a těším se na Vás v pátek:-). 

P.S. Nezapomeňte přinést 24. 6. do školy vygumované a slepené učebnice. Děkuji.

Vaše třídní učitelka

                                        P. Hulcrová

18. 6. – 19. 6.

Čeština – Opakování – PS, str. 70 + Na WhatsAppu najdete Alfa box. Vytiskněte si ho a utíkejte ven… I tam se dá mnoho nového naučit. Sdílejte své alfaboxy:-). 

Matematika – Krychlové stavby – https://www.matika.in/cs/category.php?category=stavby (doporučuji tisk)

 • Pošlu vám také sportovní abecedu… (Péťa je samozřejmě omluven:-). Ať vám čas do 26. 6. pěkně ubíhá… Těším se na vás:-)

15. 6. – 17. 6.

Český jazyk – Věta jednoduchá – základní skladební dvojice (podmět – Kdo? Co? + přísudek – Co dělá podmět?) – PS, str. 68 + na Whatsappu najdete pracovní list (Co do řádku nepatří a proč?)

Matematika – Práce s daty – jednoduché tabulky a grafy – PS, str. 29

 • Zjistěte, jak se vám podařilo osvojit si učivo týkající se 2. pololetí. Kontrolní práce 4, PS, str. 30 Pracujte sami a bez přestávky. Sdílejte. Děkuji a držím palce:-)

Prvouka – Louka – uč. str. 76, 77 + PS, str. 67, 68 (práce na celý týden)

Připojuji tvořivý úkol, který není povinný. Namalujte motýla – otisk dlaní. Natřete si dlaně temperovou barvou a otiskněte každou dlaň dvakrát na čtvrtku do tvaru motýlích křídel. 

Tělo motýla dokreslete černou voskovkou. Pozadí domalujte barevnou suchou křídou. Vymyslete motýlovi jméno a napište ho k obrázku. Sdílejte…:)

Angličtina – uč. str. 54 – Přečtěte si popisy pokojů 3 dětí na fotografiích, přiřaďte je ke správnému obrázku. Do sešitu napište nadpis – My room. Písemně odpovězte na otázky 1 – 6 z učebnice. Následně vytvořte krátký popis vašeho vlastního pokoje. Inspirujte se těmi v učebnici. Sdílejte..:-) + PS, str. 54, 58/2 (práce na celý týden)

11. 6. – 12. 6.

Český jazyk – Procvičování probraného učiva – PS, str. 66

 • Hrátky s jazykem II. – Tentokrát pracujte na str. 87 + Znáte nějaký dobrý vtip? Napište ho do školního sešitu a sdílejte…:-) Nezapomeňte na využití přímé řeči:-)

Matematika – Práce s daty – jednoduché tabulky – PS, str. 28 Sdílejte svá řešení.

 Ať se vám práce daří a přeji vám příjemný víkend…:-)

P. Hulcrová

8. 6. – 10. 6. 

Český jazyk – Hlasité čtení s porozuměním – Šotkův příběh s příslovím – Příběh najdete na whatsappu. Čtěte nahlas. Napište mi, jaké přísloví je vyústěním příběhu. Dokážete nakreslit k tomuto přísloví i obrázek? Následně Vám pošlu druhou část úkolu:-). 

Slovní druhy ohebné a neohebné – Tentokrát mám pro vás úkol, který si od začátku až do konce vytvoříte sami. Vzor najdete na whatsappu. Jde o tzv. kvadromino. Narýsujete si mřížku složenou z 5 x 5 čtverců a podle vzoru na whatsappu vyplníte slovy (různými slovními druhy). Píšete slovo nebo číslo označující příslušný slovní druh. Podstata kvadromina je v tom, že kartičky k sobě skládáme souhlasnými hodnotami. Tyto souhlasné hodnoty najdeme až na 4 stranách karty. Pokud by pro vás tvorba vlastního kvadromina byla příliš náročná, využijte vzor na whatsappu. Kartičky následně rozstříhejte, zamíchejte a pokuste se je znovu poskládat. Nalepte na papír nebo i do sešitu (ČJ školní). Na závěr vyberte od každého slovního druhu jeden příklad a použijte ve větě. (např. plavat – Petr se učí správně plavat.) Věty se slovními druhy ohebnými vybarvěte modře, s neohebnými slovními druhy žlutě.  + PS, str. 56

Matematika – Práce s daty – čtení údajů z tabulek, sestavování tabulek, tvoření grafů; uč.- str. 46 – 48 (do sešitu)

Komu by se práce s tabulkami a grafy zamlouvala, může pokračovat na těchto stránkách: https://www.umimematiku.cz/slovni-ulohy-tabulky-2-uroven/869 Zadávané úlohy jsou náročnější, ale o to víc vás bude blažit, pokud nějakou správně vyřešíte:-).

Prvouka – Pole, učebnice str. 74, 75 a PS, str. 65, 66; Téma je také pěkně zpracováno v této prezentaci: https://slideplayer.cz/slide/2435993/. Podívejte se na jediný film, v němž krtek mluví. https://www.youtube.com/watch?v=__VW8vuPu_c Zapište do sešitu popis příběhu (zpracování lnu): Krteček nejdříve len vytrhal a svázal do otýpky. atd. Sdílejte. (práce na celý týden)

Angličtina – Nejprve si procvičte novou slovní zásobu: https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/19.toys/toys1.htm Připojíme další slovíčka: CD player, computer, telephone, computer game, video recorder, video. Zapište si je do sešitu a připojte obrázek, případně překlad. 

Hra – Budete potřebovat malou krabičku a fazole (korálky aj.) Dospělý uloží do krabičky určitý počet fazolí. Ptá se: “How many beans are there in the box?” Dítě hádá počet. “There are four beans.” Pokud správně uhodne, dospělý řekne: “Yes, there are (four) beans!” Následuje další kolo, můžete si i vyměnit role. 

 • uč. str. 53 – rozhovor nahoře na stránce – Kat má ráda moderní technologie, a protože je Superstar a velmi bohatá, může si koupit cokoliv chce. Přečtěte si rozhovor. Naučte se slovo NEW (nový). Děti zjišťují, proč je Katin počítač tak výjimečný. (Umí mluvit!)
 • obrázek pokoje Kat – otázky: How many telephones are there in Kat’s room? (There are four telephones.) + další předměty; Do sešitu zapíší seznam všech předmětů a jejich počet. – There are five computers. atd.
 • + PS, str. 53
 • Práce z angličtiny je zadána na celý týden!

4. 6. – 5. 6. 

Český jazyk  – Ohebné a neohebné slovní druhy – PS, str. 54, 55

 • V pátek si vezměte svůj oblíbený časopis a pokud počasí dovolí, jděte si číst třeba na zahradu. Napište mi, jaký časopis je váš oblíbený, na co je zaměřený, případně pro koho je určený a na kterou rubriku se nejvíce těšíte..:-).

Matematika – Tělesa – vrcholy, stěny, hrany – PS, str. 40 + 41

 • Na whatsapp posílám odkaz na dvě zajímavé aplikace, vyzkoušíte si tu násobení mimo obor násobilek a velkou násobilku..:-)

Angličtina – Vazba there is…/there are… – otázka, krátká odpověď; https://www.youtube.com/watch?v=aaFYOtW9Gu8, uč. str. 52 – Ask and answer. Nejprve si přečtěte rozhovor mezi broučky. Cílem je uhodnout, který pokoj mají na mysli. Vyzkoušejte si, obměňujte v otázce názvy věcí. + PS, str. 52/2

Have a nice weekend… 🙂

 • 1. 6. – 3. 6. 

Český jazyk – 1. 6. je Mezinárodní den dětí:-). Posílám vám tedy k svátku malý dárek – film Děti z Bullerbynu (https://www.youtube.com/results?search_query=d%C4%9Bti+z+bullerbynu+cel%C3%BD+film+%C4%8Desky) Film je natočen podle stejnojmenné knihy švédské spisovatelky Astrid Lindgrenové. Po zhlédnutí filmu vyhledejte na internetu informace o této autorce a napište je do slohového sešitu (Jaké další knihy napsala?, Máte nějakou doma? Četli jste ji? O čem byla? Byla zfilmována i nějaká jiná její kniha? atd.) Zkuste si i následující test: https://testi.cz/testy/knihy/deti-z-bullerbynu/

 • Dopis – Ve škole jsme všichni zvědaví, jak se doma máte. Jak vám jde učení? Co děláte ve volném čase? Chodíte ven? Pomáháte rodičům? Pracujete na zahradě? Naučili jste se vařit nějaké skvělé jídlo? Staráte se o své mazlíčky? aj. Napište nám dopis:-). Nezapomeňte na oslovení, rozloučení a také na adresu. Dopis nemusíte posílat poštou, vyfoťte ho a pošlete na whatsapp. Těšíme se…:)
 • Slovní druhy ohebné a neohebné – uč. str. 53 – Prostudujte všechny tři tabulky. (Nebo: https://www.youtube.com/watch?v=jikP61rjeEU Najdete zde i cvičení zaměřené na určování slovních druhů. Vyzkoušejte si první dvě věty. Dařilo se vám?) Naučte se, které slovní druhy jsou ohebné a které neohebné. Zkuste je vyjmenovat. Víte, proč je 1. skupina ohebná a druhá neohebná?; uč. str. 54/1 Přepište cvičení do sešitu a písemně vyřešte úkoly a), b), c); cvičení 2 a 3 – ústně

Matematika – Pokračujte v řešení slovních úloh s více početními operacemi. PS: str. 27

 • Geometrická tělesa: opakování – https://www.youtube.com/watch?v=7mXcezUdh3U
 • Najdete kolem sebe další příklady předmětů připomínajících geometrická tělesa? Zapište je do sešitu (např. míček – koule atd.) + uč. str. 67 – celá, cv. 2 písemně; Dokážete u těles rozpoznat vrcholy, stěny a hrany?

Prvouka – Přírodní společenství –  Les (práce na celý týden) – kratičké video na začátek: https://edu.ceskatelevize.cz/co-je-to-les-5e441f43d76ace2c451de31a, uč. str. 70, 71 + PS, str. 61, 62 + vycházka do lesa – Podaří se vám objevit nějaké rostliny nebo živočichy, které znáte z učebnice?

AngličtinaMy favourite things – Unit 11 – slovní zásoba: https://www.youtube.com/watch?v=MBhaAdnIEf4; zápis do sešitu: nadpis: My favourite things, vypsat nová slovíčka + dokreslit obrázky, uč. str. 52 – Podívejte se klíčovou dírkou: What can you see? There’s an aeroplane. There’s a radio. Nejprve říkejte věty a ukazujte předměty na obrázku, posléze napište všech osm vět do sešitu. Sdílejte:-) + PS: str. 52/1 + Dokážete nová slovíčka také vyhláskovat?

28. 5. – 29. 5.

Český jazyk – Vlastní jména – uč. str. 56 – obě tabulky, PS, str. 57 

– Hra – země, město, jméno, hora, řeka, věc, zvíře, vybereme 6 písmen a cílem je co nejrychleji vymyslet názvy a vyplnit všechny kolonky, lze hrát ve dvojici jako soutěž. Děti si potřebují uvědomit, že země, města, jména, hory a řeky píšeme s velkým písmenem na začátku – vlastní jména x věci a zvířata s malým písmenem – jména obecná.

– Hrátky s jazykem – viz whatsapp, najdete tu 4 stránky, zatím budeme pracovat jen na str. 86. Těším se na Vaše nápady…

Matematika – Otevřete si následující odkaz, vytiskněte si tangram, rozstříhejte na jednotlivé části.

 • Pokuste se vyřešit tyto úkoly: 1. sestav čtverec ze všech částí (nedívej se na předlohu), 2. sestav trojúhelník z: a) 2 částí, b) 3 částí, c) 4 částí, d)  5 a e) 6 částí; 3. vezmi 5 nejmenších částí a vytvoř čtverec; 4. vypočítej obvod tohoto čtverce; 5. vypočítej obvod původního čtverce; 6. vypočítej obvod největšího trojúhelníku – řešení úkolů: 4 – 6 zapiš do sešitu; 7. sestav obrázek, nalep ho na papír, vybarvi a dokresli, sdílej…:-)

https://www.greelane.com/ca/science-tech-math/matematika/tangrams-geometry-worksheet-2312325/#

 • slovní úlohy: PS, str. 26

Angličtina – Pusť si znovu písničku a procvič si anglickou abecedu. Dokážeš už vyhláskovat jednoduchá anglická slova? 

25. 5. – 27. 5. 

Hezký den, v tomto týdnu se některé děti vrací zpět do školy. Bude třeba věnovat se znovu pravidlům, vztahům v nové skupině a pocitům dětí pramenícím ze současné situace. Z tohoto důvodu bude tento týden méně náročný na množství zadaných úkolů. Děkuji za pochopení. 

Angličtina – The Alphabet – cílem je naučit se anglickou abecedu s důrazem na správnou výslovnost jednotlivých hlásek (písmen) https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=2824; poslech písničky vystřídá cvičení zaměřené na rozpoznávání jednotlivých písmen; dále pošlu na whatsapp PL – plakát s anglickou abecedou, lze vytisknout

 • Dále by se děti měly naučit hláskovat jednoduchá slova, nejprve své křestní jméno ( https://www.youtube.com/watch?v=n52YlMvp-wo) – do sešitu si napíší nadpis – The English Alphabet, otázku: How do you spell your name?, odpověď: např. It’s J – A – N – E. 
 • Následujícím krokem je hláskování dalších jednoduchých slov. (Rodič hláskuje, dítě hádá slovo + dítě hláskuje a dospělý hádá.)

Prvouka – Výpravy do vesmíru –  uč. str. 69 + PS, str. 60 (celá) – cv. 3 do školního sešitu + i odpověď na otázku –  Kdo byl Herkules? (prosím o sdílení)

Český jazyk – PL: Jak jsem zvládl/la krizový stav? (najdete na whatsappu)

 • do slohového sešitu – Dokonči příběh: Je to už dávno, co děti jako vy chodily do školy s aktovkou na zádech, jezdily autobusy a ke svačině si nosily chléb s máslem. Dnes žijeme ve 23. století, do školy se přenášíme jen silou myšlenky a k jídlu nám připravují upravené kapsle. Úkoly však musíme plnit stejně jako děti v roce 2020. Dnes jsme zrovna jeden dostali. Prozkoumat vzdálenou planetu v části naší Galaxie Mléčná dráha. Vydali jsme se na dlouhou výpravu… (prosím o sdílení)
 • Procvičování pravopisu – PS: str. 67

Matematika – Složené slovní úlohy s více početními operacemi  – uč. str. 42/1 – 5 (zápis, výpočet, odpověď – do matematiky Š)

Vážení rodiče, milé děti,

vy, kteří začnete chodit do školy 25. 5. pozorně si přečtěte následující informace.

Budova školy se bude otevírat v 7,20 hodin. V pondělí 25. 5. 2020 je nutné při vstupu do školy odevzdat ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ, pokud jste jej ještě neodevzdali. V případě, že čestné prohlášení nebude žák mít, nemůže být zařazen do skupiny a bude poslán domů. Do budovy nesmí vstupovat doprovázející osoby. U vchodu školy budou osoby, které budou organizovat plynulé vcházení do školy.

S sebou: roušku č. 1, sáček č. 1, roušku č. 2, sáček č. 2 – VŠE TAKTO OZNAČENÉ + JMÉNEM DÍTĚTE. Dále učebnice a sešity dle pokynů třídních učitelů.

Žáci, kteří mají nahlášenu odpolední družinu, jdou do družiny, ostatní opustí neprodleně budovu školy.

Žáci budou hned první den seznámeni s pravidly chování ve škole. Pokud tato pravidla bude žák porušovat, a to zcela úmyslně, schválně, bude vykázán ze skupiny, zákonní zástupci ihned kontaktováni, aby si pro něj přijeli a nebude moci dále navštěvovat školu.

V případě, jakýchkoli dalších dotazů, kontaktujte prosím třídní učitele.

S přáním příjemného víkendu Tereza Sachlová

Doplňující informace: 

Učit se budeme ve skupině společně s druháčky, a to v blocích. Klasický rozvrh nebude dodržován. Důraz bude kladen na češtinu a matematiku, čtení s porozuměním, věnovat se budeme i tematicky zaměřeným projektům a až si děti zvyknou na nová pravidla, začneme i pravidelně vyrážet ven na školní zahradu (uzpůsobte tomu oblečení prosím), případně na vycházky do okolí školy. Naše skupina bude končit v cca 11:40 hodin. V 11:45 budeme odcházet na oběd. Děti, které nemají objednaný oběd a nejdou do družiny, odcházejí hned domů. 

S sebou: kromě věcí vyjmenovaných výše, učebnice a sešity, prvouku budou děti nosit v úterý, angličtinu ve středu a v pátek, dále vybavený penál (+ nůžky a lepidlo)

Distanční výuka: I nadále budu na tyto stránky zadávat učivo pro děti, které zůstávají doma. Online výuka pokračovat nebude. Děkuji za pochopení. 

Budete-li mít další dotazy, pište prosím na whatsapp. Děkuji a přeji pěkný víkend  

P. Hulcrová

21. 5. a 22. 5.

Český jazyk – vyjmenovaná slova a jejich pravopis si procvičíte na této straně: http://www.zlobidlo.cz/rodice/souhrnne-cviceni-vyjmenovana-slova

 • práce s přímou řečí – Přečti si další úryvek z knihy, kterou sis zvolil/la na měsíc květen. Během čtení si všímej, zda se v textu objevuje přímá řeč. Na závěr si vezmi sešit a přepiš do něj pět příkladů, které jsi v textu objevil/la. 

Matematika – konstrukce trojúhelníku – procvičování, uč. str. 66/6 (bez otázky – Jsou strany OP, PQ a QP shodné úsečky?), cv. 7 – obě cvičení do sešitu na geometrii; nezapomeň na náčrtky

 • procvičuj i dělení – uč. str. 38/12 – 15 – do školního sešitu

Prvouka – Slunce a planety – procvičování – uč. str. 67, 68 + PS, str. 59 (kromě cv. 2), lze znovu využít Štěpánovu prezentaci, do sešitu – nadpis: Slunce a planety + vytvoř  hádanky ve stylu výroků: např. Mám výrazné prstence. (SATURN) na téma planety + Slunce; prosím o sdílení

Angličtina – motivace – hra I spy /spai/ with my little eye something beginning with (b) – dospělý si v místnosti vybere nějaký předmět a dítě hádá, aby vyhrálo, musí také správně uvést člen – a/an

 • příběh, učebnice, strana 51 – otázka pro dítě – Are you happy/hungry? (Yes, I am. x No, I’m not.); Are you scared of spiders? Is the Strongman (silák) scared of monsters? na tuto otázku budou hledat odpověď v příběhu, četba komiksu, kontrola odpovědi (Říká, že se nebojí.) Co znamená Put me down! (Dej/te mě dolů!) + PS, str. 51/7, 8 – sdílejte:-)

Děkuji a přeji poklidný víkend všem, v pondělí se sejdeme s některými z vás ve škole, nezapomeňte:-)

P. Hulcrová 

18. – 20. 5. 

Český jazyk – Využití přímé řeči v mluveném projevu

Přímá řeč – Dialog (rozhovor) označujeme jako přímou řeč. V textu ji obvykle dáváme do uvozovek. Přímá řeč uvádí doslova řeč mluvčího. (Přímá řeč je vždy ohraničena uvozovkami a vyjadřuje, co přesně někdo říkal, křičel nebo klidně i šeptal. Je to doslovné přepsání jeho řeči. Pokud bychom přepisovali větu do komiksu, přímá řeč by byla tím, co by se objevilo v bublině.) Vyhledej tuto stránku: https://www.skolasnadhledem.cz/game/5901 1. Seřaď části telefonického hovoru. 2. Vyhledej v textu  tři příklady přímé řeči a pozorně, tedy s veškerou interpunkcí, přepiš tyto příklady do sešitu. 3. Zkus sestavit kratičký rozhovor (A:…, B…, A:…, B:…) a vyber si, zda ho napíšeš a opatříš interpunkcí nebo poprosíš někoho dalšího, rozhovor spolu nahrajete a nasdílíte na whatsapp:-).

 • PS, str. 53/6 + Test 1 – 2. pololetí – u otázky týkající se životnosti podstatných jmen popros o pomoc rodiče, ostatní úkoly určitě zvládneš:-) https://www.skolasnadhledem.cz/game/5896

Matematika – Dělení jednomístným činitelem – PS, str. 24/6, prosím o sdílení cv. 7 a 8:-)

 • Jednotky času – PS – str. 25/1, 2, 3 + Jednotky času (přehled): https://www.youtube.com/watch?v=OJeazBWET7k, uč. str. 40/modrý rámeček, všechna cvičení na této straně, z toho cvičení 3 a 6 do sešitu

Prvouka – Roční období – princip střídání ročního období, uč. str. 66 +  https://slideplayer.cz/slide/12779830/ Víte, v kterém ročním období je zemská osa nejvíce přikloněna k Slunci a v kterém období je nejvíce odkloněna od Slunce? Napište mi na whatsapp:-). + PS: str. 58/1,2

Angličtina – uč. str. 50, prohlédni si obrázky na této straně, napiš si do sešitu věty: I’m a penguin. I’m a parrot. I’m an eagle. I’m an ostrich. Podtrhni si ve větách členy neurčité a/an. Proč se někdy používá a a jindy an? Záleží na tom, zda následující slovo začíná na souhlásku (penguin, parrot) nebo na samohlásku (eagle, ostrich). Napadnou tě další slova? Rodiče ti mohou nějaká napovědět a ty k nim přiřaď správný člen:-). 

 • Teď přiřaď věty ze sešitu k obrázkům. Pokus se připojit i oranžové a zelené věty. Zatím je nepiš. Poslechni si celý text: https://www.youtube.com/watch?v=rNf0TGShBlw Přiřadil/la jsi věty správně? Přečti všechny čtyři texty (teď už správně poskládané) nahlas. Text týkající se orla napiš do sešitu celý, nakresli obrázek a pokus se také o překlad do češtiny. Co znamená: I’m from…? + PS, str. 50/5, 6

15. 5. 

Český jazyk – Tentokrát vás čeká čtení o tom, co spolu zažili kamarádi Kvak a Žbluňk. Najdete ho na této stránce: https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5ebd6befad8a0 Můžete si text i vytisknout, ale není to nutné. Nezapomeňte číst pozorně, ať se vám podaří správně vyřešit všechny úkoly:-)

Matematika – Dělení jednomístným dělitelem – uč. str. 37/8, 10 – do sešitu + https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php – matematika, pro 3. ročník, 45. Dělení mimo rozsah malé násobilky, 2. příklady typu: 128 : 8 =

Angličtina – procvičování vazby there is…/there are… – Rozhlížíme se po místnosti, kde se učíme a pokoušíme se tvořit jednoduché větičky týkající se toho, co se v místnosti nachází… (př. There is (= there’s) one window. There are four chairs.)

 • písnička, učebnice str. 49 – “Kde jsou zvířata?”, nově představíme slovo jeep, písnička se jmenuje – My mum’s jeep; děti si na papír napíší slova: lion, snake, monkey, crocodile – následuje poslech písničky – https://www.youtube.com/watch?v=dwfuscW5jS0, děti poslouchají a snaží se zapsat, kolik tam je jednotlivých druhů zvířat, své odpovědi si zkontrolují podle textu v učebnici, probereme i  přídavná jména a zapíšeme si je do sešitu – big, fat, long, little, hungry. Vyhrát si můžete i se zvuky:  the horn says … – klakson říká… the snakes say ‘HISS!’ – hadi syčí atd. Na videu je i karaoke verze, děti si mohou písničku zkusit zazpívat. + PS, str. 49/3, 4 – prosím o sdílení:-)

Přeji Vám pohodový víkend… 

 P. Hulcrová   

13. 5. a 14. 5.

Hezký večer, zítra nás čeká online hodina českého jazyka, a to v obvyklých časech – 10:00 a 10:40 hodin. Děkuji..:-)

Český jazyk – Chcete se stát opravdovými znalci českých přísloví? Přejděte na tuto stránku: https://www.umimecesky.cz/doplnovani-slov-prislovi-1-uroven/101 Na závěr si vyberte dvě přísloví, přepište je do sešitu, podstatná jména v nich podtrhněte rovnou čarou, slovesa vlnovkou. Pak podtržená podstatná jména napište pod sebe do sloupečku a určete u nich pád, číslo a rod. Dále vypište všechna slovesa a určete u nich osobu, číslo a čas, pokud se nebude jednat o infinitiv.

 • Pokračovat budeme i v procvičování vyjmenovaných slov – PS, str. 53/3, 4, prosím o sdílení na whatsappu
 • Pozvánka na oslavu narozenin – Představte si, že za pár dní se bude konat vaše vlastní oslava. Vytvořte pozvánku pro své kamarády. Pište ve větách. Nezapomeňte na oslovení, dále uveďte kam kamaráda zvete, kdy a v kolik hodin se oslava koná, na co se host může těšit, poproste o potvrzení účasti na tel. čísle (nemusí být skutečné) a rozlučte se (Moc se na tebe těším!  a jméno), dozdobte svou pozvánku… Sdílejte na whatsappu.:-)

Matematika – Dělení jednomístným dělitelem – uč. str. 37/6, 7 – do sešitu + procvičování dělení se zbytkem – http://matematika.hrou.cz/c/3.trida/urci-zbytek-po-deleni-do-40 

 • rovnostranný trojúhelník – uč. str. 66/ modrý rámeček, cv. 5 – do sešitu na geometrii, PS, str. 39/3, 4 a 5

Prvouka –  opakování – PS, str. 57 – prosím o sdílení

Angličtina – Co znamená safari?; uč. str. 48 – nejprve znovu pojmenujeme zvířata na malých obrázcích, následuje úvod do vazby – there is …(pro jednu věc)/there are… (pro víc než jednu) – někde něco je, existuje (obtížná vazba, v češtině ji nemáme)

Děti si prohlíží velký obrázek. How many elephants are there? (One). – Yes. There is one elephant. Opakujeme se zbytkem zvířat. (There are two lions.)

Dále se děti pokusí doplnit do vět pod obrázkem údaj o správném počtu každého druhu zvířat. Pak věty opíšou do sešitu a napíšou čísla. Kontrola: https://www.youtube.com/watch?v=z_AKSFHYQxI  + PS, str. 48/2

Děkuji…:)

11. 5. a 12. 5. 

Vítejte v dalším týdnu…-) 

Český jazyk – Práce s příslovími – na whatsappu najdete pracovní list s popletenými příslovími a čtyřmi úkoly, list si vytiskněte a pusťte se do práce:-)

 • vyjmenovaná slova po p, s, v, z – PS, str. 52 + Mám pro vás novinku:-). Zkuste si napsat diktát podle počítače. Jmenuje se Víla Otylka a najdete ho na této stránce: https://www.umimecesky.cz/mluvene-diktaty#ps1126  (Setkání) Jak se vám povedl:-)?

Matematika – Dělení jednociferným dělitelem – PS, str. 22/1 + str. 23 (cv. 4 pro zapálené počtáře:-) + Procvičte si i matematické pojmy. Vydejte se touto cestou: www.onlinecviceni.cz, matematika – Pro 3. ročník, 11. Matematické pojmy

Prvouka – Obojživelníci – Poznáte je podle zvuků? Po následujícím videu možná ano…:-) https://www.youtube.com/watch?v=NsfzBxIGGT0 + uč. str. 65, PS, str. 56

Angličtina – Animal safari – uč. str. 48 – Nejprve je třeba naučit se nová slovíčka. Pomůže vám tato stránka: https://quizlet.com/86238930/chit-chat-1-unit-10-flash-cards/ Posuňte se o něco níž, až narazíte na obrázek s mapkou Afriky. Klikejte postupně na mikrofonky vpravo, ozve se vám výslovnost, opakujte několikrát. Do sešitu si napište nadpis Animal safari a nezapomeňte ani na datum, potom si napište názvy všech zvířat z učebnice a nakreslete si k nim obrázky. Sdílejte na whatsappu:-) + PS, str. 48/1

 • procvičování v průběhu lekce: https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/18.safari-animals/index.htm

Děkuji…:-)

6. 5. a 7. 5.

Český jazyk – hra Tajné slovo – děti si napíší 8 sloves v infinitivu do sloupečku, snaží se opisem vysvětlit jednotlivá slovesa (např. plakat – brečet, ronit slzy, být nešťastný atd.), dospělý se snaží uhodnout, o jaké sloveso se jedná, pak si vymění role…, PS: str. 64

 • vyjmenovaná slova – opakování – PS, str. 52/b, f, l, m
 • překvapení pro maminky – na whatsappu bude list ke Dni matek, nechte děti, ať Vás potěší:-)), kdo by chtěl mamince vyrobit i dárek, nabízím inspiraci – https://www.youtube.com/watch?v=qoCAUj8P_Rg

Matematika – Dělení jednociferným dělitelem – uč. str. 36 – zelené tabulky, cvičení 1, 2 a 3 do sešitu, https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php (3. ročník, dělení mimo rozsah malé násobilky)

 • a rýsujeme dále:-) – uč. str. 65/3, 4 – do sešitu geometrie

Prvouka – Plazi – motivace – https://www.youtube.com/watch?v=J0zhhqKmfE8            

– problémový úkol – O kterém hadovi se v písničce zpívá? Pokus se s pomocí internetu nebo encyklopedie o něm dozvědět něco bližšího, sdílej na whattsappu:-), uč. str. 64 – prostudovat, PS, str. 55/1, 3 (cvičení 2 vyplní nadšení herpetologové:-)

Angličtina – procvičování učiva – PS, str. 45/7, 8 + str. 46/2, 47/3 a Chvilka na kvíz – na cvičeních budeme pracovat na hodině online (kromě 45/8), počkejte tedy určitě, dokud hodina neskončí a pak případně dokončete… Děkuji:-)

 • před 10. lekcí Animal safari si zopakujte mazlíčky, a to na následující straně  – https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=4499
 • pokuste se kromě poslechu písničky i o dvě následující cvičení, další dvě jsou náročnější, nechám na vás, jestli se rozhodnete vyzkoušet si je… (případně využijte slovník:-)

5. 5. 2020

Český jazyk – procvičování – PS, str. 63/1, 2

Infinitiv – https://www.youtube.com/watch?v=_2oq50TTbbk, uč. str. 68/ rámeček, cv. 1, 2 – ústně, cvičení 3 – písemně do sešitu

Matematika – konstrukce trojúhelníku – https://www.youtube.com/watch?v=JAvxjUNdvFk, učebnice str. 65/1, 2 – do sešitu geometrie

Angličtina – My friend is a monster 9 – četba komiksu; Co znamenají slůvka pie a key? PS – str. 44/5, 6 (Zeptej se alespoň jednoho dospělého.); 46/1

 • ve středu v 10 hodin a v 10:40 h budeme mít online hodinu angličtiny

Prvouka – ryby – uč. str. 63 + Domčova prezentace (viz whatsapp) – do sešitu si napište výpisky: nadpis – Ryby + zařazení, hlavní ústrojí pohybu, čím je pokryto tělo, kresba a popis těla ryb, dýchací orgán, rozmnožování, dělení ryb podle způsobu získávání potravy, dělení ryb podle prostředí, v němž žijí, 3 zajímavosti – viz prezentace

Děkuji…:-)

27. 4. a 28. 4. 

Hezké odpoledne, čeká nás další  – tentokrát čtyřdenní týden domácího vzdělávání. Rozdělíme si ho na dva bloky – pondělí, úterý a středa, čtvrtek. Ve středu v 10 hodin a v 10:40 hodin se děti můžou těšit na online hodinu matematiky. 

Čeština

A začneme speciální výzvou.. Zapátrejte ve vaší knihovně a zkuste najít 6 – 9 knížek, které mají v názvu sloveso. Pokud je to možné, vyfoťte titulní strany těchto knížek a vytvořte jednoduchou koláž (viz ukázka na whatsappu). Pokud to možné není, stačí opsat jejich názvy na papír. Budeme s nimi dále pracovat. Slovesa ze všech názvů vypište pod sebe a určete u nich slovesné kategorie – osobu, číslo a čas. Že určit čas ještě neumíte? Nalistujte v učebnici stranu 67 a prostudujte si zelený rámeček nahoře. Vyberte si jedno sloveso a zkuste ho měnit tak, aby vyjadřovalo to, co se stalo, dále to, co se děje právě teď a to, co se teprve stane (např. kreslil jsem, kreslím, budu kreslit). Zkuste to víckrát.. Vyhledejte tuto stranu: https://www.youtube.com/watch?v=AmR9Wmyr_Mo&t=58s a procvičte si časy s paní učitelkou.                                                                                                                                 Nyní se vraťte zpátky k vypsaným slovesům. Teď už určíte osobu, číslo i čas bez potíží. To bychom měli… Ale zbytky názvů knížek se cítí nevyužité. Co takhle zkusit je všechny zapojit do krátkého příběhu. Podělte se se mnou o koláže, určování kategorií i příběh:). 

Váš spolužák Filip pro vás připravil  moc pěknou prezentaci zaměřenou na některé řády savců. Využijeme ji dnes jako text zaměřený na čtení s porozuměním. Prostudujte si ji a vytvořte ke každému slidu jednu otázku. Co se právě z tohoto slidu mohl zájemce dozvědět? Položte otázku, na níž tu najde odpověď.. Sepište je do sešitu i s nadpisem… a sdílejte na whatsappu. 

Matematika

Dělení násobků deseti jednomístným dělitelem – uč. str. 34 – modrý rámeček, 34/3 – do školního sešitu, další modrý rámeček a 34/4 + PS, str. 21. Nech se inspirovat názvem jedné z knížek a vymysli (i vyřeš:)) na jeho základě slovní úlohu. Připiš ji na papír ke koláži. Sdílej..

A něco málo z geometrie, abyste nezapomněli, jak se počítá obvod:) https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat1.php 

Prvouka

Ptáci – uč. str. 62, PS, str. 53 Dokážeš přijít na tři rozdíly – ptáci x savci? Napiš si je do sešitu.

Problémový úkol (Zvol si, jestli tě zaujal a budeš ho plnit nebo ne.) – Zjisti, které státy mají ve znaku ptáky nebo jsou jejich národním symbolem. 

Angličtina

https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=9372

 • 1. Piš slovíčka. 2. Poslechni si rozhovor a udělej fajfky podle toho, zda děti mají nebo nemají daná jídla rády. 3. Piš like nebo don’t like podle toho, co vidíš na obrázku.
 • uč. str. 44 – Napiš si do sešitu nové otázky: What do you like for breakfast? What do you like for lunch? What do you like for dinner? (Co máš rád k snídani, obědu, večeři?) Přečti si rozhovory s mladými sportovci a doplň čísla do tabulky dole – přepiš si ji do sešitu.

Děkuji:-). 

Hezký den, máme tu úkoly na pondělí 20. 4. Stáhnutím odkazu: https://www.skolaci.com/ze-skolniho-casopisu/20265#more-20265 získáte pracovní listy s názvem Ze školního časopisu propojující čtení s porozuměním, řazení podle abecedy a řešení hádanek, součástí PL je i správné řešení jednotlivých úkolů. 5 úkolů je základem, zbývající jsou o to zajímavější…:-)
Matematika – Dokážete už bez potíží dělit se zbytkem? Hned to zjistíme, připravte si 10 příkladů na dělení ze zbytkem, je potřeba, abyste znali i výsledky. Poproste někoho dospělého o spolupráci a vyměňte si s ním role – on bude žák a vy učitelé. Diktujte příklady a žáci počítají, nezapomeňte na kontrolu a hodnocení:-). + uč. str. 32/15 – do školního sešitu

21. 4. a 22. 4. 

Český jazykSlovesa – osoba u sloves: Nejprve je třeba připomenout si, co jsou slovesa, co vyjadřují – viz učebnice str. 64 (nahoře), poté se můžete přesunout k určování slovesných kategorií. Začneme osobou: https://www.youtube.com/watch?v=BviPVVNDAiQ, následuje procvičování, uč. str. 65/2, pište do sešitu i s osobou (já kopu – 1. osoba), 65/3 – také do sešitu a 65/4 ústně + PS (VS) – str. 36/4 a, b, 36/5

Vypravování – Dobrý skutek: PS, str. 81

MatematikaDělení s čísly 10 a 100 v oboru do 1000 – uč. str. 33 (Připomeň si), cv. 1, 2 do sešitu + PS, str. 20/1, 2 – v tomto cvičení se vám bude hodit zkušenost s jarním sudoku… Pokud by to pro vás bylo příliš obtížné, vypočítejte pouze příklady v horní tabulce, výsledky zapište do spodní tabulky a do volných políček dopište libovolné příklady (na dělení 10 a 100), vyhnete se tím hře sudoku… Ale se sudoku zažijete větší dobrodružství…:-) Sdílejte na whatsappu…:)

Prvouka (úterý i čtvrtek) – ŽIVOČICHOVÉ – společné znaky: uč. str. 60, PS: str. 51 + Máš domácího mazlíčka? Co všechno o něm víš? Nakresli ho nebo vyfoť a fotku vytiskni. K obrázku dopiš další údaje o tvém mazlíčkovi – Do jaké skupiny živočichů patří (savci, ptáci, ryby…)? Čím dýchá? Jakým druhem potravy se živí? Jak se pohybuje? Přidej i nějakou zajímavost o tvém mazlíčkovi. atd. A pokud žádného nemáš, nevadí, možná si nějakého přeješ. Piš tedy o něm. Místo fotky nakresli obrázek. Pošli na whatsapp…:-)

AngličtinaVyužijeme jídelníčky z minulého týdne. Budeme trénovat otázku – What do you like? Co máš rád? Děti ukazují jídelníček a ptají se dvou dospělých (alespoň jednoho:-), co mají rádi. (I like pizza. I like salad. atd.) Odpovědi si poznačí do jídelníčku nebo na papír. Následuje výměna rolí. + PS, str. 42/2

PROCVIČOVÁNÍ – https://procvicovani-uciva.webnode.cz/news/food-unit-9-/

A je tu písnička.. Poslechněte si ji několikrát. O čem se v ní zpívá? Zachytíte alespoň čtyři různé otázky? Co asi znamená slůvko YUCKY? Napište na whatsapp. Teď už si ji můžete zkusit zazpívat.  https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk

23. 4. a 24. 4. 

Český jazyk – procvičování osoby u sloves – uč. str. 65/5 – Jak se tvar slovesa mění?, PS: str. 62; nově číslo u sloves – uč. str. 66/přehled a cvičení 1  – Vezměte si papír, rozdělte ho na dva sloupečky – číslo jednotné a množné, děti pak formou diktátu zapisují slovesa z cvičení 1 do správného sloupce, není potřeba napsat všechna slovesa, spíše by se děti na závěr měly pokusit připsat do každého sloupečku alespoň dva vlastní příklady; PS (VS): str. 38/4, 39/2

A odměna za celotýdenní práci:-) – https://www.youtube.com/watch?v=uA0xx2AdIXc Těším se na vaše obrázky – Jak si Dášeňku představujete?

Matematika – násobení a dělení 10 a 100 – procvičování – http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=40.+N%C3%A1soben%C3%AD+a+d%C4%9Blen%C3%AD+%C4%8D%C3%ADsly+10%2C+100#selid

Trojúhelníky, čtyřúhelníky – jejich obvody: uč. str. 63/7 – ústně, 64 – zelený rámeček, 64/8, 9, 10 – do sešitu G

Prvouka – myšlenková mapa – Savci

Angličtina – Už asi všichni víte, že slovo YUCKY použijeme v angličtině tehdy, když chceme vyjádřit, že nám něco nechutná. Umíte odpovědět na otázku: Do you like…? Yes, I do. x No, I don’t. Připomeňte si otázku poslechem písničky Do You Like Broccoli Ice Cream?. Určitě se vám teď podaří zjistit, které číslo patří Jet v učebnici na str. 43. Přečtěte si interview s Jet a napište mi číslo, které zahrnuje vše, co má i nemá ráda k jídlu. Vyberte si obrázek, který se nejvíce blíží vašim chutím a poproste rodiče, aby se snažili uhodnout vaše číslo. Vyměňte si role. Odpovězte o sobě v PS, str. 43/4. 

14. a 15. 4. 2020

Úterý a středa

ČJ – Chtěla bych děti vyzvat, aby napsaly krátký příběh – vypravování o tom, jak prožily Velikonoce (včetně nadpisu). Ve středu v 10 hodin a v 10:40 hodin uspořádáme další online setkání. V jeho průběhu budou děti své příběhy sdílet.

Pád podstatných jmen – uč. str. 59/4 – ústně; 61/6 – do sešitu ČJ školní; Řazení podle abecedy – Nejprve si prostřednictvím hry kufr (uč. str. 62/1) vytvoříte seznam slov – podstatných jmen čítající alespoň 10 položek, následně je děti seřadí podle abecedy (uč. str. 4) + uč. str. 4/2, 3 – do sešitu ČJ školní

Matematika – Dělení se zbytkem – uč. str. 30/7, 8 (děti mohou při řešení použít velikonoční nadílku:-) + 31/9 – tuto úlohu do sešitu M školní, PS, str. 19

 

 

Prvouka – motivace: Napište všechna vlastní jména, která znáte z názvů květin nebo pokud mají s květem něco společného (Květoslav…). Můžete použít kalendář. Seřaďte je podle abecedy a napište do školního sešitu. 

Dále PS, str. 49 + Z vycházky si děti přinesou jednoduchý a složený list, nalepí na papír, dopíší, ze kterého jsou stromu, zda jde o list jednoduchý nebo složený a mohou připsat i názvy částí listů – čepel, řapík. Sdílejte na whatsappu:-).

Angličtina – My friend is a monster 8 – Pamatují si děti ještě voskové figuríny z příběhu v učebnici? (clown, pirate, police officer, cowboy), Který z nich se objeví v pokračování komiksu My friend is a monster? (clown) V příběhu se objevují dva klauni a zlobí se. Proč asi? Následuje čtení příběhu. Co asi udělá Bloop na konci příběhu? PS, str. 41/6, 7 (cv. 7 prosím sdílejte na whatsappu:-) + zhodnocení lekce č. 8 (PS, str. 41/ I think Unit 8 was OK/GOOD/GREAT)

16. a 17. 4. 

Čtvrtek a pátek

ČJ – PS (VS): str. 35/13, 14 + řadu slov (názvů zvířat) rozšiřte o dalších pět, seřaďte je podle abecedy a řadu pak napište do sešitu ČJ školní. Dále se pokuste odvodit z vět v cvičení 13 názvy vlastností (např. mazanost atd.), vymyslete dalších pět vlastností a opět seřaďte podle abecedy a napište do sešitu. + PS (VS) str. 36/1 a, b

A teď trochu čtení s porozuměním:-) https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5e974c2c39478                                                                                  Ráda se dozvím, jak příběh pojmenujete…

Matematika

Dělení se zbytkem – uč. str. 31/10, 11 – vytvořte alespoň dvě slovní úlohy dle zadání, zapište do sešitu a sdílejte na whatsappu

Mnohoúhelníky – učebnice str. 59 – zelený rámeček, cvičení 1, 2, 3, str. 60/4, 5 do sešitu G + tvoření z papíru 61/9, podělte se o svá zvířátka:-)

Prvouka

https://edu.ceskatelevize.cz/jaro-zivot-rostlin-a-zivocichu-i-5e44241c4908cf0125157f61

Podívejte se na pořad o jarní přírodě a odpovězte na následující otázky: 1. Jak se jmenuje zaječí máma?; 2. Proč má dymnivka dutá v názvu právě slovo dutá?; 3. Napiš alespoň 5 zástupců jarních květin, které mají žlutou barvu.; 4. Komu patří slizké chomáčky plovoucí na mělčině v rybníku?; 5. Napiš alespoň tři lidové názvy, které lidé vymysleli pro sasanky. – Sdílejte své odpovědi na whatsappu a jednička vás nemine:-) + uč. str. 59, PS: str. 50

Angličtina

Unit 9

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/16.food/index.htm – procvičování v průběhu lekce

Bug café – Kavárna u broučků – děti si vytvoří svůj vlastní jídelníček – obrázky a anglické názvy jídel (fish, chicken, pizza, sausages, salad, chips, vegetables, potatoes); následuje hra: Dospělý si objednává z jídelníčku: Fish and chips, please. Číšník (dítě): Here you are. (Tady máte.) Zákazník: Thank you. atd. + PS: str. 42/1

Děkuji:-)