2. třída

2. třída –  třídní učitelka Mgr. Tereza Sachlová

Týden od 21.6. do 25.6.

Nejbližší školní akce

  • Pátek 25.6. Cesta za pokladem (výlet po okolí) – s sebou: vhodné oblečení a obuv dle počasí, batoh, svačinu, pití
  • Pondělí 28.6. od 16 hodin divadelní představení  NÁMOŘNÍCI
  • Úterý 29.6. celodenní výlet Naučná stezka Perucko – na jízdné vybíráme 60 Kč, s sebou: vhodné oblečení a obuv dle počasí, batoh, pití, svačinu, malé kapesné, sraz: mezi 6 – 6, 15 hodin na vlakovém nádraží ve Slaném, předpokládaný návrat v 15.30 hodin tamtéž, délka trasy po naučné stezce Perucko do 15 km.
  • Středa 30.6. – rozdávání vysvědčení

ČESKÝ JAZYK

  • opakování slovních druhů
  • opakování pravopisných jevů
  • čtení pohádek, čtení na pokračování – zaměřeno na metody kritického myšlení

MATEMATIKA

  • násobilka 7 – násobení, dělení
  • opakování násobilek  a  +/- do 100
  • geometrie – vzájemná poloha přímek

Krásný zbytek víkendu. V pondělí na viděnou.

Vaše paní učitelka Terka

 

 

Skip to content