2. třída

V Tuřanech 12.6.2020

Ředitel ZŠ a MŠ Bez hranic vyhlašuje z technických důvodu (malování, stavební úpravy) ŘEDITELSKÉ VOLNO ve dnech 29. a 30. 6. 2020 (ke stažení zde).

Z tohoto důvodu bude upravena organizace posledního týdne ve škole následovně:
22. – 24. 6. 2020 – ODEVZDÁNÍ UČEBNIC (dle pokynů třídních učitelů) a odnesení veškerých školních potřeb domů
26. 6. 2020 – vydání VYSVĚDČENÍ (od 7,50  – dle pokynů třídních učitelů)

 

TÝDENNÍ PLÁN  


22.6.-28.6.2020


Co nás tento týden čeká?

Vážení rodiče, milé děti,

na tento týden již nevkládám domácí úkoly pro distanční výuku. Můžete si doplnit zbylá cvičení v pracovních sešitech. Prosím nezapomínejte na čtení. Procvičujte ho každý den.

 

Těším se v pátek na všechny děti.

Krásný zbytek týdne.

Vaše paní učitelka.


Dále chci upozornit na úterý 23.6.2020. Tento den bude probíhat výběr učebnic (vše vygumované, slepené). Výběr bude v časovém rozmezí od 7:50- do 12:00 hod. Jedná se o učebnici ČJ a prvouky.

Zároveň tento den, budou vybírány i domácí úkoly z  distanční výuky.

Žáci si odnesou i své výtvarné kufříky a oblečení na TV.

Vysvědčení se bude rozdávat v pátek 26.6.2020 od 7:50 hod. na školní zahradě. V případě nepřízně počasí bude vysvědčení předáno v naší třídě. Po rozdání vysvědčení žáci opouští školu a odcházejí domů. Prosím zákonné zástupce, aby počkali na na své děti mimo prostory školy. Děkuji za pochopení.

29.6. –  30.6.2020 – ŘEDITELSKÉ VOLNO (více informací od vedení školy naleznete na: www.skolaonline.cz)

 

V případě potřeby mne prosím kontaktujte, domluvíme se na jiném termínu.

Děkuji za spolupráci.

Vaše paní učitelka Pavla

 15.6-21.6.2020

MA:

  • Pracovní sešit str: 46/10,11,12,13, str: 56/1,2,3,45
  • Kdo chce, není povinné:  https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/4/pocetni-trenazer/nasobeni/priklady.htm

ČJ:

  • Český jazyk – pracovní sešit str: 91/9, str: 92/11, str: 93/13

NEZAPOMÍNEJTE NA ČTENÍ :o)


8.6-13.6.2020

MA:

  • Pracovní sešit str: 44/3,4,5, str: str: 45/6,7,8,9
  • Barevné příklady str: 38/celá strana
  • soubor slovní úlohy: vypočítej pomocí násobilky
  • slovní úlohy 1
  • 2 slovní úlohy
  • Kdo chce, není povinné:  https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/4/pocetni-trenazer/nasobeni/priklady.htm

ČJ:

  • Český jazyk – pracovní sešit str: 84/1,str: 86/1,2,3,str: 90/5,6,7, str: 91/8
  • V přiloženém souboru doplň a přepiš cvičení 14 na papír
  • Doplň i,y

NEZAPOMÍNEJTE NA ČTENÍ :o)


Vážení rodiče, milé děti,

vy, kteří začnete chodit do školy v 25.5.pozorně si přečtěte následující informace.
  1. Budova školy se bude otevírat v 7,20 hodinpondělí 25.5. 2020 je nutné při vstupu do školy odevzdat ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ, pokud jste jej ještě neodevzdali. V případě, že čestné prohlášení nebude žák mít, nemůže být zařazen do skupiny a bude poslán domů. Do budovy nesmí vstupovat doprovázející osoby. U vchodu školy budou osoby, které budou organizovat plynulé vcházení do školy.

  2. S sebou: roušku č. 1, sáček č. 1, roušku č. 2, sáček č. 2 – VŠE TAKTO OZNAČENÉ + JMÉNEM DÍTĚTEDále penál, učebnice, sešity, deník, svačinu, pití.

  3. Prosím oblékejte děti pro pobyt venku, a to každý den. Budeme se snažit chodit do přírody každý den, pokud to počasí dovolí.

  4. Na oběd budeme odcházet v 11:15 nebo 11:45 hodin (dle zařazení do skupiny). Žáci, kteří mají nahlášenu odpolední družinu, jdou do družinyostatní opustí neprodleně budovu školu.

  5. Žáci budou hned první den seznámeni s pravidly Pravidla pro děťátka, která přikládám v příloze – pokud tato pravidla bude žák porušovat, a to zcela úmyslně, schválně, bude vykázán ze skupiny. Zákonní zástupci ihned kontaktováni, aby si pro něj přijeli a nebude moci dále navštěvovat školu.

  6. Výuka: Ranní kruh, vyučovací blok čj a mat, venkovní aktivity, čtení s porozuměním + kreativní aktivity.

Pravidla-pro-děťátka (1)

V případě, jakýchkoli dalších dotazů mě neváhejte kontaktovat.


26.5. 2020-29.5.2020 (úterý-pátek)

MA:

  • Pracovní sešit str: 40/11,12
  • soubor násobilka opakování- úkol od úterý do pátku:
  • násobilka-opakování  
  • Kdo chce, není povinné:  https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/4/pocetni-trenazer/nasobeni/priklady.htm

ČJ:

  • předložky- opakování-od úterý do pátku
  • Vypracuj všechna cvičení na straně, cvičení 3 přepiš opravené na papír
  • předložky25.5-29.5 

Prvouka:

Roční období:

  • Učebnice str: 59,60, pracovní sešit  str: 65

25.5. 2020 (pondělí)

MA:

  • Dělení osmi:
  • Barevné příklady str: 34
  • Kdo chce, není povinné:  https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/4/pocetni-trenazer/nasobeni/priklady.htm

ČJ:

  • Vzkaz: napiš vzkaz rodičům. Obsahem bude zpráva, že jdeš ven s kamarádem. Nezapomeň uvést oslovení, místo, kde se budeš nacházet ,čas příchodu a podpis.
  • český jazyk-učebnice str: 90/19

22.5. 2020 (pátek)

MA:

  • Dělení osmi:
  • Matematika pracovní sešit  str:39/8, str: 40/9,10
  • GEOMETRIE: geometricke_patrani_1_list
  • kdo chce, není povinné:  https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/4/pocetni-trenazer/nasobeni/priklady.htm

ČJ:

  • Český jazyk- učebnice str: 77/žlutý rámeček PAMATUJ- pořádně si vše přečti, vzpomeň si jak rozpoznáme větu jednoduchou a jak souvětí.
  • Český jazyk- učebnice str: 87/1

21.5. 2020 (čtvrtek)

MA:

  • Dělení osmi:
  • Matematika pracovní sešit  str: 38/5, 39/6,7
  • Barevné příklady str: 33
  • kdo chce, není povinné:  https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/4/pocetni-trenazer/nasobeni/priklady.htm

ČJ:

  • Český jazyk- učebnice str: 77/žlutý rámeček PAMATUJ- pořádně si vše přečti, vzpomeň si jak rozpoznáme větu jednoduchou a jak souvětí.
  • Český jazyk- učebnice str: 78/4- růžový rámeček
  • Český jazyk- barevné úlohy str: 60/1

20.5. 2020 (středa)

MA:

  • Dělení osmi:
  • Matematika pracovní sešit  str: 38/1,2,3,4
  • Barevné příklady str: 32
  • kdo chce, není povinné:  https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/4/pocetni-trenazer/nasobeni/priklady.htm

ČJ:

  • Český jazyk- učebnice str: 77/žlutý rámeček PAMATUJ- pořádně si vše přečti, vzpomeň si jak rozpoznáme větu jednoduchou a jak souvětí.
  • Český jazyk- učebnice str: 78/4- bílý a modrý rámeček
  • Český jazyk- barevné úlohy str: 59/6

19.5. 2020 (úterý)

MA:

  • Násobení osmi:
  • Matematika pracovní sešit  str: 37/11,12,14
  • kdo chce, není povinné:  https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/4/pocetni-trenazer/nasobeni/priklady.htm

ČJ:

  • Český jazyk- učebnice str: 77/žlutý rámeček PAMATUJ- pořádně si vše přečti, vzpomeň si jak rozpoznáme větu jednoduchou a jak souvětí.
  • Český jazyk- pracovní sešit str: 82/7,8
  • Český jazyk- barevné úlohy str: 59/5

18.5. 2020 (pondělí)

MA:

  • Násobení osmi:
  • Matematika pracovní sešit  str: 36/7,8,10
  • kdo chce, není povinné:  https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/4/pocetni-trenazer/nasobeni/priklady.htm

ČJ:

  • Český jazyk- učebnice str: 77/žlutý rámeček PAMATUJ- pořádně si vše přečti, vzpomeň si jak rozpoznáme větu jednoduchou a jak souvětí.
  • Český jazyk- barevné úlohy str: 58

15.5. 2020 (pátek)

MA:

  • Násobení osmi:
  • Matematika pracovní sešit  str: 35/1,2,3,4,5,6
  • kdo chce, není povinné:  https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/4/pocetni-trenazer/nasobeni/priklady.htm

ČJ:

  • Český jazyk- učebnice str: 77/žlutý rámeček PAMATUJ- pořádně si vše přečti, vzpomeň si jak rozpoznáme větu jednoduchou a jak souvětí.
  • Český jazyk- pracovní sešit str: 81/4, str: 82/5- vyznač slovní druhy které znáš (podstatná jména, slovesa, předložky, spojky)- ostatní se naučíme ve 3.ročníku, 6
  • Kontrolu zasílám do WhatsApp skupinky.

NEZAPOMÍNEJ NA HLASITÉ ČTENÍ


14.5. 2020 (čtvrtek)

MA:

  • Dělení sedmi:
  • Matematika pracovní sešit  str: 33/10, str: 34/11,12,13
  • kdo chce, není povinné:  https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/4/pocetni-trenazer/nasobeni/priklady.htm

ČJ:

  • Český jazyk- učebnice str: 77/žlutý rámeček PAMATUJ- pořádně si vše přečti, vzpomeň si jak rozpoznáme větu jednoduchou a jak souvětí.
  • Český jazyk- barevné příklady str: 57/ vybarvi pouze souvětí, větu jednoduchou nevybarvuj

Prvouka:

Hospodářská zvířata a drůbež:

  • Učebnice str: 54-56, pracovní sešit str: 58,59

 


13.5. 2020 (středa)

MA:

  • Násobení sedmi:
  • Matematika pracovní sešit str:  str: 32/3,4,5 str: 34/6,9
  • kdo chce, není povinné:  https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/4/pocetni-trenazer/nasobeni/priklady.htm

ČJ:

  • Český jazyk- učebnice str: 77/žlutý rámeček PAMATUJ- pořádně si vše přečti, vzpomeň si jak rozpoznáme větu jednoduchou a jak souvětí.
  • Vypracuj na str. 77/3 a,b- druhý řádek. Vše vypracuj podle vzoru v rámečku PAMATUJ (cvičení piš na papír)
  • Český jazyk- pracovní sešit str: 81/3

12.5. 2020 (úterý)

MA:

  • Násobení sedmi:
  • Matematika pracovní sešit str: 31/13, 14,15, str: 32/1,2,
  • kdo chce, není povinné:  https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/4/pocetni-trenazer/nasobeni/priklady.htm

ČJ:

  • Český jazyk- učebnice str: 77/žlutý rámeček PAMATUJ- pořádně si vše přečti, vzpomeň si jak rozpoznáme větu jednoduchou a jak souvětí.
  • Vypracuj na str. 77/3 a,b- pouze první řádek. Vše vypracuj podle vzoru v rámečku PAMATUJ (cvičení piš na papír)-počet vět v cvičení pomůže rozpoznat počet sloves.
  • !klíč- řešení pro kontrolu posílám maminkám do WhatsApp skupinky)!

11.5. 2020 (pondělí)

MA:

  • Násobení sedmi:
  • Matematika pracovní sešit str: 30/9,10,11, str: 31/12,
  • kdo chce, není povinné:  https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/4/pocetni-trenazer/nasobeni/priklady.htm

ČJ:


7.5. 2020 (čtvrtek)

MA:

  • Geometrie:
  • Matematika pracovní sešit str: 54/1,3
  • kdo chce, není povinné:  https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/4/pocetni-trenazer/nasobeni/priklady.htm

ČJ:

  • Český jazyk- učebnice str: 76/žlutý rámeček PAMATUJ. Tento rámeček několikrát přečti, vše si zapamatuj. 
  • Český jazyk- pracovní sešit str: 81/1,2,3 (u cvičení 3 podtrhni barevnou pastelkou všechna slovesa, pak cvičení dokonči dle zadání)

VĚTA JEDNODUCHÁ:

  1. Začíná velkým písmenem
  2. Na konci věty je znaménko . ! ?

PŘ:

 Svítí sluníčko. (věta jednoduchá- má jedno sloveso)

 

SOUVĚTÍ:

  1. Je složené z více vět jednoduchých
  2. Mezi nimi se píše čárka, čárka a spojka (ale) nebo jen spojka (a)

PŘ:

Svítí sluníčko a jedeme na výlet. (Na tomto příkladu vidíme dvě slovesa, souvětí je spojeno spojkou a).

Když svítí sluníčko, jedeme na výlet. (Na tomto příkladu vidíme dvě slovesa, mezi větami se píše JEDNA Z MOŽNOSTÍ čárka).

V každé větě pozorně sleduj slovesa, pomohou ti s určováním počtu vět v souvětí.

  • NEZAPOMÍNEJ NA ČTENÍ

Prvouka:

 

  • Učebnice str: 53 a 56-57, pracovní sešit str: 57,60,61

 


6.5. 2020 (středa)

MA:

  • Násobení sedmi:
  • Matematika pracovní sešit str: 29/4,5, str: 30/6,7,8
  • kdo chce, není povinné:  https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/4/pocetni-trenazer/nasobeni/priklady.htm

ČJ:

  • Český jazyk- učebnice str: 25/2- z textu vypiš zvlášť do sloupečku podstatná jména, slovesa, předložky a spojky. Vše vypiš přehledně na papír
  • Český jazyk- učebnice str: 76/žlutý rámeček PAMATUJ. Tento rámeček několikrát přečti, vše si zapamatuj. 

VĚTA JEDNODUCHÁ:

  1. Začíná velkým písmenem
  2. Na konci věty je znaménko . ! ?

PŘ:

 Svítí sluníčko. (věta jednoduchá- má jedno sloveso)

 

SOUVĚTÍ:

  1. Je složené z více vět jednoduchých
  2. Mezi nimi se píše čárka, čárka a spojka (ale) nebo jen spojka (a)

PŘ:

Svítí sluníčko a jedeme na výlet. (Na tomto příkladu vidíme dvě slovesa, souvětí je spojeno spojkou a).

Když svítí sluníčko, jedeme na výlet. (Na tomto příkladu vidíme dvě slovesa, mezi větami se píše JEDNA Z MOŽNOSTÍ čárka).

V každé větě pozorně sleduj slovesa, pomohou ti s určováním počtu vět v souvětí.

  • NEZAPOMÍNEJ NA ČTENÍ

5.5. 2020 (úterý)

MA:

  • Násobení sedmi:
  • Matematika pracovní sešit str: 29/1,2,3
  • kdo chce, není povinné:  https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/4/pocetni-trenazer/nasobeni/priklady.htm

ČJ:

  • Opakování: vezmi si obálky -předchozí úkol (předložky a spojky) z každé obálky vylosuj 3 slovní druhy. Z vylosovaného slovního druhu vytvoř větu. Větu napiš na papír, požádej maminku o vyfocení a vložení na WhatsApp skupinku.
  • Český jazyk- pracovní sešit str: 79/26- !pouze vylušti slovní druhy, přepiš, očísluj pořadí!
  • Procvičování pravopisu: kdo chce, není povinné: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/souhlasky/vylet-na-safari/cviceni1.htm
  • NEZAPOMÍNEJ NA ČTENÍ

4.5. 2020 (pondělí)

MA:

  • Dělení šesti:
  • Matematika- barevné příklady str: 30- celá strana
  • kdo chce, není povinné:  https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/4/pocetni-trenazer/nasobeni/priklady.htm

ČJ:

  • Opakování: vezmi si obálky -předchozí úkol (předložky a spojky) vše vysyp, důkladně promíchej a znovu roztřiď zpět do obálky. Vše opakuj 2x
  • Český jazyk- učebnice str: 88/10 – přepiš správně na papír
  • Procvičování pravopisu: kdo chce, není povinné: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/souhlasky/vylet-na-safari/cviceni1.htm
  • NEZAPOMÍNEJ NA ČTENÍ

Prvouka:

Rozkvetlé stromy:

  • Učebnice str: 51, pracovní sešit str: 54

Ze života včel:

  • Učebnice str: 52, pracovní sešit str: 55

30.4. 2020

MA:

  • Dělení šesti:
  • Matematika- barevné úlohy str: 28 (vypočítej, kdo chce může i vybarvit)
  • kdo chce, není povinné:  https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/4/pocetni-trenazer/nasobeni/priklady.htm

ČJ:

  • SPOJKY:
  • Opakování- vypracuj dle zadání: Předložky, spojky
  • ČÁP BÍLÝ  – vypracuj dle zadání
  • Procvičování pravopisu: kdo chce, není povinné: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/souhlasky/vylet-na-safari/cviceni1.htm

29.4. 2020

MA:

  • Dělení šesti:
  • Matematika- pracovní sešit str:28/9
  • Matematika- barevné úlohy str: 27 (vypočítej, kdo chce může i vybarvit)
  • kdo chce, není povinné:  https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/4/pocetni-trenazer/nasobeni/priklady.htm

ČJ:

  • SPOJKY:
  • Opakování: vezmi papír a zkus vypsat co nejvíce přeložek, poté si otevři učebnici str: 71 a vše si zkontroluj
  • !POZOR!  Co to jsou spojky najdeš v učebnici českého jazyka na straně 73 ve žlutém rámečku PAMATUJ. Tento rámeček si několikrát přečti a zapamatuj
  • Český jazyk- pracovní sešit str: 78/20
  • Český jazyk- barevné úlohy str: 55/7
  • Procvičování pravopisu: kdo chce, není povinné: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/souhlasky/vylet-na-safari/cviceni1.htm

28.4. 2020

MA:

  • Dělení šesti:
  • Matematika- pracovní sešit str:27/7,8  str:28/12
  • kdo chce, není povinné:  https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/4/pocetni-trenazer/nasobeni/priklady.htm

ČJ:

  • SPOJKY:
  • !POZOR!  Co to jsou spojky najdeš v učebnici českého jazyka na straně 73 ve žlutém rámečku PAMATUJ. Tento rámeček si několikrát přečti a zapamatuj
  • Český jazyk- pracovní sešit str: 77/18,19
  • Procvičování pravopisu: kdo chce, není povinné: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/souhlasky/vylet-na-safari/cviceni1.htm

27.4. 2020

MA:

  • Dělení šesti:
  • Matematika- pracovní sešit  str:26/5, str:27/6 + zelený rámeček PAMATUJ- několikrát si ho přečti a vše si zapamatuj
  • kdo chce, není povinné:  https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/4/pocetni-trenazer/nasobeni/priklady.htm

ČJ:

  • !POZOR!  Co to jsou předložky najdeš v učebnici českého jazyka na straně 71 ve žlutém rámečku PAMATUJ. Tento rámeček si několikrát přečti.
  • Český jazyk- barevné úlohy str: 53,54
  • Procvičování pravopisu: kdo chce, není povinné: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/souhlasky/vylet-na-safari/cviceni1.htm

24.4. 2020

MA:

  • Dělení šesti:
  • Matematika- pracovní sešit  str:26/2,3,4
  • kdo chce, není povinné https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/4/pocetni-trenazer/nasobeni/priklady.htm

ČJ:

  • !POZOR!  Co to jsou předložky najdeš v učebnici českého jazyka na straně 71 ve žlutém rámečku PAMATUJ. Tento rámeček si několikrát přečti.
  • Český jazyk- učebnice str: 95/7- vezmi si papír a vypiš na jednu polovinu papíru podstatná jména, na tu druhou polovinu papíru slovesa z textu.
  • Český jazyk- pracovní sešit str: 77/17- vylušti si křížovku a zjistíš co nás čeká 🙂
  • Procvičování pravopisu: kdo chce, není povinné: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/souhlasky/vylet-na-safari/cviceni1.htm

23.4. 2020

MA:

  • Dělení šesti:
  • Matematika- pracovní sešit str: 25/9,10,11, str:26/1
  • kdo chce, není povinné:  https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/4/pocetni-trenazer/nasobeni/priklady.htm

ČJ:

  • !POZOR!  Co to jsou předložky najdeš v učebnici českého jazyka na straně 71 ve žlutém rámečku PAMATUJ. Tento rámeček si několikrát přečti.
  • Český jazyk- učebnice str:72/7- popros maminku o DIKTÁT, piš na papír. Poté požádej diktujícího o kontrolu, napiš si sám počet chyb.
  • Procvičování pravopisu: kdo chce, není povinnéhttps://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/souhlasky/vylet-na-safari/cviceni1.htm

Prvouka:

Ještě přikládám upravené zadání prvouky od paní učitelky Pavlasové

  • Učebnice str: 48, pracovní sešit str: 51

22.4. 2020

MA:

  • Násobení šesti:
  • Matematika- pracovní sešit str: 25/7,8,12
  • kdo chce, není povinné:  https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/4/pocetni-trenazer/nasobeni/priklady.htm

ČJ:

  • !POZOR!  Co to jsou předložky najdeš v učebnici českého jazyka na straně 71 ve žlutém rámečku PAMATUJ. Tento rámeček si několikrát přečti. 
  • Český jazyk- pracovní sešit str:76/16, str:80/1- sloh, popis kamaráda
  • Procvičování pravopisu: kdo chce, není povinné: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/souhlasky/vylet-na-safari/cviceni1.htm

21.4. 2020

MA:

  • Násobení šesti:
  • Matematika- pracovní sešit str: 24/4,5,6
  • kdo chce, není povinné:  https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/4/pocetni-trenazer/nasobeni/priklady.htm

ČJ:

  • Opakování: napiš na papír všech deset slovních druhů- zkus to sám, bez pomoci rodičů.
  • !POZOR!  Co to jsou předložky najdeš v učebnici českého jazyka na straně 71 ve žlutém rámečku PAMATUJ. Tento rámeček si několikrát přečti. 
  • Český jazyk- pracovní sešit str:76/14,15
  • Procvičování pravopisu: kdo chce, není povinné: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/souhlasky/vylet-na-safari/cviceni1.htm

Prvouka:

  • Učebnice str: 49-51 +pracovní sešit

20.4. 2020

MA:

  • Dělení šesti:
  • Matematika- pracovní sešit str: 20/2, str: 24/1,2,3
  • kdo chce, není povinné https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/4/pocetni-trenazer/nasobeni/priklady.htm

ČJ:

  • Opakování:
  • Vypracuj cvičení 5
  • PODSTATNÁ JMÉNA 2. ročník
  • Procvičování pravopisu: kdo chce, není povinné: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/souhlasky/vylet-na-safari/cviceni1.htm

17.4. 2020

MA:

  • Dělení pěti:
  • Matematika- pracovní sešit str: 23/6,7,8,9
  • kdo chce, není povinné:  https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/4/pocetni-trenazer/nasobeni/priklady.htm

ČJ:

  • Opakování:
  • Vypracuj cvičení 1,2,3.
  • PODSTATNÁ JMÉNA 2. ročník
  • Procvičování pravopisu: kdo chce, není povinné: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/souhlasky/vylet-na-safari/cviceni1.htm

16.4. 2020

MA:

  • Dělení pěti:
  • Matematika- pracovní sešit str: 22/3,4,5, str: 23/10
  • kdo chce, není povinné:  https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/4/pocetni-trenazer/nasobeni/priklady.htm

ČJ:

  • Slovesa:
  • Český jazyk- UČEBNICE- str: 70/4,5- piš na papír
  • Procvičování pravopisu: kdo chce, není povinnéhttps://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/souhlasky/vylet-na-safari/cviceni1.htm

15.4. 2020

MA:

  • Dělení pěti:
  • Matematika- pracovní sešit str:21/8,10 ,11, str: 22/1,2
  • kdo chce, není povinné:  https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/4/pocetni-trenazer/nasobeni/priklady.htm

ČJ:

  • Slovesa:
  •  ! POZOR ! Co to jsou slovesa a jak je poznáme? Český jazyk- učebnice str: 69/ žlutý rámeček PAMATUJ- několikrát si ho přečti a zkus si vše zapamatovat.
  •  Toto video pomůže vysvětlit co to jsou slovesa:  https://www.youtube.com/watch?v=PgmKlpLbw6E
  • Český jazyk-pracovní sešit str: 75/12
  • Český jazyk- UČEBNICE- str: 69/3- vše přepiš na papír
  • Český jazyk- UČEBNICE: 75/6- přepiš přirovnání správně na papír
  • Procvičování pravopisu: kdo chce, není povinné: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/souhlasky/vylet-na-safari/cviceni1.htm

14.4. 2020

MA:

  • Dělení pěti:
  • Matematika- pracovní sešit str: 20/4,5,str:21/9 (!nezapomeň! přednost má vždy závorka, poté příklad dopočítej)
  • Procvičování násobilky- kdo chce, není povinné https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/4/pocetni-trenazer/nasobeni/priklady.htm

ČJ:

  • Slovesa:
  •  ! POZOR ! Co to jsou slovesa a jak je poznáme? Český jazyk- učebnice str: 69/ žlutý rámeček PAMATUJ- několikrát si ho přečti a zkus si vše zapamatovat.
  •  Toto video pomůže vysvětlit co to jsou slovesa:  https://www.youtube.com/watch?v=PgmKlpLbw6E
  • Český jazyk-pracovní sešit str: 75/11
  • Český jazyk- UČEBNICE- str: 69/1- Vyber slovesa a utvoř s nimi věty- vše přepiš na papír
  • Český jazyk- barevné úlohy- str: 52/4
  • Procvičování pravopisu: kdo chce, není povinné: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/souhlasky/vylet-na-safari/cviceni1.htm

8.4. 2020

MA:

  • Dělení pěti:
  • Matematika- pracovní sešit str: 20/1,2,3
  • Vypočítej třetí sloupeček na papír, nebo si přílohu vytiskni Dělení
  • Procvičování násobilky- kdo chce, není povinné:  https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/4/pocetni-trenazer/nasobeni/priklady.htm

ČJ:

  • Slovesa:
  •  ! POZOR ! Co to jsou slovesa a jak je poznáme? Český jazyk- učebnice str: 69/ žlutý rámeček PAMATUJ- několikrát si ho přečti a zkus si vše zapamatovat.
  •  Toto video pomůže vysvětlit co to jsou slovesa:  https://www.youtube.com/watch?v=PgmKlpLbw6E
  • Český jazyk-pracovní sešit str: 74/9, 10 
  • Český jazyk- barevné úlohy str: 51/2
  • Procvičování pravopisu: kdo chce, není povinnéhttps://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/souhlasky/vylet-na-safari/cviceni1.htm

 

Prvouka:

  • Učebnice a pracovní sešit str: 48/Velikonoce
  • Procvičuj čtení každý den, je důležité


7.4. 2020

MA:

  • Dělení čtyřmi:
  • Vypočítej první dva sloupečky na papír, nebo si přílohu vytiskni Dělení
  • Procvičování násobilky- kdo chce, není povinné:  https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/4/pocetni-trenazer/nasobeni/priklady.htm

ČJ:

  • Podstatná jména:
  •  ! POZOR ! Co to jsou podstatná jména a jak je poznáme? Český jazyk- učebnice str: 68/ žlutý rámeček PAMATUJ- několikrát si ho přečti a zkus si vše zapamatovat.
  • Český jazyk-pracovní sešit str: 73/6,7 str:74/8
  • Procvičování pravopisu: kdo chce, není povinné: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/souhlasky/vylet-na-safari/cviceni1.htm
  • Procvičuj čtení každý den, je důležité


6.4. 2020

MA:

  • Dělení čtyřmi:
  • Matematika str: 19/8,9
  • Matematika- barevné příklady str. 23/ celá strana- opakování
  • Procvičování násobilky- kdo chce, není povinné:  https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/4/pocetni-trenazer/nasobeni/priklady.html

ČJ:

  • Podstatná jména:
  •  ! POZOR ! Co to jsou podstatná jména a jak je poznáme? Český jazyk- učebnice str: 68/ žlutý rámeček PAMATUJ- několikrát si ho přečti a zkus si vše zapamatovat.
  • Pomoci s podstatnými jmény může i toto video: https://www.youtube.com/watch?v=83rbAfm2nLM
  • Český jazyk-pracovní sešit str: 73/5
  • Český jazyk- učebnice str: 68/2-dvojice vypiš na papír
  • Procvičování pravopisu: kdo chce, není povinné: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/souhlasky/vylet-na-safari/cviceni1.htm
  • Procvičuj čtení každý den, je důležité


3.4. 2020

MA:

  • Dělení čtyřmi:
  • Matematika str: 18/4, str: 19/5,6,7
  • Procvičování násobilky- kdo chce, není povinné:  https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/4/pocetni-trenazer/nasobeni/priklady.html

ČJ:

  • Podstatná jména:
  •  ! POZOR ! Co to jsou podstatná jména a jak je poznáme? Český jazyk- učebnice str: 68/ žlutý rámeček PAMATUJ- několikrát si ho přečti a zkus si vše zapamatovat.
  • Pomoci s podstatnými jmény může i toto video: https://www.youtube.com/watch?v=83rbAfm2nLM
  • Český jazyk-pracovní sešit str: 72/2,4
  • Barevné úlohy- str: 51/1
  • Procvičování pravopisu: kdo chce, není povinné: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/souhlasky/vylet-na-safari/cviceni1.htm
  • Procvičuj čtení každý den, je důležité


2.4. 2020

MA:

  • Dělení čtyřmi:
  • Barevné příklady str: 26/celá  strana- vypočítej, kdo chce může i vybarvit
  • Procvičování násobilky- kdo chce, není povinné:  https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/4/pocetni-trenazer/nasobeni/priklady.html

ČJ:

  • Podstatná jména:
  • Co to jsou podstatná jména a jak je poznáme? Český jazyk- učebnice str: 68/ žlutý rámeček PAMATUJ- několikrát si ho přečti a zkus si vše zapamatovat.
  • Pomoci s podstatnými jmény může i toto video: https://www.youtube.com/watch?v=83rbAfm2nLM
  • Český jazyk-pracovní sešit str: 72/1, 3
  • Procvičování pravopisu: kdo chce, není povinné: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/souhlasky/vylet-na-safari/cviceni1.htm
  • Procvičuj čtení každý den, je důležité


1.4. 2020

MA:

  • Dělení čtyřmi:
  • Barevné příklady str: 25/celá  strana- vypočítej
  • Procvičování násobilky- kdo chce, není povinné:  https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/4/pocetni-trenazer/nasobeni/priklady.html

ČJ:

  • Pracovní sešit str: 70/6
  • Český jazyk- učebnice str: 67 /žlutý rámeček PAMATUJ- přečti a zkus se naučit!
  • Procvičování pravopisu: kdo chce, není povinnéhttps://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/souhlasky/vylet-na-safari/cviceni1.htm
  • Procvičuj čtení každý den, je důležité


31.3.2020

MA:

  • Dělení čtyřmi
  • Matematika: pracovní sešit str: 18/4, str:19/7
  • Procvičuj násobilku:  https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/4/pocetni-trenazer/nasobeni/priklady.html

ČJ:

  • Doplňovací cvičení:
  • Honzíkova cesta (1)

  • Honzíkova cesta

  • Procvičuj pravopis: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/souhlasky/vylet-na-safari/cviceni1.htm
  • Procvičuj čtení, je důležité


30.3.2020

MA:

  • Dělení čtyřmi
  • Matematika: pracovní sešit str: 18/1,2,3
  •  Kdo chce, může zkusit práci s tabulkou násobků:   násobky čísel
  • Procvičuj násobilku https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/4/pocetni-trenazer/nasobeni/priklady.html

ČJ:

  • Doplňovací cvičení:
  • Český jazyk-učebnice str: 89/12
  • český jazyk- pracovní sešit str: 70/4,5
  • Procvičuj pravopishttps://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/souhlasky/vylet-na-safari/cviceni1.htm
  • Procvičuj čtení, je důležité


27.3. 2020

MA:

  • násobení čtyř
  • Matematika: pracovní sešit str: 16/9
  • Barevné příklady str: 24- vypočítej, vybarvi
  •  Kdo chce, může zkusit práci s tabulkou násobků:   násobky čísel
  • Procvičuj násobilku:  https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/4/pocetni-trenazer/nasobeni/priklady.html

ČJ:

  • Doplňovací cvičení:
  • Kdo může-cvičení si vytiskněte a následně splňte úkoly.
  • Kotě z Kocourkova

  • Procvičuj čtení, je důležité

Prvouka:

  • Vylisujte si tři rostlinky, které najdete na zahradě, nalepte je na čtvrtku a založte si herbář

26.3. 2020

MA:

  • násobení čtyř
  • Matematika: pracovní sešit str: 16/6,8,10
  •  Kdo chce, může zkusit práci s tabulkou násobků:   násobky čísel
  • Procvičuj násobilku https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/4/pocetni-trenazer/nasobeni/priklady.html

ČJ:

  • Doplňovací cvičení:
  • barevné úlohy z češtiny str: 48/8-doplň, kdo chce může i vybarvit
  • čj-19.3 – cvičení C- doplň a přepiš na papír

  • Procvičuj čtení, je důležité

 

25.3.2020

MA:

  • násobení čtyř
  • Matematika: pracovní sešit str: 16/4,5 str: 17,7,
  • Procvičuj násobilku:  https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/4/pocetni-trenazer/nasobeni/priklady.html

ČJ:

  • sloh: jednoduchý popis zvířete
  • český jazyk- pracovní sešit str: 71/1,2
  • Procvičuj čtení, je důležité

 


23.3. 2020

MA:

  • násobení, dělení v oboru tří
  • Matematika: pracovní sešit str: 14/4
  • Barevné příklady: procvičování- str: 20/ spodní cvičení (vypočítej příklady)

ČJ:

  • slova se skupinami dě ,tě,ně, bě ,pě, vě, mě
  • barevné příklady str:47/6- pouze doplň, kdo chce může i vybarvit
  • Procvičuj čtení, je důležité

HV:

Hudebka-2.-roč.

 


 

Případné dotazy ráda zodpovím. na Tel: 732 506 241

 

 

Seznam věcí a pomůcek na VV a PV  (2. – 5. ročník)

Na výtvarnou výchovu a pracovní výchovu donést podepsaný dětský kufřík /funkční zavírání/ a do něj (jen doplnit, co chybí):  

  • zástěrku nebo větší tričko po tatínkovi
  • nůžky
  • voskovky
  • 3 x barevné papíry
  • vodové barvy
  • temperové barvy
  • balíček špejlí
  • modelovací hmotu
  • paletku na rozmíchávání barev
  • lepidlo HERKULES – malé
  • lepidlo KLOVATINA (žlutá barva tekutiny, s bílou nelze rozmývat)
  • hadřík, kelímek na vodu
  • suché pastely /ne školní křídy/
  • sada tuší
  • kulatý štětec č. 6 a č. 8
  • plochý štětec č. 12
  • 1x redispero s násadkou
  • vysunovací lepidlo
  • anilinové barvy (3. – 5. ročník)
  • uhel nebo rudka
  • rovné nůžtičky na nehty (4. a 5. ročník)
  • voskovky
  • 40 ks čtvrtek A4
  • 30 ks čtvrtek A3
  • podepsanou stíratelnou tabulku + 2  fixy

_______________________________________________

Školní EKOzpravodaj

II. Etapa Školní zahrada