1. třída

1. ročník

ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 

 Třídní učitelka Klára ZŮZOVÁ

Informace pro rodiče prvňáčků včetně rozvrhu a organizace začátku školního roku

Důležité: Variabilní symbol pro identifikaci bezhotovostní platby stravného a školní družiny Vám bude zaslán na Váš email.

Skip to content