ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ pro školní rok 2021/2022

ZÁPIS k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022
do MŠ Tuřany, MŠ Mšec a MŠ Srbeč

Termín zápisu: od 2.5.2021 do 16.5.2021

Pouze v elektronické podobě ŠkolaOnLine

kliknutím na tento odkaz: https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/zsbezhranic/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=752

Seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání bude vyvěšen  do 31.5.2021 na budově školy a webových stránkách školy podle kódů přidělených při elektronickém zápisu k předškolnímu vzdělávání.

Postup elektronického zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání:
1) Klikněte na odkaz: https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/zsbezhranic/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=752
2) 
Přejděte pomocí menu Výuka – Přihláška k předškolnímu vzdělávání na formulář s přihláškou.
3) Zákonný zástupce vyplní Přihlášku k předškolnímu vzdělávání  (nezapomeňte uvést platný emailový kontakt).

Po vyplnění přihlášky Vám budou emailem zaslány další pokyny.

Kritéria pro rozhodování o přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2021

Skip to content