Výuka od 4. 1. 2021

Ve Mšeci 29. 12. 2020

Vážení rodiče,

od 4. 1. 2021 bude zahájena výuka  pouze 1. a 2. ročníků ZŠ. Žáci 3. – 9.  ročníku se povinně vzdělávají distančním způsobem (sledujte informace zasílané vyučujícími).
Nadále se na výuku vztahuje manuál Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19 (https://bit.ly/3lr1PEU, dále jen „Manuál“), Metodika pro vzdělávání distančním způsobem (https://bit.ly/3eUn2V5) a Metodika Ministerstva zdravotnictví pro nařizování karantény ve školách (https:// bit.ly/36ili3W).

Protože lze v naší škole zachovat homogenitu skupin, bude v provozu také ranní družina od 6,30 hodin a odpolední družina do 16,30 hodin. Ovšem za nutnosti povinnosti nosit roušku, a to po celou dobu pobytu v budově školy. Proto je také nutné, aby dítě mělo dostatečné množství roušek na celou dobu pobytu ve škole.

Žáci, kteří nebudou moci nastoupit do školy z důvodu karantény, budou i nadále vzdělávání distančním způsobem zasíláním pracovních listů a dalších didaktických materiálů na jejich účty k tomu zřízených.

Provoz školní jídelny bude opět zahájen od 4. 1. 2021. I zde je nutné dodržovat hygienická a protiepidemiologická opatření – zvláště rozestupy, nošení roušek. V případě, že dítě nebude využívat možnosti stravování, odhlašte, prosím, stravné dle platných pravidel ve šk.r. 2020/2021 (jinak je žák automaticky k stravování přihlášen).

S pozdravem

Mgr. Milan Dvořák, ředitel školy

Napsat komentář

Skip to content