Dokumenty školy

Mateřská škola:

1. Výroční zprávy školy:
Výroční zpráva 2022/2023
Výroční zpráva 2021/2022
Výroční zpráva 2020/2021
Výroční zpráva 2019/2020
Výroční zpráva 2018/2019
Výroční zpráva 2017/2018
Výroční zpráva 2016/2017
Výroční zpráva 2015/2016

2.
Koncepce rozvoje školy 2022-2028
Koncepce rozvoje školy 2018-2022

3. Plány práce:
Plán práce 2023/2024
Plán práce 2022/2023
Plán práce 2021/2022
Plán práce 2020/2021
Plán práce 2019/2020
Plán práce 2018/2019
Plán práce 2017/2018
Plán práce 2016/2017

4. Organizační řád školy

5. Směrnice pro stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ
– Dodatek č. 1 – stanovení úplaty za předškolní vzdělávání od šk. rok 2015/2016
– Dodatek č. 2 – stanovení úplaty za předškolní vzdělávání od šk. rok 2016/2017
Dodatek č. 3 – stanovení úplaty za předškolní vzdělávání od šk. roku 2022/2023

6. Školní řád  MŠ

7. Školní vzdělávací program PV
ŠVP PV – Barevný svět

Školní jídelna:

Směrnice pro stanovení úplaty za školní stravování

– Dodatek č. 1 – stanovení úplaty od školního roku 2015/2016

– Dodatek č. 2 – stanovení úplaty od školního roku 2016/2017

– Dodatek č. 3 – stanovení úplaty od školního roku 2017/2018

– Dodatek č. 4  – ke stanovení úplaty od školního roku 2018/2019
„vracení přeplatků“ na stravném

– Dodatek č. 5 – stanovení úplaty od školního roku 2020/2021
Dodatek č. 6 – stanovení úplaty od školního roku 2022/2023
Dodatek č. 7 – stanovení aktuální výše úplaty za stravování (od 1. 1. 2023)

žádost o vrácení přeplatku stravného v MŠ

Vnitřní řád školní jídelny – MŠ Srbeč

Skip to content