MŠ „Beruška“ Srbeč

Zákonní zástupci KAŽDÉHO DÍTĚTE musí PŘED 1. VSTUPEM DO ŠKOLKY odevzdat vyplněné a podepsané Čestné prohlášení – Formulář je možné stáhnout ZDE nebo je na vyžádání v MŠ.

Toto prohlášení jsou povinni donést do školky zákonní zástupci také v průběhu školního roku, vždy po návratu ze zahraničí.

Pokud jste v posledních 14 dnech před 1. vstupem do školky byli v zahraničí, sledujte schéma postupu po návratu a barevné zařazení země, ze které jste se vrátili:
https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/nova_pravidla_navratu_do_cr_od_9_7_2021a.html

Je nutno odevzdat vyplněnou PŘIHLÁŠKU KE STRAVOVÁNÍ pro nový školní rok 2021/2022 – ke stažení ZDE.

Výsledky zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 najdete ZDE.

__________________________________

Výše školného v MŠ Bez hranic:  370,- / měsíc (září – červen)

Školné v době letních prázdnin – červenec – 100Kč, srpen – 100Kč
Pokud vaše dítě nebude navštěvovat MŠ v měsíci červenec ani srpen, bude jim školné automaticky odpuštěno

_________________________________________________________________

   vedoucí MŠ Srbeč: Šárka Klímová

telefon:  731 616 198

 • Odhlašování obědů na tel. čísle 730 890 488 (stačí i SMS): předchozí den kdykoliv, nejpozději do 7.00 hod
  – pokud nestihnete odhlásit stravu včas, máte 1. den nepřítomnosti dítěte právo si jídlo vyzvednout.

MŠ Srbeč

Beruška

PLÁN AKCÍ V MŠ Srbeč 2020/2021

Právě ve vaší MŠ probíhá průzkum zájmu o prázdninový provoz. Prosíme max. do 18.6.

Děkujeme

INFORMACE:

 1. Jídelníčky a měsíční vyúčtování stravného najdete v sekci Školní jídelna
 2. Dokumenty týkající se MŠ najdete v sekci informace – Dokumenty školy
 3. Aktuální informace o dění ve školce a fotografie dětí najdete na facebookovém profilu Srbečské školky
 4. Děti do MŠ přinesou:
  kapesníky, ubrousky, tekuté mýdlo, toaletní papír, kartáček, pastu, kelímek na pití, polštář, malou fotku
 5. PLATBY (na účet školy s VS dítětem, do poznámky prosíme uvést účel platby):
  • ŠKOLNÉ 370Kč na účet 3529951379/0800 s VS dítěte a poznámkou školné
  • PŘEDŠKOLÁCI A DĚTI S ODLOŽENOU ŠKOLNÍ DOCHÁZKOU ŠKOLNÉ NEPLATÍ
  • STRAVNÉ dle vás (41Kč na celý den) 30015-3529951379/0800 s VS dítěte s poznámkou stravné
  • STRAVNÉ pro děti s odloženou školní docházkou na celý den 47Kč
  • STRAVNÉ A ŠKOLNÉ VŽDY se hradí zálohově předem (např. v září zaplatit zálohu na říjen)
  • VÝLETY  800Kč na účet 3529951379/0800 s VS dítěte a poznámkou VÝLETY do 30. 9. 2020

 

Skip to content