Monthly Archive: Květen 2020

Vrácení přeplatků

Dobrý den, prosíme všechny rodiče, kteří mají na účtu školy jakýkoli přeplatek, aby vytiskly, vyplnili a doručili do školy – ŽÁDOST O VRÁCENÍ PŘEPLATKŮ  – žádosti doručujte do školy k 30. 6. (daného roku). Vyplněný a podepsaný formulář doneste (osobně hl.účetní školy – paní V. Hotové), vhoďte do schránky na budově školy nebo...

OTEVŘENÍ ZŠ a MŠ Bez hranic

Ve Mšeci dne 5. 5. 2020 Vážení rodiče, v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 od 25.5.2020 do 30.6.2020 zajišťujeme provoz všech mateřských škol – pokyny pro rodiče – čestné prohlášení. Zákonní zástupci obdrží bližší informace ve ŠOL a na jejich emailových adresách. Mgr. Milan Dvořák, ředitel...

Skip to content