Aktuálně

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Čestné prohlášení musí odevzdat vyplněné a podepsané zákonní zástupci KAŽDÉHO DÍTĚTE PŘED 1. VSTUPEM DO ŠKOLKY.

Formulář je možné stáhnout ZDE nebo je na vyžádání v MŠ.

Toto prohlášení jsou povinni donést do školky zákonní zástupci také v průběhu školního roku, vždy po návratu ze zahraničí.

Pokud jste v posledních 14 dnech před 1. vstupem do školky byli v zahraničí, sledujte schéma postupu po návratu a barevné zařazení země, ze které jste se vrátili:
https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/nova_pravidla_navratu_do_cr_od_9_7_2021a.html

Je nutno odevzdat vyplněnou PŘIHLÁŠKU KE STRAVOVÁNÍ pro nový školní rok 2021/2022 – ke stažení ZDE.

Výsledky zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 najdete ZDE.

    INFORMACE K PLATBÁM (MŠ)

Výše školného v MŠ Bez hranic:  370,-

Žádost o vrácení přeplatků

Prosíme všechny rodiče, kteří mají na účtu školy jakýkoli přeplatek, aby vytiskly, vyplnili a doručili do školy vždy k 30. 6. daného roku – ŽÁDOST O VRÁCENÍ PŘEPLATKŮ.

Vyplněný a podepsaný formulář doneste (osobně hl.účetní školy – paní V. Hotové), vhoďte do schránky na budově školy nebo zašlete naskenovaný emailem (hotova@skolabezhranic.cz).
Pro každé dítě vyplňte formulář zvlášť!!! (v případě sourozenců).

.

Skip to content