Aktuálně

Oznámení o omezení pracovišť MŠ v době 23., 27. – 31. 12. 2021 naleznete v celém znění ZDE.

    INFORMACE K PLATBÁM (MŠ)

Výše školného v MŠ Bez hranic:  370,-

Žádost o vrácení přeplatků

Prosíme všechny rodiče, kteří mají na účtu školy jakýkoli přeplatek, aby vytiskly, vyplnili a doručili do školy vždy k 30. 6. daného roku – ŽÁDOST O VRÁCENÍ PŘEPLATKŮ.

Vyplněný a podepsaný formulář doneste (osobně hl.účetní školy – paní V. Hotové), vhoďte do schránky na budově školy nebo zašlete naskenovaný emailem (hotova@skolabezhranic.cz).
Pro každé dítě vyplňte formulář zvlášť!!! (v případě sourozenců).

.

Skip to content