Aktuálně

Od 3. 5. 2021 nastávají tyto změny:
MATEŘSKÉ ŠKOLY v našem kraji mohou navštěvovat od 3. 5. 2021 všechny řádně zapsané děti, bez omezení počtu, bez roušek, bez testování. V MŠ je povolena sportovní a tělovýchovná činnost bez omezení na vnější či vnitřní prostory.

ZÁPIS k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022
do MŠ Tuřany, MŠ Mšec a MŠ Srbeč

Termín zápisu: od 2.5.2021 do 16.5.2021

Pouze v elektronické podobě ŠkolaOnLine

kliknutím na tento odkaz: https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/zsbezhranic/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=752

Seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání bude vyvěšen  do 31.5.2021 na budově školy a webových stránkách školy podle kódů přidělených při elektronickém zápisu k předškolnímu vzdělávání.

Postup elektronického zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání:
1) Klikněte na odkaz: https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/zsbezhranic/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=752
2) 
Přejděte pomocí menu Výuka – Přihláška k předškolnímu vzdělávání na formulář s přihláškou.
3) Zákonný zástupce vyplní Přihlášku k předškolnímu vzdělávání  (nezapomeňte uvést platný emailový kontakt).

Po vyplnění přihlášky Vám budou emailem zaslány další pokyny.

    INFORMACE K PLATBÁM (MŠ)

Výše školného v MŠ Bez hranic:  370,-

Žádost o vrácení přeplatků

Prosíme všechny rodiče, kteří mají na účtu školy jakýkoli přeplatek, aby vytiskly, vyplnili a doručili do školy vždy k 30. 6. daného roku – ŽÁDOST O VRÁCENÍ PŘEPLATKŮ.

Vyplněný a podepsaný formulář doneste (osobně hl.účetní školy – paní V. Hotové), vhoďte do schránky na budově školy nebo zašlete naskenovaný emailem (hotova@skolabezhranic.cz).
Pro každé dítě vyplňte formulář zvlášť!!! (v případě sourozenců).

.

Skip to content