Školní poradenské pracoviště

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ
– poskytuje poradenské služby:  žákům, rodičům a učitelům školy.

– členy školního poradenského pracoviště jsou: výchovný poradce (VP) , školní metodik prevence (ŠMP) a školní speciální pedagog (ŠSpPg)

1. VÝCHOVNÝ PORADCE (činnost)

     Mgr. Hana Kvapilová (kvapilova@skolabezhranic.cz ; tel.: 730 157 876)

  • konzultační hodiny kdykoli na základě předchozí telefonické domluvy
2. ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE (činnost

     Mgr. Hana Sklenářová (sklenarova@skolabezhranic.cz ;  tel. 604 719 245)

  • konzultační hodiny kdykoli na základě předchozí telefonické domluvy

Potřebuješ poradit?

Nevhodnost energetických nápojů – Adiktologická ambulance Kladno – Dopis rodičům o šikaně  – Šikana nebo škádlení  –  Když je moje dítě šikanováno  –  Linka bezpečí

Společenství proti šikaně  –  E-Nebezpeci pro učitele   –  Národní centrum bezpečnějšího internetu

Internet poradna  –  Centrum, které přijímá hlášení, týkající se nezákonného a nevhodného obsahu internetu  –  Poradna E-Bezpeci

Žákům je k dispozici elektronická schránka důvěry:   schranka.duvery@skolabezhranic.cz 

Naše škola je zapojena do systému Nenech to být. Jedná se o systém k odhalování šikany přes tzv. mlčící většinu třídy. Systém funguje jednoduše: student přes formulář na webových stránkách anonymně popíše šikanu nebo jiné problémy, které se u něj ve třídě dějí. Na konkrétního agresora „nežalují“, pouze oznamují, že se ve třídě někdo „necítí dobře“. Zprávu potom v e-mailu dostane pověřená osoba příslušné školy, která se bude snažit ve spolupráci s ostatními pedagogy, problém řešit.

3. ŠKOLNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOG (činnost

     Mgr. Pavlína Skleničková  (sklenickova@skolabezhranic.cz; tel.: 777666255)

  • konzultační hodiny kdykoli na základě předchozí telefonické domluvy
 _________________________________________________________________________

 Školní poradenské pracoviště doporučuje 

Užitečné internetové odkazy k procvičování:
Skip to content