O škole

Svazková Základní škola a Mateřská škola Bez hranic zahájila svou činnost 1. ledna 2014. Tato školská právnická osoba je třetí tzv. svazkovou školou v České republice. Jejím zřizovatelem je Dobrovolný svazek obcí Bez hranic, jehož členy na počátku byly městys Mšec, obce Řevničov, Tuřany a Srbeč. Řevničov z DSO k 31. 12. 2015 vystoupil. Hlavním předmětem činnosti Svazku je spolupráce jeho členů v oblasti předškolního a základního vzdělávání.

Skip to content