Jídelna

Odhlašování obědů do 7.00 hod na telefonu 730 157 880 nebo e-mailovou zprávou na jidelna@skolabezhranic.cz.

PLATBY V HOTOVOSTI V ÚČTÁRNĚ (hlavní budova školy)

 31.10.2019 13:00 – 15:00 hodin

 BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY ZA STRAVNÉ

UHRAĎTE NA ÚČET

300153529951379/0800 (POZOR na předčíslí)

do 25. dne předcházejícího měsíce

(PLATBA NA LISTOPAD NEJPOZDĚJI UHRADIT DO 25.ŘÍJNA)

NUTNÉ UVÉST VARIABILNÍ SYMBOL PŘIDĚLENÝ VAŠEMU DÍTĚTI!

Prosím o dodržení tohoto požadavku kvůli identifikaci platby.

JÍDELNÍČEK

Týden: 7. 10. – 11. 10. 2019

Škola

Školka

Ostatní

Týden: 14. 10. – 18. 10. 2019

Škola

Školka

Ostatní

 

VYÚČTOVÁNÍ STRAVNÉHO:  dotazy k vyúčtování směřujte na Martinu Kernerovou:
k 30.09.2017 /
k 31.10.2017 /
k 30.11.2017 /
k 31.12.2017 /
k 31.01.2018 /
k 28.02.2018 /
k 31.03.2018 /
k 30.04.2018 /
k 31.05.2018 /
k 30.06.2018 /
k 31.08.2018 /
k 30.09.2018 /
k 31.10.2018 /
k 30.11.2018 /
k 31.12.2018 /
k 31.01.2019 /
k 28.02.2019 /
k 31.03.2019 /
k 30.04.2019 /
k 31.05.2019 /
k 30.06.2019 /
k 31.07.2019 /
k 31.08.2019 /