1. stupeň

Co sbíráme za druhotné suroviny ve školním roce 2019/2020

Informace o platbách

INFORMACE PRO RODIČE A ŽÁKY, KTEŘÍ BUDOU KONAT PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA VÍCELETÁ GYMNÁZIA

CO NÁS AKTUÁLNĚ ČEKÁ:

Rozvrhy hodin 2019/2020 -1.stupeň:  1.ročník   –   2.ročník   –   3.ročník   –   4.ročník   –   5.ročník

 !!!V době mimořádného opatření bude žákům zasíláno zadání domácí práce určené k SAMOSTUDIU!!!

OTEVŘENÍ ZŠ MŠEC (1.- 5.ročník)

V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020
zajišťuje základní škola od 25. 5. 2020 do 30. 6. 2020 vzdělávací aktivity pro žáky 1. až 5. ročníku + stravování ve ŠJ a školní družinu do 16h.
Maximální počet žáků ve skupině je 15, složení skupin je neměnné po celou dobu vzdělávací aktivity.

Prosíme – seznamte se s dokumentem – pokyny pro rodiče – a nejpozději do 18. 5. 2020 informujte EMAILEM TŘÍDNÍ UČITELKU, ŠD (přihláška do ŠD) i ŠJ o Vašem rozhodnutí.

Dále Vám zasíláme odkaz na čestné prohlášení – (nutno v případě docházky odevzdat vyplněné  podepsané – viz pokyny).
O dalším postupu budete informováni!!!!

UPLYNULÉ AKCE 2019/2020:

UPLYNULÉ AKCE 2018/2019:

UPLYNULÉ AKCE 2017/2018:

Uplynulé akce 2016/2017: