Author: Pavlína Skleničková

ZÁPIS do 1.ročníku ZŠ Bez hranic

TERMÍN ZÁPISU ŽÁKŮ do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2023/2024 do ZŠ Mšec (pro děti narozené 1.9.2016 – 31.8.2017 a pro děti s odkladem povinné školní docházky) nebo do Přípravné třídy v Tuřanech pro školní rok 2023/2024 je středa 12. 4. 2023  od 14 – do 18 hod. Informace...

Dodatečný zápis do ZŠ i MŠ pro děti z Ukrajiny

Pro děti z Ukrajiny, které přišly do ČR po 24. 2. 2022 a mají vízum „Strpění“ nebo „Dočasnou ochranu“, se uskuteční dodatečný zápis dne 14. 6. 2022 od 14,00 – do 16,00 hod.Veškeré informace k zápisu najdete ZDE. Upozorňujeme, že děti hlásící se do českých mateřských škol musí mít splněné povinné očkování dle české...

Zápis k předškolnímu vzdělávání

Po dohodě se zřizovatelem (Dobrovolným svazkem obcí Bez hranic) vyhlašuje ředitel Základní školy a Mateřské školy Bez hranic zápis pro mateřské školy Mšec, Tuřany a Srbeč dne 12. 5. 2022 od 8,00 – do 16,00. K zápisu si přinesete: Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání – vyplněnou a podepsanou;Evidenční list – vyplněný, podepsaný rodiči a potvrzený lékařem...

Čestné prohlášení

Čestné prohlášení musí odevzdat vyplněné a podepsané zákonní zástupci KAŽDÉHO DÍTĚTE PŘED 1. VSTUPEM DO ŠKOLKY. Formulář je možné stáhnout ZDE nebo je na vyžádání v MŠ. Toto prohlášení jsou povinni donést do školky zákonní zástupci také v průběhu školního roku, vždy po návratu ze zahraničí. Pokud jste v posledních 14 dnech před...

Skip to content