Čestné prohlášení

Čestné prohlášení musí odevzdat vyplněné a podepsané zákonní zástupci KAŽDÉHO DÍTĚTE PŘED 1. VSTUPEM DO ŠKOLKY.

Formulář je možné stáhnout ZDE nebo je na vyžádání v MŠ.

Toto prohlášení jsou povinni donést do školky zákonní zástupci také v průběhu školního roku, vždy po návratu ze zahraničí.

Pokud jste v posledních 14 dnech před 1. vstupem do školky byli v zahraničí, sledujte schéma postupu po návratu a barevné zařazení země, ze které jste se vrátili:
https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/nova_pravidla_navratu_do_cr_od_9_7_2021a.html

You may also like...

Skip to content