Zápis do 1. ročníku ZŠ

Zápis do 1. ročníku ZŠ Tuřany

pro školní rok 2022/2023

Vážení rodiče, milé děti!

 Srdečně Vás zveme do naší školy k zápisu.

Zápis pro školní rok 2022/2023 bude probíhat dne 

13. 4. 2022 od 14:00 do 18:00.

Ve dnech od 30. 3. 2022 do 11. 4. 2022 je nutné si rezervovat konkrétní čas zápisu na tel:

 774293958

vždy od 13 hodin do 18 hodin.

Průběh zápisu do 1. ročníku ZŠ

  •  zákonný zástupce předá vytištěnou a podepsanou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání  a doloží všechny výše uvedené dokumenty;
  • zákonný zástupce s dítětem odchází do připravené třídy, kde bude paní učitelka nebo pan učitel formou přátelského pohovoru nad hračkami a obrázky sledovat citovou a sociální zralost dítěte, komunikační dovednosti, prostorovou orientaci, rozeznávání barev, početní představivost, kresbu, grafomotoriku apod. (připravené aktivity zaberou přibližně 20 minut);
  • zároveň zákonný zástupce bude mít možnost pohovořit s pedagogem a poradit se např. o odkladu povinné školní docházky;
     po zapsání do seznamu, vyplnění přihlášky a splnění hravých úkolů mohou rodiče s dětmi odcházet;

Na všechny budoucí „školáčky a školačky“ se těšíme!

__________________________________________

Skip to content