Monthly Archive: Květen 2020

0

Vrácení přeplatků

Dobrý den, prosíme všechny rodiče, kteří mají na účtu školy jakýkoli přeplatek, aby vytiskly, vyplnili a doručili do školy – ŽÁDOST O VRÁCENÍ PŘEPLATKŮ – žádosti doručujte do školy k 30. 6. (daného roku). Vyplněný a podepsaný formulář doneste (osobně hl.účetní školy – paní V. Hotové), vhoďte do schránky na budově školy nebo zašlete naskenovaný...

0

Otevření základní školy od 25. 5. 2020

V Tuřanech 11.5.1020 Vážení rodiče, v následujících dokumentech naleznete veškeré informace k otevření naší základní školy od 25. 5. 2020. Prosím, abyste se velmi podrobně seznámili s dokumentem Ochrana zdraví na ZŠ 1.st. info pro rodiče Tuřany během výchovně vzdělávacích aktivit. Ochrana zdraví ZŠ 1.st. info pro rodiče Tuřany Přihláška...

0

OTEVŘENÍ MŠ Bez hranic od 25. 5. 2020

Ve Mšeci dne 5. 5. 2020 Vážení rodiče, v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 zajišťujeme od 25.5.2020 do 30.6.2020 provoz všech mateřských škol – pokyny pro rodiče – čestné prohlášení. Zákonní zástupci obdrží bližší informace ve ŠOL a na jejich emailových adresách. Mgr. Milan Dvořák, ředitel ZŠ...

Skip to content