6. třída

BŘEZEN

 

 

  • SLEDUJTE ŠKOLU ONLINE A EMAILOVÉ ADRESY SVÉ TŘÍDY.

 

fotky z dýňodlabání

  • Bruslení – fotky zde.

Seznam sešitů pro 6. ročník: 

524 – 6x                       444 – 3x

544 – 2x                       460 – 1x

545 – 1x                       440 – 1x

565 – 2x

520 – 2x                     – notový sešit, desky na zápisy z HV, notýsek

 

VV – fixy, pastelky + voskovky, nůžky, lepidlo (tuhé i tekuté), štětec, tempery, skicák

 

 

 

Třídní učitelka:

Mgr. Petra Chytrá