6. třída

Žáci 6. až 8. ročníku pokračují  od 25.5.2020 do 30.6.2020 v domácím samostudiu.

ÚČAST ŽÁKŮ 6. – 8. TŘÍDY VE ŠKOLE OD 8. 6.  DO 19. 6. 2020

Vážení rodiče,
vedení ZŠ a MŠ Bez hranic pochybuje o smysluplnosti zavádění dobrovolné školní docházky pro žáky II.stupně od 8. 6. 2020. Technicky je navíc těžko proveditelné – byly vystěhovány lavice (pro žáky I.stupně), v některých učebnách probíhají stavební úpravy, byl vypracován systém stravování ve školní jídelně, pedagogové vypomáhají u dětí I.stupně a v odděleních školních družin.
Přesto škola nabízí od 8. 6. do 19. 6. v čase 8:00 – 13:00 individuální či skupinové konzultace žáků 6. – 8. třídy s vyučujícími na základě předem dohodnutých termínů (emailem či přes služební mobil: 604 719 245). Žák může absolvovat několik konzultací za sebou (bez obědu ve školní jídelně).
Při prvním vstupu do školy žák odevzdá vyplněné a podepsané čestné prohlášení (odkaz zde), bude mít u sebe ochrannou roušku (pro pohyb po chodbách a v společných prostorech)!
Mgr. Milan Dvořák, ředitel ZŠ a MŠ Bez hranic

  • SLEDUJTE ŠKOLU ONLINE A EMAILOVÉ ADRESY SVÉ TŘÍDY.
  • LITERÁRNÍ SOUTĚŽ – zde

FOTOGALERIE:

Třídní učitelka:

Lucie Holečková