9. třída

Žáci 9. ročníku, kteří jsou již přijati na SŠ, pokračují  od 18. 5. 2020 do 30.6.2020 v domácím samostudiu.

Žáci 9. ročníku připravující se na přijímací zkoušky na SŠ mohou od 18. 5. 2020 dle pokynů zaslaných emailem rodičům docházet k výuce zaměřené na přípravu k přijímacím zkouškám (ČJ, M).

INFORMACE PRO RODIČE A ŽÁKY, KTEŘÍ BUDOU KONAT PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA SŠ

  • SLEDUJTE ŠKOLU ONLINE A EMAILOVÉ ADRESY SVÉ TŘÍDY.
  • LITERÁRNÍ SOUTĚŽ – zde

 

 

Třídní učitel:

RNDr. Jana Šerá

 

 

Výsledek obrázku pro education