Stávka učitelů ZŠ Mšec

V pondělí 27. 11. 2023 se ZŠ a MŠ Bez hranic se připojuje ke stávce, kdy nebude vyučování pro žáky 5. – 9. třídy. K aktivní stávce se přihlásili všichni pedagogové  II. stupně, celkem 15 zaměstnanců ZŠ Mšec. Výuka žáků 1. – 4. třídy ZŠ Mšec, 1. – 5. třídy ZŠ Tuřany a ve všech mateřských školách bude podle běžných rozvrhů a stabilních programů, včetně školní družiny i školních jídelen (žáci 5. – 9. třídy mají tento den automaticky oběd odhlášený).

Nesmyslná vládní nařízení směřují proti vlastní stanovené koncepci školství. Nejedná se prioritně o platy pedagogů (kdy vláda své sliby dlouhodobě neplní), ale zejména o snižování už tak podprůměrných mezd nepedagogických pracovníků, krácení počtů placených vyučovacích hodin (PhMax, které omezí možnosti půlených hodin a přímo tak ohrozí kvalitu vzdělávání, např. při výuce jazyků) a další nekoncepční zásahy do vzdělávací soustavy.

Očekáváme reakci vlády a MŠMT na vzniklou krizovou situaci. Je pravděpodobné, že v případě neuspokojivého řešení a vyhlášení další následné stávky budou zaměstnanci naší školy opět aktivně zúčastněni.

Mgr. Milan Dvořák, ředitel ZŠ a MŠ Bez hranic

Skip to content