Roušky ve školách

Z důvodu aktuálních mimořádných opatření – od PÁTKU 18. 9. 2020 (zřejmě budou ještě upřesněna) platí tato opatření:

Žáci 2. stupně mají v celé ČR povinnost nosit roušky ve všech prostorách škol a školských zařízení nově tedy včetně učeben (s výjimkami uvedenými
dále). Ochrana dýchacích cest u žáků, studentů a pedagogických pracovníků není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělocvik, zpěv).

Žáci 1. stupně budou mít  ve škole osobní roušku – a to ve společných prostorách (kromě výuky ve třídách a učebnách).

Žádáme Vás, abyste zvážili své návštěvy v budově školy a realizovali je pouze tehdy, máte-li k tomu nějaký závažný důvod. Upřednostněte, prosím, emailovou nebo telefonickou komunikaci.

Do budovy školy je vstup povolen pouze s rouškou a ideálně po předchozí telefonické – emailové komunikaci.

Za ZŠ a MŠ Bez hranic – Mgr. Pavlína Skleničková

Napsat komentář

Skip to content